Wprowadzenie do usługi Amazon Marketing Cloud (beta)

4 stycznia 2021 r.

Autor: Emmeline Toyama, kierowniczka ds. marketingu produktów,
i Alan Lewis, dyrektor ds. produktów

Reklamodawcy poszukują większej przejrzystości i elastyczności, próbując zrozumieć wyniki marketingowe w wielu kanałach medialnych, takich jak wyszukiwanie, wyświetlenia, a także treści filmowe i audio. Aby im w tym pomóc, Amazon Ads wprowadza dla kwalifikujących się reklamodawców usługę Amazon Marketing Cloud (AMC) — nowe, całościowe rozwiązanie pomiarowo-analityczne obecnie dostępne w wersji beta. AMC opiera się na rozwiązaniu Amazon Web Services (AWS), które od 14 lat jest najbardziej rozbudowaną i najczęściej używaną platformą w chmurze.

Amazon Marketing Cloud to zabezpieczone, prywatne i dedykowane środowisko w chmurze, w którym reklamodawcy mogą z łatwością prowadzić działania analityczne na wielu pseudonimizowanych sygnałów w celu generowania zagregowanych raportów. Informacje mogą obejmować własne sygnały reklamodawców, a także sygnały w ramach kampanii Amazon Ads, takie jak odsłony, kliknięcia i konwersje. Raporty AMC mogą pomóc między innymi w pomiarach dotyczących kampanii, dopracowywaniu grup odbiorców czy optymalizowaniu podaży. Dzięki nim reklamodawcy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące inwestycji w marketing wielokanałowy.

quoteUpBardzo się cieszymy, że możemy korzystać z wersji beta usługi Amazon Marketing Cloud. Wierzę, że rozwiązanie to może nam pomóc w osiągnięciu lepszego wglądu w wiele kanałów oraz skuteczność poszczególnych kanałów medialnych w witrynie Amazon i poza nią na każdym etapie ścieżki klienta.quoteDown
— Shawn Hushman, kierownik globalny ds. analityki danych cyfrowych i danych zwrotu z działań marketingowych w firmie HP

Każda instancja usługi Amazon Marketing Cloud jest udostępniana na dedykowanym koncie AWS. Rozwiązanie AMC akceptuje wyłącznie informacje pseudonimizowane. Wszystkie informacje w instancji AMC reklamodawcy są przetwarzane wyłącznie zgodnie z zasadami ochrony prywatności Amazon, a informacji nie można eksportować. Reklamodawcy mają dostęp wyłącznie do zagregowanych, anonimowych danych wyjściowych z usługi Amazon Marketing Cloud.

Sposoby wykorzystania Amazon Marketing Cloud dostępne obecnie dla reklamodawców

Dzięki rozwiązaniu Amazon Marketing Cloud reklamodawcy korzystający z wersji beta generują statystyki pozwalające im lepiej zrozumieć optymalny zasięg i odpowiednią częstotliwość kampanii, a także które połączenie kanałów marketingowych przynosi wyniki i jaki jest łączny wpływ kampanii medialnych na cały lejek sprzedażowy. Na przykład reklamodawcy często pytają nas, jak reklamy w telewizji strumieniowej i reklamy displayowe stosowane łącznie zwiększają zaangażowanie klienta w ramach lejka sprzedażowego w sklepie Amazon Store. Dzięki rozwiązaniu Amazon Marketing Cloud mogą przeprowadzić analizę i uzyskać raporty dotyczące wskaźników takich jak mediana zakupów czy współczynniki wyświetleń stron szczegółów przez dane grupy odbiorców w przypadku prezentacji w obu rodzajów reklam, a także w przypadku prezentacji samych reklam displayowych. Mamy również inne przykłady:

Docieranie do dodatkowych grup odbiorców

Aby zwiększyć skuteczność nawiązywania kontaktu z istniejącymi i nowymi grupami odbiorców, marka konsumencka wykorzystała rozwiązanie Amazon Marketing Cloud, dzięki któremu dowiedziała się, ilu klientów widziało reklamę na różnych etapach lejka sprzedażowego — od świadomości przez rozważanie zakupu aż po konwersję. Na tej podstawie marka zrozumiała, że jej taktyki w zakresie świadomości i rozważania zakupów przyciągały do kategorii cyfrowej nowe grupy odbiorców będących potencjalnymi klientami, zwiększając zasięg remarketingu o 30%.

Opracowywanie własnych modeli atrybucji

Reklamodawcy wykorzystują rozwiązanie Amazon Marketing Cloud do tworzenia modeli atrybucji, które pomagają w wykrywaniu części inwestycji reklamowych o największym wpływie w stosunku do wyznaczonych celów. Firma świadcząca usługi finansowe zbudowała model AMC generujący raporty na temat wpływu poszczególnych elementów inwestycji w usługę Amazon Ads na sygnały konwersji we własnej witrynie marki. Na podobnej zasadzie firma zajmująca się elektroniką użytkową pobiera statystyki dotyczące Amazon DSP i skuteczności reklam sponsorowanych, aby lepiej zrozumieć, jaki udział w osiąganiu celów biznesowych mają inwestycje w kampanie displayowe, reklamy w telewizji strumieniowej oraz reklamy sponsorowane.

Odkrywanie nowych możliwości pomiaru

Dzięki Amazon Attribution reklamodawcy mogą dziś mierzyć wpływ mediów innych niż Amazon na wyniki w witrynie Amazon. Mogą również mierzyć preferencje dotyczące marki, świadomość marki oraz wzrost wyników marki w kampanii Amazon Ads z pomocą wiodących w branży firm pomiarowych. Rozwiązanie Amazon Marketing Cloud daje reklamodawcom dodatkową elastyczność, dzięki której mogą zrozumieć sekwencję marketingowych punktów kontaktu zapewniających odpowiedni wpływ i budujących kompleksowy obraz możliwie najskuteczniejszego zaangażowania grup odbiorców.

Pierwsze kroki

Usługa Amazon Marketing Cloud jest obecnie dostępna w wersji beta dla kwalifikujących się agencji, reklamodawców i dostawców narzędzi w Ameryce Północnej, Europie, Japonii i Australii. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwiązanie Amazon Marketing Cloud może spełnić wymagania Twojej firmy, skontaktuj się z partnerem ds. konta Amazon Ads już dziś.