W jaki sposób Intentwise wykorzystuje interfejs API partnera handlowego firmy Amazon w celu zwiększenie efektywności wydatków reklamodawców

3 marca 2023 r. | Autorka: Gabriella Kursman, starsza menedżerka ds. marketingu

laptop i lampa na biurku

Dostęp do odpowiednich wskaźników może pomóc partnerom handlowym i reklamodawcom Amazon w wydajniejszym wykorzystaniu swoich inicjatyw reklamowych. Interfejs API partnera handlowego umożliwia partnerom handlowym Amazon automatyczny dostęp do informacji o zamówieniach, przesyłkach, płatnościach itp. Zrozumienie tych statystyk jest bardzo ważne dla „optymalizacji reklam dostosowanych do sprzedaży detalicznej” mówi Sreenath Reddy, dyrektor generalny Intentwise.

Intentwise to narzędzie do optymalizacji i analizy reklam skupiające się na reklamach sponsorowanych Amazon, Amazon DSP i Amazon Attribution. Wspiera sprzedawców, marki, agencje i agregatory za pomocą rekomendacji, automatyzacji, analityki i infrastruktury.

Przedstawiciele Amazon Ads spotkali się z Reddym, aby omówić, w jaki sposób Intentwise wykorzystuje interfejs API Amazon Ads i interfejs API partnera handlowego w celu zautomatyzowania gromadzenia informacji dotyczących sprzedaży detalicznej i reklam, aby zwiększyć efektywność wydatków dostawców w sklepie Amazon.

W jaki sposób interfejsy API, udostępniające informacje dotyczące sprzedaży detalicznej, analizy marki i katalogu, umożliwiły lepszą obsługę klientów?

Decyzje zakupowe klientów w sklepie Amazon są spowodowane wieloma czynnikami dotyczącymi sprzedaży detalicznej, takimi jak daty dostaw, poziomy zapasów i okazje. W Intentwise uważamy, że optymalizacja kampanii Amazon Ads wymaga uwzględnienia tych czynników z zakresu sprzedaży detalicznej. Interfejsy API Amazon, takie jak interfejs API partnera handlowego oraz interfejs API Amazon Ads, zapewniają sposoby na osiągnięcie tego celu. W Intentwise nazywamy to „optymalizacją reklam dostosowanych do sprzedaży detalicznej”. Wymienione interfejsy API umożliwiły wsparcie myślących perspektywicznie reklamodawców w efektywnej i dokładnej analizie, a także we włączeniu szeregu czynników dotyczących sprzedaży detalicznej do wybranego wariantu reklamowania. Niektóre przykłady obejmują zarządzanie reklamami z uwzględnieniem zapasów — czyli automatyczne wstrzymywanie lub zmniejszanie wydatków na reklamy dotyczące ASIN-ów w przypadku obniżania się poziomu zapasów.

Innym przykładem wypełnienia luki między sprzedażą detaliczną a reklamą jest nasz widok rentowności produktu, który łączy raporty biznesowe dotyczące sprzedaży i ruchu pochodzące z Seller Central i Vendor Central z raportem podglądu opłat za realizację przez Amazon (FBA) oraz raportami reklamowymi, udostępniając naszym klientom najbardziej szczegółowy obraz rentowności na poziomie produktu. Ponadto partnerzy handlowi mogą teraz uzyskać pełny obraz wydajności swojego kanału. Wskaźniki i informacje z tych interfejsów API zapewniają reklamodawcom dodatkowe „dźwignie” bardziej szczegółowej optymalizacji wydatków na reklamę.

W jaki sposób udało się połączyć te możliwości i przejść do bardziej „zaawansowanych” przypadków użycia?

Interfejs API partnera handlowego pozwala Intentwise zautomatyzować gromadzenie kluczowych informacji, takich jak wskaźniki sprzedaży, wskaźniki skuteczności reklamowej i poziomy zapasów. Intentwise buduje z tych fragmentarycznych zestawów informacji spójny model, pozwalając reklamodawcom ograniczyć czas spędzany na organizowaniu informacji i przeznaczyć znacznie większą ilość czasu na działania dotyczące kluczowych statystyk. Przykładowo można dzięki temu uzyskać pełny obraz sprzedaży, reklamowania, zapasów i skuteczności treści dla danego ASIN-u lub grupy ASIN-ów poprzez automatyczne łączenie danych pochodzących z wielu fragmentarycznych raportów, uzyskując w ten sposób znaczną oszczędność czasu.

