Claire Paull z Amazon Ads przedstawia nowe trendy marketingowe w zmieniającym się świecie konsumentów

26 października 2021 r.

Coroczna konferencja Amazon Ads unBoxed odbywa się w tym roku w czasie wielkich zmian dotykających wielu konsumentów na całym świecie. Dyrektorka ds. marketingu globalnego i szkoleń Amazon Ads, Claire Paull, pełniąca rolę osoby prowadzącej to dwudniowe wydarzenie, w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przedstawiła aktualny stan rynku reklamowego oraz działania, które mogą podejmować specjaliści ds. marketingu i reklamodawcy, aby nawiązywać lepsze i bardziej autentyczne kontakty z klientami.

„Po trwającym ponad rok, a w niektórych miejscach nawet dłużej, okresie przebywania w domu, wielu z nas, w tym także ja, ekscytuje się możliwością powrotu do świata, ponownego nawiązania kontaktu ze sprawami, miejscami i ludźmi, których kochamy” — powiedziała Paull. „Ale nie wracamy do dokładnie tego, co było. Świat się zmienił, my także. Dla wielu z nas ostatni rok był okazją do przemyślenia tego, co ma dla nas największe znaczenie. Dzięki temu przypomnieliśmy sobie, jak ważna jest dla nas rodzina, przyjaciele i więzi”.

Według badań z 2021 roku, przeprowadzonych przez Environics Research i Amazon Ads, 75% konsumentów w Stanach Zjednoczonych i Europie zmieniło ostatnio swój styl życia w sposób umożliwiający im skoncentrowanie się na sprawach, które są dla nich naprawdę ważne1. Ponadto 68% konsumentów w Meksyku, Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych twierdzi, że są skłonni częściej kupować produkty marek, które chętnie przedstawiają swoje stanowisko w kwestiach społecznych2. Jak wykazały badania Environics Research, zrównoważony rozwój, różnorodność, sprawiedliwość i inkluzywność należą do najważniejszych zagadnień, na które zwracają uwagę konsumenci. Były to również główne tematy rozmów podczas dwóch dni konferencji unBoxed.3

„Patrząc w przyszłość, dostosowujemy się również do znaczących wydarzeń branżowych, takich jak koniec ery plików cookie, wzrost aktywizmu marek, a także pilna potrzeba postępów w drodze do zrównoważonego rozwoju” — powiedziała Paull. „Reagowanie na te zmiany zapewni markom nie tylko przewagę konkurencyjną. To one będą decydować o stawkach w grze”.

Paull podkreśliła, że dla marek ważne jest zrozumienie kwestii, które mają duże znaczenie dla klientów.

quoteUpJako marki i specjaliści ds. storytellingu, mamy wyjątkową okazję pomóc klientom w znalezieniu produktów, których szukają, potrzebują i które kochają. Możemy pomóc im w znalezieniu poczucia przynależności i zrozumienia. Aby nawiązać kontakt z klientami, marki muszą zdobyć zaufanie — i robią to, będąc autentycznymi.quoteDown
— Claire Paull, dyrektorka ds. marketingu globalnego i szkoleń, Amazon Ads

Badanie Environics Research wykazało, że 72% konsumentów w Stanach Zjednoczonych oczekuje większej różnorodności i jej reprezentacji w reklamie4. Natomiast 80% konsumentów w Stanach Zjednoczonych i Europie częściej kupuje produkty lub usługi od marek, których wartości są zgodne z ich wartościami5.

„Historie, które opowiadamy, mają moc kształtowania otaczającego nas świata” — powiedziała Paull. „Jako marki możemy dzielić się narracjami i pomysłami, które pomagają zmieniać świat, aby stał się bardziej sprawiedliwy i inkluzywny”.

Zrównoważony rozwój to kolejny temat, który jest ważny dla dzisiejszych konsumentów. Według badania Environics Research ponad 70% konsumentów twierdzi, że są zmęczeni markami zachowującymi się tak, jakby były zwolnione z odpowiedzialności za środowisko6.

„To bardzo ważne, aby pamiętać o sile opowiadania historii skoncentrowanych na celu. Przypomina nam to o celu, który wyznaczyliśmy sobie jako specjaliści ds. marketingu i storytellingu, czyli wywieraniu pozytywnego wpływu na życie ludzi” — powiedziała Paull. „Nigdzie nie wydaje się to bardziej pilne niż w przypadku zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu”.

W swoich uwagach końcowych Paull podsumowała kluczowe wnioski dla marek.

„Po pierwsze, zaangażuj się w kwestie, które są istotne dla Ciebie i Twoich klientów. Twórz produkty, usługi i wrażenia, które w znaczący sposób poprawiają życie klientów” — powiedziała Paull. „I wreszcie, dążąc do innowacji, pamiętaj o przyszłości.”

Zarejestruj się teraz, aby obejrzeć wszystkie sesje konferencji unBoxed, i śledź naszą relację, aby dowiedzieć się więcej na temat nowych narzędzi do reklamowania i marketingu, a także zapoznać się z wiodącymi pomysłami omawianymi podczas dorocznej konferencji Amazon Ads.

Dowiedz się więcej o trendach marketingowych, które będą miały wpływ na reklamodawców i ich marki w 2023 roku.

1–6 Environics Research, „Amazon Advertising | Social Values Global Consumer Themes” (Amazon Advertising | Globalne zagadnienia konsumenckie w zakresie wartości społecznych), Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, 2021 r.