Jak kobiety mogą stosować integralność, intencję i intensywność w miejscu pracy

19 sierpnia 2021 r. | Autorka: Chiara Milioulis, kierowniczka ds. marketingu produktu

To jest Inside Voices, nowa seria wywiadów od Amazon Advertising, która prezentuje pracowników firmy Amazon oraz działania podejmowane przez nich na rzecz zapewnienia zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska pracy. Podczas tych wywiadów będziemy rozmawiać z różnymi liderami Amazon Advertising o tym, w jaki sposób wspierają różnorodność, równość i integrację (DEI, diversity, equity, and inclusion) w swoich zespołach, o wyzwaniach, z jakimi się zmierzyli i które przezwyciężyli w swojej karierze, oraz jakich rad mogliby udzielić innym.

Przed Dniem Równouprawnienia Kobiet rozmawialiśmy z Angelą Mitchell-Corbin, starszą kierowniczką ds. globalnego rozwoju partnerów reklamowych i liderką zespołu marketingu produktu w programie Partner Acceleration, na temat tego, jak pomagała wspierać równouprawnienie kobiet w swoim miejscu pracy. W tym wywiadzie opowiada o tym, jak rozumie różnorodność, równość i integrację (DEI), jak stara się zapewnić swojemu zespołowi poczucie integracji, przynależności i równości na co dzień, oraz jakiej rady może udzielić swoim męskim współpracownikom, aby mogli wspierać kobiety zajmujące te same stanowiska.

Co oznacza dla Ciebie różnorodność, równość i integracja (DEI) i dlaczego są one ważne?

Jedną z najbardziej zwięzłych definicji wartości DEI, jakie widziałam, można podsumować w następujący sposób: „Różnorodność” oznacza, że wszyscy są zaproszeni na imprezę, „równość” oznacza, że każdy może dodać coś swojego do listy piosenek, a „integracja” oznacza, że każdy ma okazję zatańczyć. Dla mnie ogólna koncepcja nigdy nie jest jednoznaczna z podejściem „jeden rozmiar pasuje dla każdego” — oznacza to, że wszyscy musimy nie tylko zrozumieć, jak to zdefiniować, ale także dlaczego ważne jest, aby wszystkie elementy ze sobą współdziałały. Wartości DEI muszą być żywe i widoczne jako programy i inicjatywy umożliwiające podejmowanie działań, które kształtują kulturę i ramy odpowiedzialności organizacji.

W jaki sposób firma Amazon pomogła wspierać równouprawnienie kobiet w miejscu pracy?

Jedną z największych i najnowszych inicjatyw firmy Amazon jest określenie zestawu celów rekrutacji i promocji na rok 2021. Obejmują one zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie technologii i nauki o 30% rok do roku oraz podwojenie liczby czarnoskórych Amerykanów na stanowiskach starszych liderów. Obranie odpowiedniego kierunku rozwoju w celu zapewnienia kolejnej fali kobiet na stanowiskach kierowniczych jest kluczowym elementem proaktywnego wpływu na te cele. Firma zobowiązała się również do częstszego przygotowywania raportów wewnętrznych dotyczących kwestii różnorodności, zapewnienia udziału w ogólnofirmowych szkoleniach na temat integracji oraz sprawdzania wszelkich znaczących różnic demograficznych w ocenach wydajności i osłabienia poszczególnych zespołów Amazon. Jest to duży krok naprzód nie tylko w kwestii głoszenia znaczenia równości kobiet, ale także ustanowienia konkretnych celów w zakresie odpowiedzialności liderów za wykazywanie postępów.

Jakie działania mogą podjąć mężczyźni, aby wspierać prawa kobiet?

Nie ma na to „magicznej formuły”, istnieją jednak trzy kluczowe obszary, które mężczyźni mogą zbadać, aby wspierać kobiety, i tych, którzy identyfikują się jako kobiety.

Po pierwsze, zgromadź informacje. To znaczy zapoznaj się z filmami, książkami lub artykułami, które mogą dostarczyć więcej danych na temat historii, osiągnięć i wyzwań związanych z prawami kobiet.

Po drugie, skonfrontuj się z własnymi uprzedzeniami, które czasami objawiają się w sposobie opisywania kobiet (np. „agresywna” lub „ambitna”) w porównaniu do tych samych cech u mężczyzn (np. „pewny siebie” lub „silny”). Rozpoznawaj potencjalne uprzedzenia, gdy je usłyszysz, i się im sprzeciwiaj.

Po trzecie, bądź adwokatem i sojusznikiem. Wyrażaj uznanie i staraj się wspierać silnych liderów w organizacji, którzy mogliby skorzystać ze współpracy z Tobą, z Twojego sponsoringu lub sieci powiązań. Jeśli wierzysz w profesjonalną ścieżkę kariery obecnej lub dobrze zapowiadającej się kobiety-lidera, staraj się jej aktywnie pomóc i ją wesprzeć.

