Prezentacja partnera: Sposób na wykorzystanie cyfrowej reklamy filmowej według agencji Channel Bakers

25 sierpnia 2021 r.

Channel Bakers — grupa strategów detalicznych i kreatywnych specjalistów ds. marketingu — pomaga markom rozwijać się globalnie. Channel Bakers to agencja e-commerce wykorzystująca strategie oparte na statystykach z płatnym wyszukiwaniem, platformą DSP, usługami telewizji strumieniowej i materiałami reklamowymi. Oferuje ona swoim klientom rozwiązania oparte na rzeczywistych wynikach, które ułatwiają budowanie marek w witrynie Amazon i poza nią. Spotkaliśmy się z Joshuą Kreitzerem, założycielem i dyrektorem generalnym Channel Bakers, aby omówić podejście agencji Channel Bakers do cyfrowej reklamy filmowej.

Opowiedz nam o historii Channel Bakers, jak powstała agencja, gdzie jesteście teraz i co jest przed wami.

Na początku 2013 roku byłem beta-testerem reklam sponsorowanych w GoPro oraz zarządzałem relacjami z firmą Amazon. Wtedy to wpadłem na pomysł założenia agencji obsługującej usługę Amazon Advertising. Fascynacja tą usługą zaczęła się od chwili, gdy się do niej zalogowałem. Uwielbiam opracowywać nowe strategie i taktyki pomagające markom wykorzystać do końca wartość każdego produktu Amazon Advertising. Ciężko pracujemy z markami, aby mogły one skuteczniej wykorzystać zdolność Amazon Advertising do poszerzania grup odbiorców.

Byliśmy jednymi z pierwszych użytkowników wszystkich funkcji opracowanych przez zespoły ds. produktów Amazon Advertising. Chętnie przetestujemy, zbadamy, poddamy weryfikacji i zrealizujemy nowe strategie i przyszłe rozwiązania firmy Amazon.

Opowiedz nam o podejściu agencji Channel Bakers do cyfrowych reklam filmowych.

W Channel Bakers zauważyliśmy, że cyfrowa reklama filmowa jest katalizatorem rozwoju marki, w przypadku której są indeksowane niemal wszystkie kluczowe wskaźniki, od współczynników klikalności po sprzedaż nowym klientom marki, współczynniki konwersji, zwrot z wydatków i nie tylko.

W ciągu ostatniego roku rozmawialiśmy z markami o ich strategii dotyczącej mediów w inteligentnych domach. Ważne jest, aby spotykać się z kupującymi tam, gdzie są. Przez ostatni rok przeważnie siedzieli oni w swoich domach. Z punktu widzenia strategii dotyczącej mediów w inteligentnych domach firma Amazon może pomóc markom korzystać z wielu kluczowych możliwości oferowanych przez cyfrowe reklamy filmowe, które zwiększają świadomość dzięki reklamom filmowym online (OLV) i reklamom filmowym w telewizji strumieniowej wyświetlanym na dowolnym urządzeniu w domu. Marki mogą następnie dalej łączyć się z kupującymi za pośrednictwem miejsc docelowych filmów Sponsored Brands, które prowadzą kupującego w dół lejka, pomagając mu wybrać odpowiedni produkt.

Zawsze rekomendujemy markom skorzystanie z każdego dostępnego narzędzia, które skutecznie łączy je z kupującymi. Cyfrowa reklama filmowa to potężne narzędzie, które często jest pomijane w kontekście sprzedaży online. Nie tylko przyciąga uwagę kupujących, ale także pomaga wyróżnić produkty spośród innych.

Ten poziom wzbudzania zaangażowania klienta jest unikalny z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, tworzy natychmiastowe emocjonalne przywiązanie do historii marki i jej wartości. Dzięki cyfrowemu filmowi kupującym łatwiej jest też zdobyć wiedzę na temat wartości różnicujących poszczególne produkty. Jeśli cyfrowy film zostanie dobrze zrobiony, niezależnie od tego, czy będzie materiałem reklamowym, czy znajdzie się na stronie produktu, może znacznie przyspieszyć decyzję kupującego o dokonaniu zakupu.

Przykładowo przekształciliśmy niewykorzystane nagrania firmy Amazon z klientem karmy dla zwierząt domowych w 26 dodatkowych filmów, które następnie wykorzystaliśmy w kampaniach filmowych Sponsored Brands, co w konsekwencji spowodowało podwojenie zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS).

Co być poradził reklamodawcy, który stawia pierwsze kroki w świecie cyfrowych reklam filmowych?

