Kierowanie na produkt dostępne dla sprzedawców z USA w kampanii Sponsored Display

2 KWIETNIA 2020 R.

Autor: Nina Brentlinger
Starsza kierownik ds. marketingu produktu

Udostępniliśmy nowe możliwości kierowania na produkt reklamy Sponsored Display dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych. Dzięki tym funkcjom dostępnym teraz w Seller Central możesz promować odkrywanie produktów za pomocą reklam docierających do kupujących, którzy aktywnie przeglądają podobne lub komplementarne produkty oraz kategorie w witrynie Amazon. Możesz także uzyskać dostęp do większej liczby elementów sterujących kampanii i wskaźników raportowania, aby Twoja strategia marketingu efektywnościowego przynosiła lepsze wyniki. Zmodyfikowana wersja kierowania na produkt reklamy Sponsored Display jest również dostępna dla dostawców na całym świecie. Usługa Sponsored Display jest obecnie dostępna w wersji beta.

Kierowanie na produkt reklamy Sponsored Display pomaga zwiększać świadomość wśród kupujących, którzy rozważają podobne lub komplementarne produkty i kategorie. Rozwiązanie to wykorzystuje reklamy, które pojawiają się obok opinii klientów, na stronach z wynikami wyszukiwania zakupów lub na stronach szczegółów produktu (po prawej stronie). Reklamy kierowane na produkt mają również włączone oferty i plakietki z informacjami o oszczędnościach, dzięki czemu kupujący mogą łatwiej dostrzegać oferty specjalne.

Co to oznacza dla Ciebie? Oto cztery sposoby, jak kierowanie na produkt reklamy Sponsored Display może Ci pomóc w rozwoju działalności:

1. Ułatwienie odkrywania produktów

Załóżmy, że sprzedajesz buty do biegania. Możesz wybrać kierowanie na produkt, aby budować świadomość wśród kupujących, którzy aktywnie przeglądają stronę szczegółów produktu dotyczącą podobnego obuwia, albo skupić swoje wysiłki na dotarciu do kupujących w szerszej kategorii obuwia damskiego.

2. Docieranie do grup odbiorców myślących podobnie

Możesz również użyć kierowania na produkt, aby nakłonić do rozważania zakupu tych kupujących, którzy przeglądają konkretne strony produktów komplementarnych wobec butów do biegania. Na przykład możesz spróbować skorzystać z kierowanych na produkt reklam Sponsored Display, aby dotrzeć do kupujących, którzy szukają spodenek na biegania.

3. Promowanie odpowiednich dodatków

Kierowanie na produkt reklamy Sponsored Display może także pomóc w szybkim i łatwym pokazaniu klientom innych odpowiednich ofert. Jeśli sprzedajesz także skarpety, miejsca docelowe kierowania na produkt na stronie szczegółów produktu dotyczącej butów ułatwiają kupującym dodanie pary skarpet do koszyka za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

4. Zapamiętane

Bez względu na realizowaną strategię kierowanie na produkt często przyczynia się do zwiększenia liczby wyświetleń strony szczegółów produktu — a więcej wyświetleń to większa grupa odbiorców, którą można zaangażować przez remarketing. Aby dać się zapamiętać odbiorcom, którzy odkryli Twój produkt dzięki kierowaniu na niego, zalecamy powiązanie kierowania na produkt z wyświetleniami reklamy Sponsored Display1.

Wyświetlenia reklamy Sponsored Display umożliwiają objęcie remarketingiem grup odbiorców, którzy wyświetlili stronę szczegółów produktu, ale jeszcze nie przeprowadzili zakupu. Ponieważ kampanie wyświetleń reklamy Sponsored Display docierają do grup odbiorców w witrynie Amazon i poza nią, wykorzystanie zarówno kierowania na produkt, jak i kierowania na wyświetlenia w ramach kampanii Sponsored Display może pomóc w zaangażowaniu kupujących, niezależnie od tego, w jakim miejscu ścieżki zakupowej się znajdują. Biorąc pod uwagę ostatnie badania wskazujące na to, że zaledwie 4% kupujących online przechodzi bezpośrednio do zakupu2, coraz ważniejsze staje się docieranie do grup odbiorców w wielu kanałach.

Wskazówka: Wielkość grupy odbiorców remarketingu zależy od liczby wyświetleń strony szczegółów produktu, dlatego zalecamy nadawanie priorytetu produktom z największą liczbą wyświetleń stron w kampaniach wyświetleń. W przypadku nowych produktów bez wielu wyświetleń stron rozważ użycie funkcji kierowania na produkt reklamy Sponsored Display w celu zwiększenia liczby wyświetleń stron oraz całkowitej liczby potencjalnych odbiorców remarketingu przed remarketingiem wyświetleń reklamy Sponsored Display.

W tym wydaniu wprowadzono kierowanie na produkt do większej liczby reklamodawców, a także udoskonalone opcje dotarcia do grup odbiorców w całej ścieżce zakupowej.

Jak ujęła to Courtney MacFarlane, starsza specjalistka w firmie Tinuiti: „Kierowanie na produkt reklamy Sponsored Display jest zgodne z naszym podejściem reklamowym opartym na kompleksowym lejku sprzedażowym, umożliwiając reklamodawcom stymulowanie dodatkowego wzrostu, świadomości marki i rozważania zakupu produktu”.

Dowiedz się więcej o tym, jak kierowanie na produkt reklamy Sponsored Display może wesprzeć odkrywanie produktów i optymalizację kampanii.

Więcej zasobów umożliwiających poradzenie sobie z wyzwaniami związanymi z reklamowaniem, przed którymi możesz wtedy stanąć, znajdziesz w naszych zasobach dla sprzedawców w portalu Seller Central.

1. Dostępne dla sprzedawców i dostawców w Stanach Zjednoczonych.
2. Współczynnik konwersji kupujących online na komputerach w Stanach Zjednoczonych od III kwartału 2018 r. według firmy Monetate.