Czy masz jakąś radę dla kobiety, która stara się o awans, negocjuje coś lub próbuje zwrócić uwagę na jakiś problem?

Ogólnie rzecz biorąc, w sytuacjach zawodowych i osobistych stosuję trzy podstawowe zasady, a są to 1) integralność, 2) intencja i 3) intensywność.

    Integralność: Jakie jest właściwe rozwiązanie i jak wzmacnia ono wspólne wartości, które mogą stać się podstawą rozmowy?

    Intencja: Wyjaśnij, dlaczego Twoja „prośba” jest opłacalna i pamiętaj, aby poprzeć ją faktami i danymi tam, gdzie jest to możliwe.

    Intensywność: Nigdy nie pozwól nikomu kontrolować swojego przeznaczenia i tego, do czego dążysz — podążaj za nim wieloma ścieżkami i bądź nieustraszona.

Niezależnie od tego, czy negocjowałam nową ofertę pracy, czy zajmowałam się trudnym tematem, zazwyczaj starałam się spojrzeć na to przez obiektyw integralności, intencji i intensywności.

quoteUpNigdy nie pozwól nikomu kontrolować swojego przeznaczenia i tego, do czego dążysz — podążaj za nim wieloma ścieżkami i bądź nieustraszona”.quoteDown
— Angela Mitchell Corbin, starsza kierowniczka ds. globalnego rozwoju partnerów reklamowych

Czy możesz podać przykład tego, w jaki sposób starasz się zapewnić swojemu zespołowi poczucie integracji, przynależności i równości na co dzień?

Kluczową inicjatywą, która była dla mnie priorytetem, gdy dołączałam do zespołu Partner Acceleration, było utworzenie karty praw zespołu. Wprowadziłam tę inicjatywę w życie na początku mojej kariery lidera, aby zbudować zaufanie i zrozumieć zachowania i mocne strony zespołu, rozwijać naszą kulturę i zoperacjonalizować kartę praw zespołu, aby nasza kultura stała się rzeczywistością.

Ponadto, dokładam starań podczas spotkań jeden na jeden, aby zrównoważyć tematy biznesowe z poznawaniem siebie nawzajem. I na koniec, cotygodniowe spotkania naszego zespołu zaczynają się od pytań przełamujących lody (np.: „Gdybyście mogli jeść tylko jeden rodzaj jedzenia do końca życia, co by to było?”), które ułatwiają zespołowi budowanie wewnętrznych relacji, pozwalają na rozluźnienie i poznanie siebie nawzajem. Nieustannie dokonujemy iteracji i jesteśmy otwarci na nowe sposoby tworzenia pozytywnego środowiska integracji w naszym zespole.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób firma Amazon promuje różnorodność, równość i integrację w miejscu pracy? Odwiedź stronę aboutamazon.com/workplace/diversity-inclusion. Możesz również śledzić Amazon Advertising w serwisie LinkedIn.

Informacje o Angeli:

Angela Mitchell-Corbin jest liderką zespołu marketingu produktu w programie Partner Acceleration (PAPM, Partner Acceleration Product Marketing), który kieruje tworzeniem zasobów edukacyjnych dla całego pakietu produktów Amazon Advertising oraz udostępnia wiedzę z zakresu marketingu produktów, aby wspomóc rozwój naszych partnerów. Przed objęciem tego stanowiska była dyrektorką ds. marketingu (CMO) w firmie Woot.com, gdzie odpowiadała za ruch, środowisko wizualne i projektowe środowisko użytkownika, treści, media społecznościowe, wydarzenia merchandisingowe/promocyjne oraz ogólną strategię marketingową i strategię marki.

Angela została laureatką nagrody „Czterdziestka poniżej 40” magazynu Central Penn Business Journal, otrzymała nagrodę burmistrza za wybitne zasługi w Pensylwanii, została wyróżniona w magazynie Black MBA Magazine stowarzyszenia National Black MBA Association, została nominowana przez firmę Hershey do nagrody YWCA Women of Distinction Award oraz otrzymała nagrodę Pillsbury USA Golden Doughboy Award. Ponadto pełniła funkcje kierownicze jako prezeska stowarzyszenia National Black MBA Association — Greater Harrisburg Chapter i prezeska organizacji Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. — Epsilon Sigma Omega Chapter. Posiada tytuł MBA (Masters of Business Administration) ze specjalizacją w marketingu oraz licencjat nauk ścisłych (BS, Bachelor of Science) w dziedzinie administracji biznesowej przyznany przez szkołę biznesu Sybil C. Mobley School of Business & Industry na uniwersytecie Florida A&M University w Tallahassee na Florydzie. Jest żoną Rahsaana Corbina i dumną „dodatkową mamą” Sanai i Rahsaana II.