Kwestie środowiskowe i postawa obywatelska w sprawach globalnych: dwa światopoglądy kształtujące sposób robienia zakupów

11 listopada 2021 r.

W ciągu ostatnich kilku lat konsumenci stopniowo dostosowywali swoje zakupy do wyznawanych wartości. Dziś dla wielu kupujących normą stało się wydawanie pieniędzy tam, gdzie odnajdują swoje wartości.

Na całym świecie ludzie niepokoją się o przyszłość. Doświadczają wpływu zmian klimatycznych, monitorują swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz uczestniczą w ruchach na rzecz sprawiedliwości społecznej, starając się zmienić na lepsze społeczeństwo jako całość. W świecie konsumentów te obawy skutkują bardziej uważnymi zakupami — ludzie oczekują czegoś więcej niż produkty wysokiej jakości w przystępnych cenach. Liczą, że firmy odegrają rolę w ulepszaniu świata.

Niedawno zespół Amazon Ads wspólnie z firmą Environics Research opracował globalną ankietę, aby poznać wartości społeczne, które kształtują decyzje zakupowe konsumentów. Ustaliliśmy, że oczekiwania konsumentów wobec marek wzrosły w poszczególnych krajach: 83% konsumentów amerykańskich, 88% europejskich1, 88% kanadyjskich2i 95% meksykańskich3 uważa, że więcej marek powinno odegrać rolę w pomaganiu światu. Natomiast 55% konsumentów amerykańskich, 70% europejskich4, 66% kanadyjskich5 i 83% meksykańskich6 częściej kupuje produkty marek gotowych zająć stanowisko w kwestiach społecznych.

55% konsumentów w Stanach Zjednoczonych, 70% w Europie, 66% w Kanadzie i 83% w Meksyku częściej kupuje produkty marek gotowych zająć stanowisko w kwestiach społecznych.

55% konsumentów w Stanach Zjednoczonych, 70% w Europie, 66% w Kanadzie i 83% w Meksyku częściej kupuje produkty marek gotowych zająć stanowisko w kwestiach społecznych.

Dzięki naszemu badaniu odkryliśmy, że są dwie sprawy społeczne, które konsumenci starają się szczególnie wspierać: kwestie środowiskowe i postawa obywatelska w sprawach globalnych.

Kwestie środowiskowe

Kupujący na całym świecie są coraz bardziej świadomi tego, jak ich decyzje zakupowe wpływają na planetę. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaopatrzenie, łańcuchy dostaw, opakowania czy recykling, dzisiejsi kupujący chcą wspierać marki, które zobowiązały się ograniczać swój wpływ na środowisko. W rzeczywistości 71% konsumentów w Stanach Zjednoczonych i 79% w Europie zgadza się z następującym stwierdzeniem: „Mam dość marek zachowujących się tak, jakby były zwolnione z odpowiedzialności za środowisko”7.

Wartości społeczne konsumentów świadomych ekologicznie

Dla kupujących nastawionych na zrównoważony rozwój kluczową wartość stanowi troska o środowisko. Ci konsumenci często łatwo dostosowują się do złożoności i są gotowi analizować ją jako źródło możliwości. Ta grupa zwykle potrzebuje uznania swojego statusu oraz pragnie być poważana i szanowana. Konsumenci świadomi ekologicznie postrzegają również reklamy jako bodziec i lubią je oglądać ze względu na ich walory estetyczne. Wierzą również w znaczenie marki i przywiązują wielką wagę do nazwy marki produktu lub usługi.

Wnioski dla reklamodawców

Świadomi ekologicznie kupujący szukają marek, które też są nastawione na zrównoważony rozwój. W Stanach Zjednoczonych 60% konsumentów aktywnie poszukuje marek prowadzących zrównoważone praktyki biznesowe; w Europie robi to 71% konsumentów8. Ponadto 55% konsumentów w USA i 66% w UE jest skłonnych zapłacić więcej za produkty przyjazne dla środowiska9. Marki, które chcą dotrzeć do świadomych ekologicznie kupujących, powinny uwzględnić swoje zrównoważone praktyki w komunikatach marketingowych nadawanych w różnych kanałach. Powinny one informować konsumentów na opakowaniach, w reklamie filmowej czy w witrynie internetowej o tym, jak ograniczają swój wpływ na środowisko. Ci konsumenci oczekują szczegółów oraz przejrzystości i są za to gotowi zapłacić więcej.

Postawa obywatelska w sprawach globalnych

Technologia zniwelowała granice, umożliwiając ludziom na całym świecie komunikowanie się ze sobą. Konsumenci mogą przesyłać strumieniowo muzykę i filmy z różnych krajów, poznawać najpopularniejsze w innych regionach kultowe produkty oraz rozmawiać w czasie rzeczywistym z ludźmi na całym świecie. I to niezależnie od tego, czy mówią oni tym samym językiem, czy nie. Ta globalna łączność zmieniła nasze poczucie wspólnoty, umożliwiając rozwijanie się online i offline. Prawie ośmiu na dziesięciu konsumentów przyznaje, że uwielbia czuć więź z osobami o podobnych zainteresowaniach (78% w USA, 79% w Europie)10.

