Jak specjaliści ds. marketingu zwiększają skuteczność i ograniczają koszty przy użyciu platformy Amazon DSP

ilustracja

Dowiedz się, w jaki sposób platforma Amazon DSP pomaga specjalistom ds. marketingu osiągnąć cele biznesowe, poprawić wydajność i obniżyć koszty.

Jeszcze przed wystąpieniem obecnej sytuacji ekonomicznej specjaliści ds. marketingu odczuwali presję, aby osiągnąć więcej mniejszym kosztem. Jednak obecnie, zgodnie z ankietą CMO, inflacja i spadający optymizm skłoniły 42% amerykańskich firm do zmniejszenia budżetów marketingowych na rok 2023.

Innymi słowy, wprawdzie efektywne wykorzystywanie środków było ważne już rok temu, jednak teraz ma ono jeszcze większe znaczenie.

W Amazon Ads koncentrujemy się na tym, aby pomagać naszym klientom w traktowaniu wyników biznesowych jako punktu wyjścia, a to wpływa na wszystko, co robimy — zwłaszcza jeśli chodzi o Amazon DSP. W rzeczywistości ostatnie ulepszenia dotyczące strategii licytacji, tempa i cen, a także zwiększenie adresowalności, pomogły kwalifikującym się reklamodawcom skuteczniej realizować ich cele — niezależnie od tego, czy sprzedają produkty w witrynie Amazon, czy nie.

Dzisiaj Amazon DSP to nie tylko rozwiązanie wykorzystywane przez specjalistów ds. marketingu, którzy chcą dotrzeć do grup odbiorców Amazon za pośrednictwem kanałów należących do Amazon. Jest to platforma DSP dla klientów biznesowych, stworzona z myślą o specjalistach ds. marketingu, którzy chcą dotrzeć do właściwych grup odbiorców — bez względu na to, gdzie się znajdują — tak wydajnie, jak to możliwe i w sposób pozwalający jak najlepiej wykorzystać wydatki na reklamę.

Oto trzy sposoby, w jakie Amazon DSP pomaga specjalistom ds. marketingu zrealizować ten cel:

Amazon DSP może pomóc zwiększyć wydajność kampanii

W przypadku każdej kampanii prowadzonej na platformie Amazon DSP nasze modele uczenia maszynowego oparte na Amazon Web Services nieustannie przeprowadzają testy i dokonują optymalizacji, pomagając naszym klientom w skuteczniejszym docieraniu do idealnych grup odbiorców i uzyskiwaniu ulepszonych prognoz w zakresie skuteczności reklam — i, co najważniejsze, pomagając reklamodawcom osiągnąć cele kampanii.

W IV kwartale 2022 r. marki z różnych branż odnotowały znaczną poprawę skuteczności , która jest bezpośrednio związana z wyżej wymienionymi aktualizacjami w zakresie infrastruktury. Poprawa obejmowała wzrost zwrotu z wydatków na reklamę o 34% i wzrost współczynnika klikalności o 12,6%1.

Uwzględniając potrzebę, aby osiągnąć więcej mniejszym kosztem, ważne jest, aby podkreślić, że te ulepszenia przynoszą korzyści wszystkim naszym reklamodawcom bez ponoszenia opłat przyrostowych i wkładu dodatkowej pracy zespołów realizujących kampanię. Oznacza to, że nasi klienci uzyskali te wyniki bez konieczności płacenia za sygnały innych firm, przeprowadzania ręcznych optymalizacji lub wkładu dodatkowego czasu czy inwestycji finansowych w celu wykorzystania własnych statystyk.

Amazon DSP może pomóc dotrzeć do grup odbiorców, w przypadku których istnieje większe prawdopodobieństwo konwersji

Nasz marketing oparty na sygnałach umożliwia Amazon DSP dopasowanie odpowiednich przekazów do właściwych odbiorców w odpowiednim czasie. Obecnie dotyczy to grup odbiorców, które były wcześniej nieadresowalne. Amazon DSP pozwala na to dzięki wykorzystaniu sygnałów opartych na zdarzeniach i kontekstach, które umożliwiają naszej technologii pracę w celu przewidywania aktualnych zainteresowań grup odbiorców, bez szkody dla zasięgu, trafności lub wydajności reklam.

Do tych grup odbiorców można dotrzeć nie tylko za pomocą zasobów witryny Amazon. W rzeczywistości aktualizacje Amazon DSP najbardziej wpłynęły na adresowalność zapasów innych niż Amazon. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki tym ulepszeniom nasi klienci odnotowali wzrost o 20–30% przyrostowej adresowalności zasobów, które wcześniej były nieadresowalne, takich jak Safari, Firefox i iOS2.

Amazon DSP może pomóc dotrzeć do konsumentów niewielkim kosztem

Amazon DSP wykorzystuje uczenie maszynowe, aby rozpoznawać możliwości reklamowe, które są odpowiednie dla reklamodawcy — i te, które takie nie są. W sposób naturalny łączy się to z obniżką kosztów i jednoczesnym zapewnieniem wyższych zysków dla naszych klientów, ponieważ nasze rozwiązania uczenia maszynowego dysponują udoskonalonym „zrozumieniem” tego, co kupić i kiedy, jak również optymalnych kosztów miejsca docelowego reklamy.

Ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach: Bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań reklamodawcy Amazon DSP z różnych branż po wprowadzeniu ulepszeń w 2022 r. odnotowali lepszy o 24,7% wskaźnik kosztu kliknięcia3.

Niezależnie od tego, jakie zmiany ekonomiczne czekają nas w przyszłości, specjaliści ds. marketingu zawsze będą starali się o jak największą efektywność w przydzielaniu wydatków reklamowych. Dlatego jest to odpowiedni czas, aby sprawdzić, jak platforma Amazon DSP może pomóc w maksymalizacji efektywności budżetów, niezależnie od tego, czy reklamodawca sprzedaje produkty w witrynie Amazon, czy nie.

1–3 Dane wewnętrzne Amazon, Stany Zjednoczone, 2022 r., 140 tys. kampanii w różnych branżach