Trzy sposoby, dzięki którym luksusowe marki modowe mogą udoskonalić swoje strategie reklamowe w celu nawiązania kontaktu z klientami

14 września 2022 r.| Autorka: Irene Oh, starsza kierowniczka ds. marketingu treści, moda

Ikona towarów luksusowych

Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości branża mody luksusowej ulegnie transformacji, a marki będą musiały być bardziej kreatywne w swoich strategiach dotarcia do klientów. Według przewidywań w ciągu najbliższych kilku lat amerykański segment rynku towarów luksusowych odnotuje wolniejszy wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Zgodnie z prognozą Consumer Market Outlook firmy Statista w latach 2018–2019 r. amerykański segment rynku towarów luksusowych odnotował wzrost o 6,3%, a obecnie oczekuje się, że w latach 2021–2025 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) będzie wynosić 3,4% — dotyczy to produktów luksusowych z kategorii takich jak moda, obuwie, artykuły skórzane, zegarki, biżuteria i kosmetyki1.

Ta prognoza oznacza, że jest to dobry moment, aby marki zrozumiały zmieniające się potrzeby klientów. Na podstawie ustaleń wynikających z niestandardowej ankiety konsumenckiej dotyczącej rynku towarów luksusowych w Stanach Zjednoczonych, którą zespoły Vogue Business i Amazon Ads przeprowadziły w kwietniu 2022 roku, przedstawiliśmy trzy zaskakujące fakty dotyczące osób kupujących towary luksusowe. Te informacje mają pomóc markom opracować strategie, które pozwolą im stymulować wzrost w tym, prawdopodobnie, wolniejszym okresie.

1. Produkty luksusowe kupują osoby ze wszystkich grup dochodowych.

Kupujący, w przypadku których dochód gospodarstwa domowego wynosi 150 000 USD lub więcej, wcale nie są głównymi konsumentami dóbr luksusowych (tj. luksusowych produktów modowych kosztujących ponad 500 USD). W rzeczywistości 84% ankietowanych osób kupujących produkty luksusowe miało roczny dochód gospodarstwa domowego mniejszy niż 150 000 USD. Oprócz tego, że stanowią większość nabywców dóbr luksusowych, konsumenci z dochodem gospodarstwa domowego mniejszym niż 150 000 USD częściej też kupują: z tej grupy dochodowej pochodzi 58% osób kupujących duże ilości produktów luksusowych (tj. konsumentów, którzy w ubiegłym roku nabyli co najmniej pięć takich produktów modowych). Ponadto konsumenci, w przypadku których dochód gospodarstwa domowego wynosił mniej niż 150 000 USD, byli bardziej skłonni do kupowania luksusowych prezentów niedługo przed świętami lub wydarzeniami zakupowymi niż konsumenci z większym dochodem. Jednak święta i wydarzenia zakupowe to nie jedyny powód, dla którego konsumenci kupują produkty luksusowe: 41% kupujących z dochodem gospodarstwa domowego poniżej 150 000 USD i 51% kupujących z większym dochodem twierdzi, że prawdopodobnie dokonają zakupu dóbr luksusowych, aby sprawić sobie nagrodę lub przyjemność2.

Ważne jest, aby luksusowe marki modowe wiedziały, w jaki sposób konsumenci dokonują zakupów: 81% kupujących z obu wspomnianych powyżej grup dochodowych stwierdziło, że korzystają z telewizji streamingowej co najmniej raz w tygodniu. Z dokładniejszej analizy wynika, że w przypadku konsumentów z dochodem gospodarstwa domowego poniżej 150 000 USD prawdopodobieństwo odkrycia nowej marki luksusowej lub produktu luksusowego za pośrednictwem reklam w telewizji streamingowej było 1,1 raza większe niż wśród wszystkich osób kupujących produkty luksusowe3. Ta grupa wykazuje duże zainteresowanie telewizją streamingową, która stanowi dla nich inspirację podczas ścieżki zakupowej.

Nasze zalecenia:

Skoncentruj się na stosowaniu inkluzywnej strategii marketingowej, aby dotrzeć do grup odbiorców ze wszystkich grup dochodowych i zwiększyć szansę na odkrycie swoich produktów. Reklamodawcy mogą rozszerzyć swoje strategie docierania do klientów, tak aby obejmowały one zarówno grupy odbiorców z dochodem gospodarstwa domowego poniżej 150 000 USD, jaki i te z większym dochodem. Na przykład klienci z pierwszej grupy dochodowej częściej kupują produkty luksusowe, więc rozważ zaprezentowanie im produktów uzupełniających z najnowszych kolekcji. Ponadto dobrym pomysłem mogłoby być stosowanie niedługo przed świętami przekazów reklamowych dotyczących marki, które zawierałyby odpowiedni komunikat, na przykład „Z okazji świąt pokaż ukochanym osobom, jak bardzo są wyjątkowe”. Jednak nie ograniczaj się tylko do świąt — stosuj całoroczny przekaz, który będzie koncentrować się na dawaniu sobie prezentów bez okazji, tak aby inspirować klientów do zakupów także poza przedświątecznymi okresami wzmożonej aktywności. Rozważ wyświetlanie przekazu reklamowego w telewizji streamingowej (na przykład na urządzeniach Fire TV lub w usłudze Amazon Freevee) w celu ułatwienia odkrywania marek, ponieważ konsumenci z dochodem gospodarstwa domowego poniżej 150 000 USD wykazują duże zainteresowanie tym kanałem cyfrowym.

