Jak firma The Hershey Company dotarła do dodatkowych grup odbiorców za pomocą reklam w telewizji strumieniowej

6 LUTEGO 2020 R.

Autor: Kat Vasilopoulos
Starsza kierowniczka ds. marketingu produktu

Firma The Hershey Company została założona 125 lat temu przez Miltona Hersheya, który wierzył w siłę relacji międzyludzkich. I choć wiele się zmieniło od czasów Miltona Hersheya, jedno pozostaje niezmienne: koncentracja marki na nawiązywaniu relacji z klientami.

Przez lata jedną z podstawowych metod, których firma The Hershey Company używała do komunikowania swojego przekazu, była telewizja tradycyjna. Jednak gdy znaczna część widzów zaczęła korzystać z innych form dostępu do treści filmowych, zdano sobie sprawę, że dotarcie do odpowiednich grup odbiorców tylko za pośrednictwem telewizji tradycyjnej nie jest już możliwe. Trzeba było znaleźć nowy sposób na przekazanie historii swojej marki tym trudno dostępnym grupom odbiorców w kluczowych momentach w sezonie.

quoteUpWyzwaniem w obecnym krajobrazie medialnym... są dla nas metody rozszerzania zasięgu naszego przekazu w telewizji tradycyjnej.quoteDown
— Charlie Chappell, kierownik ds. zintegrowanego planowania mediów i komunikacji, The Hershey Company

Firma The Hershey Company zaczęła korzystać z reklam Amazon w telewizji strumieniowej (tzw. reklam filmowych Over-The-Top — OTT) i odkryła, że może zwiększyć świadomość swojej marki na dużą skalę, angażując jednocześnie odpowiednie grupy odbiorców w oparciu o statystyki własne firmy Amazon. A dzięki dostępowi do specjalnych zasobów reklamowych, takich jak IMDb TV, udało się rozszerzyć zasięg kampanii przeznaczonej dla telewizji tradycyjnej na grupy odbiorców, do których nie udałoby się dotrzeć za pośrednictwem tylko tej telewizji.

quoteUpDzięki [reklamom w telewizji strumieniowej] Amazon jesteśmy w stanie [dotrzeć] do dodatkowych grup odbiorców, których nie moglibyśmy pozyskać za pomocą samej telewizji tradycyjnej.quoteDown
— Charlie Chappell, kierownik ds. zintegrowanego planowania mediów i komunikacji, The Hershey Company

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak firma The Hershey Company wykorzystuje reklamy Amazon w telewizji strumieniowej do angażowania dodatkowych grup odbiorców i opowiadania historii swojej marki.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób usługa Amazon Advertising może pomóc Ci osiągnąć cele marketingowe.