Jest już dostępna historia kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands

15 STYCZNIA 2020 R.

Autor: Sravya Vankayalapati
Starsza kierowniczka techniczna ds. produktów

Niedawno wprowadziliśmy funkcję historii dla kampanii Sponsored Products i Sponsored Brands. Ta funkcja umożliwia przeglądanie szczegółowego podsumowania wszystkich zmian, które w ciągu ostatnich 90 dni zostały wprowadzone w ustawieniach kampanii*.

Pierwsze kroki są łatwe. Najpierw zaloguj się do konsoli reklamowej lub portalu Seller Central. Aby wyświetlić historię zmian na poziomie kampanii, kliknij kartę Kampanie, znajdź kampanię Sponsored Products lub Sponsored Brands, której historię chcesz wyświetlić, a następnie kliknij kartę Historia. Aby wyświetlić historię grup reklam w kampanii Sponsored Products, przejdź do widoku grup reklam i przejrzyj historię zmian wprowadzonych w wybranej grupie reklam.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcji historii, przejdź do strony pomocy lub skontaktuj się z przedstawicielem klienta Amazon Advertising.

* W przypadku kierowania wykluczającego i kierowania w kampaniach Sponsored Brands pełna 90-dniowa historia nie będzie dostępna w momencie wprowadzenia funkcji.