Prezentacja partnera: Wywiad z przedstawicielem firmy Artefact na temat usługi Amazon Marketing Cloud

12 listopada 2021 r.

Zdjęcie Thomasa Faure’a

Thomas Faure jest dyrektorem ds. konsultingu w siedzibie głównej firmy Artefact w Paryżu. Zarządza firmową ofertą dotyczącą elektronicznej sprzedaży detalicznej, która ma na celu wspieranie marek w rozwijaniu działalności online, zwłaszcza w witrynie Amazon.

Spotkaliśmy się z Thomasem, aby dowiedzieć się więcej o firmie Artefact i o tym, w jaki sposób korzysta z usługi Amazon Marketing Cloud (AMC) w celu dostarczania klientom przydatnych statystyk i stymulowania rozwoju ich firm.

Opowiedz nam o Artefact

Artefact jest firmą usługową z branży przetwarzania danych, specjalizującą się w doradztwie w zakresie transformacji danych, marketingu cyfrowego i marketingu baz danych. Firma została założona w 2014 roku przez przedsiębiorczych inżynierów, którzy widzieli przyszłość zapisaną w danych. Był to początek naszej drogi, która zaczęła się od świadczenia usług marketingowych z wykorzystaniem baz danych. W 2017 roku połączyliśmy siły z Netbooster Group, jedną z największych agencji interaktywnych w Europie, i rozszerzyliśmy nasze możliwości marketingowe.

Obecnie Artefact działa na pograniczu doradztwa, marketingu i nauki o danych oraz ma 16 biur w 13 krajach w Europie, Azji, Ameryce i Afryce. Dostarczamy rozwiązania oparte na danych, które bazują na głębokiej analizie danych i technologii sztucznej inteligencji. Oferujemy także szeroką gamę usług, takich jak strategia w zakresie danych, zarządzanie danymi, marketing precyzyjny i zarządzanie kampaniami wielokanałowymi. Stawiamy konsumentów w centrum strategii transformacji cyfrowej firm i pomagamy naszym klientom przekształcać dane w narzędzia biznesowe, dostarczając wymierne wyniki w ramach całego łańcucha wartości.

Jakie jest podejście Artefact do usługi Amazon Marketing Cloud (AMC)?

Doradzanie markom w zakresie strategii dotyczącej elektronicznej sprzedaży detalicznej i pomaganie im w skuteczniejszej sprzedaży online było jednym z naszych głównych celów strategicznych w ostatnich latach, szczególnie w okresie COVID-19. Współpraca z Amazon Ads, zwłaszcza w zakresie AMC, to duży krok naprzód w wykorzystywaniu wielu źródeł sygnałów i tworzeniu nowych statystyk w celu wspierania zarówno rozwiązań marketingowych, jak i zarządzania kategoriami.

AMC jest ważnym atutem dla Artefact i naszych klientów z trzech głównych powodów:

 • Zapewnienie dostępu do sygnałów na poziomie zdarzeń Amazon Ads, takich jak zaangażowanie i sprzedaż przypisana do reklam. Umożliwia nam to tworzenie głębszych analiz w celu wspomagania aktywacji mediów detalicznych i zwiększenia zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS).
 • Włączanie kompozycji informacji własnych z sygnałami Amazon Ads w środowisku chroniącym prywatność. Pomaga nam to lepiej zrozumieć zachowania klientów marki w ramach całej ścieżki zakupowej i odpowiednio dostosować strategie marketingowe.
 • Wspieranie opcji dołączania zagadnień wychodzących poza zdarzenia marketingowe. Pomaga to nam w stopniowym rozszerzaniu zasięgu o dodatkowe przypadki użycia w ramach takich tematów jak sprzedaż i struktura kosztów produktu.

W Artefact wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu AMC, aby dostarczać markom szybkie i przydatne statystyki. Na przykład w ciągu ostatnich kilku miesięcy współpracowaliśmy z dużą firmą rozrywkową, która chciała dostosować i zoptymalizować swoje inwestycje w media, aby wspierać wprowadzanie nowych produktów na rynek. Naszym zadaniem było zdefiniowanie idealnego formatu multimediów oraz kompozycji grup odbiorców, tak aby zmaksymalizować wpływ na działalność biznesową w wyniku inwestycji w platformę Amazon DSP. Możliwości uzyskane dzięki usłudze AMC:

Co doradziłbyś reklamodawcy, który zaczyna korzystać z usługi AMC?

Zalecamy podejście czteroetapowe:

 1. Konfiguracja usługi AMC:
  W Artefact pomagamy markom w aktywacji instancji usługi AMC i ułatwiamy agregację różnych sygnałów, w tym sygnałów Amazon Ads oraz sygnałów własnych reklamodawcy. Ponadto strategiczne znaczenie dla zapewnienia przydatności danych wejściowych i spójności późniejszych analiz ma ocena jakości sygnałów.
 2. Przedstawienie przypadków użycia:
  W zależności od kontekstu biznesowego i wyzwań stojących przed marką, za pomocą usługi AMC można przeprowadzić różne analizy. Firma Artefact stworzyła bibliotekę przypadków użycia dotyczących grup odbiorców, pomiarów i operacji. Dzięki temu możemy szybko nadać priorytet odpowiednim projektom w oparciu o potrzeby marki.
 3. Testowanie i wyciąganie wniosków:
  Zalecamy podejście o wysokim stopniu zwinności, polegające na rozpoczęciu od podstawowych przypadków użycia na małą skalę (np. 1 marka / typ produktu x 1 kraj), wyciągnięcie z nich wniosków, dokonanie optymalizacji i określenie wpływu na działalność biznesową. Ten krok może pomóc nam szybko zdobyć najważniejsze informacje i zidentyfikować przypadki użycia, które można skalować.
 4. Zwiększanie skali:
  Skalowanie z wykorzystaniem statystyk uzyskanych w kroku 3. pozwala zespołom Artefact i markom na wdrażanie szerszego zakresu przypadków użycia oraz ich używanie w celu dalszego zwiększania wpływu biznesowego na szerszy zestaw produktów i krajów.

Jakiej unikalnej taktyki używasz? Czy może odkryłeś tego rodzaju taktykę podczas pracy z usługą AMC?

W celu odniesienia sukcesu w pracy z usługą AMC zalecamy markom, aby zwracały uwagę na następujące obszary:

 • Umiejętności — zbuduj zespół hybrydowy składający się z pracowników biznesowych, którzy rozumieją strategię marki, ekspertów medialnych zarządzających kampaniami reklamowymi oraz analityków danych posiadających kompetencje techniczne.
 • Organizacja — przyjmij zwinną metodykę pracy przypominającą biegi sprinterskie, która pozwoli szybko wyciągnąć wnioski na podstawie początkowych przypadków użycia AMC, przejrzeć je z zespołem reklamowym, przetestować ich efektywność oraz zwiększyć ich skalę do szerszych zakresów wdrożeń i optymalizacji.
 • Sygnały dotyczące zdarzeń — dołącz wszystkie istotne informacje własne oraz firm zewnętrznych w celu zbadania nowych przypadków użycia przy użyciu bogatszych sygnałów
 • Technologia — oprócz korzystania ze standardowych zapytań instruktażowych stwórz własną bibliotekę zapytań, aby umożliwić łatwe powtarzanie i skalowanie aplikacji we wszystkich kampaniach i krajach.