Reklamowanie a obowiązujące na terenie Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych

19 MARCA 2018 R.

W 2016 r. Komisja Europejska przyjęła nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). RODO ma na celu ujednolicenie przepisów regulujących kwestie zabezpieczeń i ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych wykorzystywanych w reklamach. Obowiązujące od dawna w firmie Amazon zasady ochrony prywatności i zapewniania bezpieczeństwa danych są spójne z celami stosownych przepisów dotyczących ochrony danych, w tym z RODO. Aby uzyskać więcej informacji o zgodności usług reklamowych Amazon z wymaganiami RODO, użyj poniższych linków: