Dogłębna analiza konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci

3 listopada 2021 r. | Autorka: Alyson Sprague, starsza kierowniczka programu, dział pomiarów i badań reklam dźwiękowych

Inteligentne głośniki zmieniły sposób interakcji konsumentów z otaczającym ich światem. Włączają one światło, uruchamiają samochody, badają marki, robią zakupy i mają dostęp do niemal nieograniczonych treści audio. Wystarczy, że zostaną o to poproszone. Dla wielu gospodarstw domowych inteligentne głośniki stały się również produktem podstawowym. W ostatnim badaniu1 jeden na czterech amerykańskich konsumentów przyznał, że posiada inteligentny głośnik Amazon i korzysta z niego co najmniej raz w miesiącu. Te nowe urządzenia obsługiwane za pomocą głosu oferują markom i klientom możliwość komunikowania się ze sobą w niespotykany dotąd sposób. Amazon Ads chce ułatwić markom nawiązanie tej komunikacji.

Aby pomóc markom dowiedzieć się więcej o klientach korzystających z tych urządzeń, Amazon Ads wspólnie z firmą Ipsos przeprowadziły badanie wśród 3000 Amerykanów i 763 użytkowników inteligentnych głośników Amazon w wieku 18–64 lat. W tej wersji naszego badania konsumentów w sieci staramy się odpowiedzieć na następujące trzy pytania dotyczące nowej generacji odbiorców reklam dźwiękowych.

1. Co sprawia, że konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci są wyjątkowi na tle innych grup konsumenckich?

2. Dlaczego konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci są znaczącą grupą odbiorców, którą marki mogą zaangażować?

3. W jaki sposób marki mogą dotrzeć i trafić z przekazem do tego ważnego nowego segmentu klientów?

Definiowanie segmentów konsumenckich

  • Konsumenci ogólni oznaczają wszystkich uczestników badania. (n = 3000)
  • Konsumenci w sieci to respondenci, którzy sami przyznali, że korzystają z inteligentnego urządzenia multimedialnego co najmniej raz w miesiącu. Do celów niniejszego badania termin „inteligentne urządzenia multimedialne” obejmuje inteligentne telewizory, inteligentne głośniki, inteligentne wyświetlacze i urządzenia umożliwiające przesyłanie strumieniowe (n = 1921).
  • Konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci to podgrupa konsumentów w sieci, którzy sami przyznali, że posiadają inteligentny głośnik zgodny z usługą Alexa (np. Amazon Echo, Amazon Echo Show lub inne urządzenie zgodne z usługą Alexa, np. Sonos) i używają go co najmniej raz w miesiącu. (n = 763)

Co sprawia, że konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci są wyjątkowi?

Jednym z głównych wyróżników konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci jest ich wysoki poziom zaangażowania w treści audio i preferowany głosowy sposób interakcji z marką i multimediami.

Osiemdziesiąt pięć procent konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci słucha przesyłanych strumieniowo treści audio co najmniej raz w miesiącu, a to więcej niż w przypadku zarówno konsumentów ogólnych, jak i konsumentów w sieci (odpowiednio o 23% i 16%). Większość (62%) konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci przesyła strumieniowo treści audio z usług wspieranych reklamami. To o 21% więcej niż w przypadku konsumentów ogólnych i 7% więcej niż w przypadku konsumentów w sieci. Konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci zwykle słuchają treści audio z różnych źródeł, korzystając średnio z 3,1 różnych strumieniowych usług audio w miesiącu.

Postrzegają oni słuchanie materiałów dźwiękowych jako aktywność społeczną, o czym świadczy ich zwyczaj wspólnego słuchania. Osiemdziesiąt trzy procent konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci przyznaje, że wspólnie słucha przesyłanego strumieniowego dźwięku przynajmniej czasami, podczas gdy to samo robi 71% konsumentów ogólnych i 74% konsumentów w sieci.

Preferencja dotycząca treści audio obejmuje także nowe media dźwiękowe. Konsumenci treści dźwiękowych w sieci o 64% częściej niż konsumenci ogólni i o 50% częściej niż konsumenci w sieci odwiedzają witryny mediów społecznościowych zawierające funkcje audio. Jeśli chodzi o interakcję z markami, ci nowi konsumenci treści dźwiękowych o 39% częściej reagują na przekaz marki, jeśli mogą wchodzić w interakcje głosowe.

Dlaczego konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci są znaczącą grupą odbiorców, którą marki mogą zaangażować?