Społeczne wartości konsumentów, którzy określają się jako obywatele świata

Dzięki swojej globalnej świadomości (lub świadomości bycia częścią świata jako całości) ci konsumenci często mają szeroki światopogląd, nie są etnocentryczni i czują sympatię do ludzi we wszystkich krajach. Chcą poznawać zwyczaje i dziedzictwo grup rasowych i etnicznych w swoim kraju (75% w USA, 67% w Europie)11. Są też zwolennikami wielokulturowości otwartymi na różne kultury, społeczności etniczne i imigrantów zamieszkujących w ich krajach.

Wnioski dla reklamodawców

Ponad połowa konsumentów w Stanach Zjednoczonych i Europie uważa, że możliwość łączenia się z każdym i ze wszystkim w Internecie zapewnia nam lepszą łączność niż kiedykolwiek wcześniej i to w najlepszy możliwy sposób (52% w USA, 55% w Europie) 12. Stwarza to tym konsumentom wiele możliwości poznawania różnych światów i wyrażania swojej indywidualności w nowych sieciach wirtualnych. Większość konsumentów twierdzi, że są bardziej obywatelami świata niż własnego kraju (52% w USA, 60% w Europie)13. W rezultacie konsumenci chcą, aby marki były odzwierciedleniem bogatego i różnorodnego świata, do którego są przyzwyczajeni. Chcą lepszej reprezentacji wielokulturowości: 63% amerykańskich, 72% europejskich14, 72% kanadyjskich15 i 83% meksykańskich16 konsumentów chce, by reklamy w większym stopniu uwzględniały różnorodność i reprezentatywność. Marki powinny wziąć pod uwagę coraz szerszy światopogląd konsumentów i odzwierciedlić to w marketingu i reklamie. Zarówno w wykorzystywanych obrazach, jak i opowiadanych historiach marki powinny uwzględniać ludzi z różnych środowisk i o odmiennej tożsamości.

Jak marki mogą nawiązywać relacje z konsumentami świadomymi społecznie

Konsumenci chcą wspierać marki, z którymi dzielą te same wartości. Szczególnie chodzi o te związane ze środowiskiem, różnorodnością i integracją, ponieważ odnosi się to do postawy obywatelskiej w sprawach globalnych. Jeśli chodzi o środowisko, to świadomi ekologicznie kupujący oczekują od marek spójnej komunikacji i przejrzystości w odniesieniu do swoich zrównoważonych praktyk. Co do różnorodności i integracji, to konsumenci chcą, by kupowane przez nich produkty reprezentowały ich wartości, odpowiednio i autentycznie przedstawiając różnorodność ras, wieku, orientacji seksualnej, religii, zdolności i innych tożsamości. Marki muszą podejść do tego w sposób wiarygodny i świadomy, ponieważ obecni konsumenci kierują się zdrowym rozsądkiem i nie dadzą się zmylić oportunistycznymi lub sztucznymi gestami.

Marki mogą wzmocnić swoje relacje z obecnymi konsumentami, konsekwentnie demonstrując te wartości i pokazując, w jaki sposób wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Aby uzyskać więcej statystyk na temat nawiązywania kontaktu z grupą odbiorców poprzez wartości, przeczytaj nasz podręcznik „Większy wpływ”.

Źródła

1 Environics Research, „Amazon Advertising | Social Values Global Consumer Themes” („Amazon Advertising | Globalne zagadnienia konsumenckie w zakresie wartości społecznych”), Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, 2021 r.
2 Environics Research, „Building Meaningful Brands” („Budowanie znaczących marek”), Kanada, 2020 r.
3 Environics Research, „Building Meaningful Brands” („Budowanie znaczących marek”), Meksyk, 2020 r.
4 Environics Research, „Amazon Advertising | Social Values Global Consumer Themes” („Amazon Advertising | Globalne zagadnienia konsumenckie w zakresie wartości społecznych”), Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, 2021 r.
5 Environics Research, „Building Meaningful Brands” („Budowanie znaczących marek”), Kanada, 2020 r.
6 Environics Research, „Building Meaningful Brands” („Budowanie znaczących marek”), Meksyk, 2020 r.
7–14 Environics Research, „Amazon Advertising | Social Values Global Consumer Themes” („Amazon Advertising | Globalne zagadnienia konsumenckie w zakresie wartości społecznych”), Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, 2021 r.
15 Environics Research, „Building Meaningful Brands” („Budowanie znaczących marek”), Kanada, 2020 r.
16 Environics Research, „Building Meaningful Brands” („Budowanie znaczących marek”), Meksyk, 2020 r.