Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania zakupowe w Indiach

18 grudnia 2020 r.

Zachowania zakupowe wśród indyjskich konsumentów ewoluowały podczas trwającej pandemii COVID-19. Na wczesnym etapie duża liczba indyjskich konsumentów znajdowała się albo w strefach zamkniętych, albo miała ograniczone możliwości dokonywania niezbędnych i uznaniowych zakupów. To doprowadziło do wypróbowania przez konsumentów nowych kanałów, produktów i marek, co z kolei spowodowało zmiany w nawykach zakupowych konsumentów i ich ścieżce do zakupu.

Amazon Advertising zlecił w lipcu 2020 roku badanie firmie Kantar, aby zrozumieć wpływ pandemii COVID-19 na preferencje zakupowe indyjskich aktywnych użytkowników Internetu mieszkających w mieście. Całkowita liczba ludności objęta definicją aktywnego użytkownika Internetu mieszkającego w mieście wynosiła 309 mln w 2019 r. Badanie ujawniło trzy trendy:

Konsumenci przenieśli się do kanałów internetowych podczas pandemii COVID-19

Firma Kantar zapytała kupujących o ich wzorce zakupowe podczas pandemii COVID-19. Badanie wykazało, że:

  • 42% indyjskich aktywnych użytkowników Internetu mieszkających w mieście robi zakupy online podczas pandemii COVID-19, przy czym prawie połowa osób to kupujący online po raz pierwszy
  • 46% z tych „nowych kupujących online” mieszka w miastach 1 i 2 poziomu*

Amazon jest popularnym miejscem docelowym badań

Wielu indyjskich kupujących ankietowanych woli wyszukiwać produkty online przed dokonaniem zakupów w Internecie lub poza nim. Witryna Amazon stała się popularnym miejscem docelowym wyszukiwania produktów wśród tych, którzy poszukują informacji w Internecie.

  • 66% indyjskich aktywnych użytkowników Internetu mieszkających w mieście przed zakupem produktów, zarówno w Internecie, jak i poza nim, zrobiło rozeznanie online i
  • 52% osób poszukujących informacji w Internecie1 odwiedziło witrynę Amazon w celu przeprowadzenia analizy

Kupujący, którzy są nowymi użytkownikami witryny Amazon, zamierzają nadal korzystać z kanałów internetowych

Nowi kupujący w witrynie Amazon są bardzo zadowoleni z zakupów, a większość z nich jest nadal pozytywnie nastawiona do zakupów w witrynie Amazon w przyszłości.

  • 82% nowych kupujących w witrynie Amazon stwierdziło, że są skłonni kontynuować zakupy w witrynie Amazon w dłuższej perspektywie.
  • Kategorie, w których kupujący będą dokonywać zakupów w ciągu najbliższych 6-8 miesięcy obejmują: odzież i moda (43%), urządzenia mobilne i akcesoria (42%), produkty do pielęgnacji ciała i urody (41%), artykuły gospodarstwa domowego i spożywcze (39%), sprzęt AGD i wystrój wnętrz (33%) oraz elektronika użytkowa (24%)

Wnioski

Indyjscy kupujący coraz częściej korzystają z kanałów internetowych podczas swoich ścieżek zakupowych, a wielu z nich używa witryny Amazon do analizy i zapoznania się z produktem przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym lub stacjonarnym. Marki mają możliwość zastanowienia się nad tym, w jaki sposób mogą nawiązać relacje z tymi kupującymi i je pielęgnować na początku ich ścieżki zakupowej, co może pomóc w tym, aby stali się lojalnymi klientami marki.

Usługa Amazon Advertising może pomóc marketingowcom marki w nawiązywaniu kontaktu z klientami na każdym etapie lejka marketingowego. Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z opiekunem klienta Amazon Advertising lub skontaktuj się z przedstawicielem reklamowym.

Źródło i metodologia badań

Amazon Advertising zleciła firmie Kantar zaprojektowanie, opracowanie i tabelaryczne zestawienie wyników tego badania za pośrednictwem wywiadów internetowych i telefonicznych. 5 744 respondentów z 31 miast wypełniło ankietę w 11 językach między 9 lipca a 22 lipca 2020 roku. Respondenci zostali zakwalifikowani jako mieszkańcy Indii w wieku 18 lat lub starsi, którzy mają dostęp do Internetu. Analitycy z firmy Kantar zastosowali współczynniki wagowe do danych ankietowanych, aby upewnić się, że próba odzwierciedla populację indyjskich aktywnych użytkowników Internetu mieszkających w mieście pod względem wieku, płci i rozkładu geograficznego, jak podano w raporcie ICUBETM firmy Kantar.

* Indyjskie miasta są klasyfikowane przez rząd Indii jako Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3 na podstawie gęstości zaludnienia miasta.
1Te osoby wyszukujące informacje mogą dokonywać ostatecznych zakupów w sklepach stacjonarnych lub na innych stronach internetowych i mogą lub niekoniecznie muszą zostać klientami Amazon