Po pierwsze, konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci skłaniają się ku treściom reklamowym bardziej niż inne segmenty konsumentów i często przekaz marki pomaga im w podejmowaniu decyzji zakupowych. Tacy konsumenci zwracają uwagę na przekaz marki, zwłaszcza gdy komunikaty docierają do nich za pośrednictwem inteligentnych urządzeń. Trzydzieści osiem procent konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci przyznaje, że zwraca większą uwagę na reklamy nadawane w ramach treści odbieranych za pośrednictwem inteligentnych urządzeń niż na reklamy w telewizji tradycyjnej, mediach społecznościowych czy reklamy zewnętrzne. Konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci o 21% częściej niż konsumenci w sieci zwracają największą uwagę na reklamy podczas przesyłania strumieniowego muzyki i 2 razy częściej zwracają największą uwagę na reklamy dostarczane za pośrednictwem inteligentnych głośników.

Po drugie, konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci są ważnym segmentem odbiorców angażowanych przez marki, ponieważ znajdują się oni na etapie życia, który wiąże się z większą siłą nabywczą i częstotliwością zakupów niż w przypadku innych grup konsumentów. Dwadzieścia dziewięć procent takich konsumentów przyznaje, że robi zakupy online codziennie. To o 45% więcej niż w macierzystej grupie konsumentów w sieci.

Ponadto konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci kupowali w przeszłości średnio o 30% więcej produktów każdej kategorii mierzonej w badaniu. Są to klienci, którzy interesują się Twoją marką i chcą dowiedzieć się więcej o Twoich produktach i usługach.

W jaki sposób marki mogą dotrzeć i trafić z przekazem do konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci?

Mówienie w sposób wiarygodny o wartościach swojej marki

Konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci doceniają marki, które mają podobne do nich wartości. W rzeczywistości ponad połowa (54%) konsumentów treści dźwiękowych Amazon w sieci unikała firm, które nie podzielały ich wartości. To o 26% więcej niż w przypadku konsumentów ogólnych i o 15% więcej niż w przypadku konsumentów w sieci.

Częste docieranie do konsumentów

Konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci o 20% częściej niż konsumenci ogólni zgłaszają potrzebę wysłuchania lub obejrzenia reklamy co najmniej kilka razy przed podjęciem na jej podstawie decyzji zakupowej.

Stosowanie innowacyjnych formatów reklam, w tym reklam interaktywnych

Technologia głosowa pomogła ożywić interaktywne formaty reklamowe, dzięki czemu konsumenci mogą komunikować się głosowo z markami w sposób dwukierunkowy. Jak już wiemy, konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci częściej niż konsumenci ogólni i konsumenci w sieci podejmują działania na podstawie głosowej reklamy interaktywnej.

Łączne użycie reklam dźwiękowych i filmowych w celu dotarcia do konsumentów o różnych potrzebach

Konsumenci treści dźwiękowych Amazon w sieci oglądają filmy z innych powodów niż pozostałe segmenty konsumentów. Na przykład rzadziej niż inni konsumenci oglądają oni przesyłane strumieniowo filmy w celu odprężenia się, a częściej robią to w celach towarzyskich, aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami i uczyć się nowych rzeczy. Dla konsumentów i marek korzystny będzie odmienny, ale komplementarny przekaz w tych dwóch kanałach marketingowych w celu dotarcia do klientów o różnych potrzebach.

Wnioski

W dzisiejszym świecie, w którym coraz ważniejsza jest komunikacja głosowa, specjaliści ds. marketingu stają przed trudnym zadaniem, które polega na sprawieniu, by konsumenci nie tylko natychmiast kojarzyli ich marki, ale i mieli je na końcu języka. W gospodarstwach domowych, w których inteligentne głośniki są czymś zwyczajnym, konsumenci często liczą na to, że marki zapewnią łatwe sposoby poznawania nowych produktów i podejmowania decyzji dotyczących zakupu bez użycia rąk, za pomocą głosu. Dla marek to okazja, by dotrzeć do głęboko zainteresowanej i wpływowej grupy odbiorców. Oznacza to również, że marki muszą dobrze zrozumieć tych klientów i ich preferencje, aby stworzyć trwałą relację.

W Amazon Ads nadal wprowadzamy innowacje w naszych przekazach reklamowych i mamy obsesję na punkcie znajdowania nowych sposobów, aby pomóc Ci w nawiązywaniu odpowiednich, opartych na statystykach i znaczących kontaktów z klientami.

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz oficjalny dokument tutaj (tylko w języku angielskim) lub skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta Amazon Ads.

Dowiedz się więcej o marketingu dźwiękowym.

Źródła

1 Źródło: Badanie konsumentów w sieci, Stany Zjednoczone, 2021 r.