Jeśli chodzi o cyfrową reklamę filmową, kluczową kwestią jest dysponowanie wieloma atrakcyjnymi i świeżymi zasobami filmowymi. Lepiej nie zmieniać przeznaczenia starych materiałów filmowych. Uważam też, że nie należy wykorzystywać aktualnych filmów, które nie były przeznaczone do reklam.

Na początek warto dokonać podstawowej analizy nastrojów, przeglądając opinie o własnych produktach, opinie o podobnych markach i opinie o produktach będących bestsellerami w witrynie Amazon, aby zapoznać się z kluczowymi różnicami między produktami. Jeśli dany produkt ma jakieś unikalne specyfikacje lub funkcje, których nie mają produkty podobnych marek, wpisujemy te spostrzeżenia do scenariusza filmów i w lejku sprzedażowym tworzymy wiele filmów pasujących do tego, o czym dyskutują i co kupują klienci. Celem jest odpowiednie dobranie zasobów filmowych i dotarcie do właściwych klientów, dzięki czemu kampanie będą mogły wykazać się największą skutecznością, ponieważ będą odpowiednie dla każdej grupy odbiorców i będą odpowiadać ich oczekiwaniom.

Nasza strategia obejmuje testowanie skuteczności przez skierowanie ruchu zarówno na stronę sklepu marki, jak i na stronę szczegółów produktu. Ogólne filmy prezentujące Twoją markę za pomocą komunikatów lifestylowych lub ogólne oferty produktów powinny przynieść lepsze rezultaty w osiąganiu celów dotyczących świadomości marki i jej odkrywania. Filmy zawierające konkretne dane dotyczące produktu są bardziej odpowiednie, gdy prowadzą do strony szczegółów, a ich celem jest sfinalizowanie sprzedaży tego produktu.

Przykładowo we współpracy z jedną z naszych marek elektroniki użytkowej wdrożyliśmy strategię kompleksowego lejka sprzedażowego z reklamami w telewizji strumieniowej Amazon obejmującymi sam szczyt lejka, aby zwiększyć świadomość podczas przygotowań do ruchu świątecznego. Wiązało się to z poważnymi inwestycjami w reklamy na urządzeniach Connected TV i wykorzystaniem reklam filmowych DSP z targetowaniem Na rynku. Kampania naszego klienta przyczyniła się do około 75% sprzedaży ASIN-ów w tym okresie i była odpowiedzialna za 53% wyświetleń stron szczegółów produktu.

Czy macie jakieś sprawdzone metody konfigurowania kampanii na potrzeby cyfrowych reklam filmowych?

Sprawdzamy ogólną skuteczność reklamodawcy w usłudze Amazon Advertising w porównaniu ze skutecznością sprzedaży detalicznej, aby określić, które produkty, grupy odbiorców i miejsca docelowe mają największe możliwości nawiązania kontaktu z kupującymi. Dołączamy też napisy dla niesłyszących i napisy, ponieważ filmy odtwarzane automatycznie z zasady są pozbawione dźwięku. Dzięki temu marka może od razu udostępnić swój przekaz potencjalnym klientom, efektywniej niż za pomocą samego filmu.

Jeśli budżet na to pozwala, warto uruchomić filmy we wszystkich trzech dostępnych miejscach docelowych, aby zmaksymalizować zasięg treści.

Jakie trzy wskazówki dotyczące korzystania z cyfrowej reklamy filmowej czytelnik powinien zapamiętać?

  1. Przekazywanie spójnych komunikatów
  2. Oferuj spójne treści reklamowe i materiały graficzne w wielu kanałach, w tym w telewizji strumieniowej i tradycyjnej. W ten sposób najefektywniej pomożesz zwiększyć rozpoznawalność marki i wzmocnić jej przekaz.

  3. Szybkie stosowanie wyciągniętych wniosków
  4. Wykorzystaj istniejące wskaźniki i statystyki, aby strategicznie przyciągać uwagę klientów. Na przykład możesz skorzystać z kluczowych wniosków dotyczących marki wyciągniętych z analizy wskaźników skuteczności (takich jak te odnoszące się do płatnych reklam w wyszukiwarce, rozwiązania Sponsored Display i sprzedaży detalicznej), aby dostosować strategie dotyczące filmów Sponsored Brands, reklam w telewizji strumieniowej i reklam filmowych online do potrzeb swojej marki.

  5. Dokładny pomiar za każdym razem
  6. Ustaw spójne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak wzrost liczby wyszukiwań marki, wzrost liczby zerknięć lub wyświetleń stron oraz współczynnik pełnych obejrzeń filmu, w różnych produktach reklamowych, aby ułatwić sobie dokładne zmierzenie wskaźnika sukcesu.