Ten dostępny natychmiast poziom szczegółowości umożliwia markom szybsze podejmowanie strategicznych decyzji dzięki informacjom dotyczącym wpływu, jaki decyzje te będą miały na rentowność i inne obszary działalności, bez konieczności wyszukiwania tego rodzaju wskaźników. Intentwise pomaga również markom zintegrować informacje zastrzeżone, takie jak grupy produktów i koszty produktów, aby pomóc im w dalszej segmentacji informacji, a także wyodrębnieniu statystyk specyficznych dla ich działalności, które można następnie uwzględnić podczas realizacji działań reklamowych.

W jaki sposób można łączyć możliwości interfejsu API partnera handlowego i interfejsu API Amazon Ads w celu wspierania strategii dotyczącej sprzedaży detalicznej i reklamy?

Aby wspierać lepszą skuteczność usługi Amazon Ads, marki i agencje powinny posiadać kompleksową, dotyczącą wielu funkcji, wiedzę na temat skuteczności swoich kanałów i wyników dotyczących poszczególnych produktów. Stało się to możliwe dzięki integracji z interfejsem API partnera handlowego i interfejsem API Amazon Ads, która ponadto umożliwiła Intentwise obsługę wielu wielofunkcyjnych przypadków użycia, takich jak:

  • możliwość zestawienia wskaźników sprzedaży, reklam sponsorowanych i wskaźników Amazon DSP w jednym widoku w celu skorelowania wpływu wszystkich reklam na ogólne przychody,
  • możliwość zanalizowania rentowności produktu poprzez połączenie wydatków reklamowych, opłat, okazji, kosztów produktów i wskaźników sprzedaży na poziomie produktu, umożliwiająca reklamodawcom zarządzanie każdym z ich produktów na odpowiednim poziomie efektywności wydatków,
  • wycofanie wydatków na media w przypadku produktów o niskim poziomie zapasów,
  • korelowanie zmian rankingu bestsellerów (BSR) z wydatkami na reklamy w celu ustalenia długoterminowego wpływu reklamy na ogólną sprzedaż.

W jaki sposób wykorzystywanie wszystkich tych informacji pozwala na znalezienie nowych możliwości i określenie, które ASIN-y są reklamowane lub w jaki sposób przydzielany jest budżet?

Dzisiaj istnieje możliwość indywidualnego uzyskiwania różnych wskaźników dotyczących ASIN-ów, jednak prawdziwa wartość wynika z połączenia wszystkich tych informacji w całość.

Na przykład, Intentwise łączy informacje o sprzedaży z interfejsu API partnera handlowego i wskaźniki skuteczności reklamowej, co oznacza, że nasi klienci mogą szybko dostrzec różnice między produktami, które reklamują w największym stopniu, a produktami, które uzyskują najwyższe wyniki sprzedaży w witrynie Amazon. W ten sposób wyróżniane są również wszelkie produkty, które nie są reklamowane, więc marki mogą zdecydować, czy produkty te potrzebują dodatkowych budżetów.

Reklamodawcy chcą również dowiedzieć się, ile zysku osiągają z każdego produktu. Intentwise łączy informacje na temat ogólnej sprzedaży w witrynie Amazon, wskaźników reklamowych, opłat i kosztów własnych naszych klientów, które składają się na pełny obraz rentowności, umożliwiając naszym klientom podejmowanie świadomych decyzji biznesowych dotyczących budżetów i celów w zakresie efektywności.

Jakie trzy wskazówki można zalecić markom w celu poprawy widoczności marki w sklepie Amazon, korzystając ze statystyk uzyskanych za pośrednictwem interfejsu API partnera handlowego?

Po pierwsze, skuteczna strategia pomiarowa. Ważne jest, aby mieć dobrze zdefiniowany proces analizy i wykorzystania informacji na potrzeby optymalizacji. Wymaga to zaangażowania i inwestycji we właściwych ludzi, procesy, i narzędzia.

Po drugie, łączenie rozproszonych zbiorów danych. Magia dzieje się wtedy, gdy partnerzy handlowi są w stanie łączyć rozproszone zbiory danych i analizować nowe statystyki. Na przykład reklamodawcy mogą teraz uzyskać pełny widok wyników danego produktu, łącząc dane z reklam, ogólnej sprzedaży, zapasów i promocji.

Po trzecie, wspieranie rozwoju umiejętności analitycznych w swoim zespole, poprzez szkolenie wewnętrzne lub zatrudnianie strategiczne. Umiejętności analityczne obejmują opanowanie arkuszy kalkulacyjnych, rozwijanie umiejętności interakcji z bazami danych — takich jak znajomość języka SQL (Structured Query Language) — i nauka analizy statystycznej.