Firma L'Oréal wykorzystała usługę Amazon Marketing Cloud, aby dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców we właściwym czasie

24 listopada 2021 r. | Autor: Matt Miller, starszy copywriter

Wielu specjalistów ds. marketingu w pewnym momencie może sobie zacząć zadawać znajome pytanie: Ile razy reklama powinna być wyświetlana grupom odbiorców? To trudne pytanie, na które specjaliści ds. marketingu próbują odpowiedzieć od wielu lat. Być może najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi jest dokładniejsze poznanie klientów.

W pierwszej połowie 2021 roku firma L'Oréal wykorzystała usługę Amazon Marketing Cloud (AMC), aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dotarcia do klientów. Informacje uzyskane dzięki technologii reklamowej Amazon Ads pomogły jej zoptymalizować strategię marketingową i częstotliwość wyświetlania reklam.

Znajdowanie optymalnej częstotliwości wyświetlania reklam za pomocą usługi AMC

Zdjęcie przedstawiające Ducret i Greniera

© Hub Institute

„Mamy tendencję do myślenia, że inwestujemy w media, pracujemy nad świadomością, dużo naciskamy, ujawniamy coraz więcej informacji o naszych klientach, ale te narzędzia pozwalają nam ocenić, kiedy możemy zmodyfikować nasze inwestycje w media” — powiedziała Elise Ducret, dyrektorka ds. marketingu cyfrowego L'Oréal Francja, podczas sesji na konferencji Hub Forum w październiku. „Dzięki usłudze AMC zdaliśmy sobie sprawę, że po czterech ekspozycjach reklamy możemy zmienić przydział części budżetu, która nie była planowana do użycia w inwestycjach w remarketing, aby zwiększyć naszą bazę klientów, a tym samym budżety na ich poszukiwanie”.

Przeprowadzając serię testów analitycznych w usłudze AMC, firma L'Oréal dowiedziała się, że po czterokrotnym zobaczeniu reklamy przez klienta przekaz stawał się mniej skuteczny i spadało prawdopodobieństwo konwersji klienta, a w związku z tym nie uzyskiwano dobrego zwrotu z inwestycji.

„Musieliśmy przestać naciskać naszych klientów” — powiedziała Ducret, zwracając uwagę na znaczenie ograniczania częstotliwości w celu zmniejszenia liczby wyświetleń reklam displayowych lub filmowych, aby „uniknąć marnotrawienia reklam”.

Zmieniając strategię, firma L’Oréal zwiększyła zwrot z wydatków na reklamę o 53% w pierwszym miesiącu i o 87% w drugim1. Jednocześnie oszczędności te pozwoliły firmie L'Oréal zwiększyć budżet na poszukiwania klientów z 7% do 44%2.

Docieranie do kupujących na ścieżkach omnikanałowych

Zdjęcie przedstawiające Ducret i Greniera

© Hub Institute

Poza opracowaniem lepszej strategii ograniczania częstotliwości usługa MC pomogła firmie L'Oréal dowiedzieć się więcej o możliwościach dotarcia do odpowiednich grup odbiorców we właściwym czasie podczas współczesnych omnikanałowych ścieżek zakupowych. Było to ważne dla firmy L'Oréal, ponieważ ścieżki zakupowe wielu nowoczesnych klientów nie są już liniowe. Według raportu firmy Fevad z 2021 roku w 2020 roku 39,6% francuskich kupujących korzystało z wielu urządzeń (komputera, telefonu, tabletu) do robienia zakupów, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z 2019 rokiem.

Korzystając z usługi AMC, firma L'Oréal mogła lepiej ocenić, w jaki sposób kampanie Amazon Ads zwiększały zaangażowanie oraz sprzedaż w ramach prowadzonej strategii omnikanałowej, niezależnie od tego, gdzie klienci spędzają czas.

„Musimy brać pod uwagę środowisko omnikanałowe, o którym wszyscy mówią, i oceniać wszystkie punkty kontaktu względem siebie, ale trudność polega na dokonywaniu odpowiednich pomiarów. Narzędzia takie jak Amazon Marketing Cloud są dla nas absolutnie kluczowe, aby prawidłowo przypisywać całą ścieżkę, a nie tylko ostatnie kliknięcie, któremu przypisujemy sprzedaż” — powiedziała Ducret. „Pomaga to nam w ulepszeniu kompozycji medialnej (…), uwzględniając te statystyki omnikanałowe — to będzie kluczowe”.

Już dziś skontaktuj się z opiekunem klienta Amazon Ads i dowiedz się więcej na temat korzystania z usługi AMC, aby móc łatwiej dotrzeć do odpowiednich klientów we właściwym czasie.

Źródła

1–2 Dane dostarczone przez reklamodawcę, 2021 r.