2. Mężczyźni „milenialsi” wydają więcej pieniędzy niż przeciętnie osoby kupujące produkty luksusowe.

Według naszej ankiety „milenialsi” płci męskiej (w wieku od 25 do 44 lat) stanowią 65% kupujących mężczyzn, więc reklamodawcy mają dobrą okazję, aby pomóc tej grupie konsumentów odkryć promowane marki luksusowe. Mężczyźni „milenialsi” są 1,5 raza bardziej skłonni wydać ponad 5000 USD na luksusowe produkty modowe w porównaniu z ogółem osób kupujących dobra luksusowe. Większość (60%) ankietowanych mężczyzn „milenialsów” dokonała w ubiegłym roku od jednego do czterech zakupów produktów luksusowych, a poza tym byli oni 1,3 raza bardziej skłonni do dokonania takiego zakupu w celu nadążania za nowymi trendami4 — to sugeruje, że lubią być na bieżąco z nowościami modowymi i kupować sezonowo.

Ważne jest, aby marki wiedziały, kiedy jest najlepszy moment na nawiązanie kontaktu z „milenialsami” płci męskiej i gdzie powinno to nastąpić w celu uzyskania najlepszego efektu. Większość (84%) ankietowanych mężczyzn „milenialsów” ogląda treści za pośrednictwem usług streamingowych i jest bardziej skłonna do korzystania z cyfrowych punktów kontaktu podczas ścieżki zakupowej. W ich przypadku 1,3 raza bardziej prawdopodobne jest też to, że robią zakupy wynikające z informacji przekazywanych w reklamach oglądanych w usługach streamingowych (w porównaniu z ogółem osób kupujących produkty luksusowe). Poza tym 1,7 raza częściej korzystają co najmniej raz w tygodniu z serwisu Twitch5. Z tego wynika, że serwis Twitch może być dobrym miejscem do promowania marek luksusowych i może być używany w celu dotarcia do mężczyzn „milenialsów” kupujących produkty luksusowe.

Nasze zalecenia:

Jeśli chcesz dotrzeć do „milenialsów” płci męskiej, ważne jest wyczucie czasu — rozważ przyciągnięcie ich uwagi przed pojawieniem się nowej sezonowej kolekcji lub wyjątkową premierą, aby wywołać szum i emocje. Korzystne może być również zorganizowanie specjalnych nieoficjalnych pokazów przedpremierowych nowych produktów, zanim będą one dostępne, w celu wzbudzenia zainteresowania. Mężczyźni „milenialsi” bardzo często korzystają z telewizji streamingowej i serwisu Twitch, więc reklamodawcy mogą wykorzystywać te kanały, aby ułatwiać odbiorcom odkrywanie marek i docierać do grup odbiorców za pośrednictwem mediów, które są zwykle w centrum ich uwagi (na przykład usługa Freevee, urządzenia Fire TV i serwis Twitch).

3. Najlepsza okazja do dawania luksusowych prezentów to…

Urodziny. Mimo że święta Bożego Narodzenia są powszechnie uważane za jedno ze świąt, podczas których daje się najwięcej prezentów, większość ankietowanych nabywców dóbr luksusowych (95%) twierdzi, że najlepszą okazją do wręczenia prezentu są urodziny6 (Boże Narodzenie jest na drugim miejscu). Z uwagi na fakt, że sezon na prezenty urodzinowe trwa cały rok, zalecamy, aby marki stosowały strategię ciągłej obecności w celu zachowania kontaktu z odbiorcami na wypadek, gdyby mieli oni kupować prezenty urodzinowe. Jedna trzecia ankietowanych osób kupujących produkty luksusowe (33%) stwierdziła również, że rozpoczyna kupowanie prezentów z wyprzedzeniem wynoszącym 2–3 miesiące (na przykład przed Dniem Matki lub weselem)7.

Nasze zalecenia:

Reklamodawcy mają wiele okazji do nawiązania kontaktu z grupami odbiorców poza świętami. Rozważ zastosowanie strategii ciągłej obecności, aby stale pozostawać w pamięci osób kupujących luksusowe prezenty. W przypadku najważniejszych świąt związanych z dawaniem prezentów zalecamy reklamodawcom rozpoczęcie strategii wzbudzania zainteresowania z odpowiednim wyprzedzeniem (2–3 miesiące wcześniej). Oprócz tej strategii czasowej rozważ zastosowanie płatności ratalnych lub ofert specjalnych dla klientów, którzy kupują z wyprzedzeniem.

Marki luksusowe, które są dopasowane do cyfrowych preferencji i nawyków zakupowych grup odbiorców, mogą być lepiej przygotowane do skutecznej obsługi kupujących, którzy są zainteresowani zakupem dóbr luksusowych. Znajomość niuansów grup dochodowych i istniejących między nimi różnic, preferencji zakupowych mężczyzn „milenialsów” oraz czasu dokonywania zakupów może zadecydować o tym, czy wykorzystasz strategiczną okazję, czy ją przegapisz.

Chcesz zastosować w praktyce te statystyki dotyczące luksusowych produktów modowych? Skontaktuj się z nami lub przejdź na stronę dotyczącą branży modowej.

1 Statista Consumer Market Outlook, sierpień 2021 r., Stany Zjednoczone
2–7 Niestandardowa ankieta zespołów Vogue Business i Amazon Ads, kwiecień 2022 r., Stany Zjednoczone