W jaki sposób rozrywka finansowana przez marki przekształca treść w środowisko handlowe dla widzów

22 listopada 2022 r. | Autor: Andrew Cole, kierownik ds. marketingu produktów

Zakupy wielokanałowe cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów, czego dowodem jest wzrost całkowitej sprzedaży detalicznej online o 76% w ciągu ostatnich czterech lat1. Niezależnie od tego, czy konsumenci robią zakupy z konieczności, czy dla przyjemności, szukają bezproblemowego doświadczenia, aby dostać to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują, i często tak szybko, jak to możliwe.

Jednak luka między treścią a doświadczeniem handlowym pozostaje w dużej mierze nieuwzględniona. Zazwyczaj konsumenci w sprzedaży detalicznej online muszą poruszać się po ścieżce do zakupu w Internecie bez bezpośredniego połączenia z treści, które oglądają w telewizji, z produktami, które chcą kupić w Internecie.

Jednak ta ścieżka do zakupu ewoluuje do punktu, w którym marki takie jak Amazon mają możliwość łączenia sprzedaży detalicznej online z innymi funkcjonującymi w kulturze formatami, takimi jak programy w telewizji strumieniowej, aby płynniej łączyć treści i handel.

Aby zbadać rosnącą konwergencję treści i handlu, firmy MAGNA Global, Inc. i Amazon Ads nawiązały współpracę w celu przeprowadzenia ostatniego badania. Przeanalizowaliśmy treści i handel pod kątem dostarczania wartości markom oraz zbadaliśmy skuteczność rozrywki finansowanej przez marki w porównaniu z bardziej tradycyjnymi środkami, takie jak reklamy telewizyjne.

W badaniu wykorzystano dwutorową metodologię, która pomogła nam lepiej zrozumieć zarówno perspektywę widza, jak i skuteczność rozrywki finansowanej przez markę:

  • Aby poznać perspektywę widza, przeprowadziliśmy badanie na reprezentatywnym dla całego kraju panelu 1024 osób w wieku od 18 do 54 lat, które opowiedziały nam o swoich zwyczajach dotyczących korzystania z telewizji i zwyczajach zakupowych. Na podstawie tych odpowiedzi byliśmy w stanie zrozumieć istniejącą ścieżkę zakupu, jak również opracować ramy idealnej ścieżki do zakupu dla widzów.
  • Aby ocenić skuteczność rozrywki finansowanej przez marki w porównaniu ze standardowymi reklamami telewizyjnymi, wykorzystaliśmy ankietę online (n = 451) i doświadczenia z mediami w laboratorium (n = 90) wśród uczestników w wieku od 18 do 54 lat, którzy wyrazili zgodę. Umożliwiło nam to skupienie się zarówno na świadomych, jak i podświadomych reakcjach na promowanie marki oraz na tym, czy rozrywka finansowana przez markę wpływa na wskaźniki marki i kluczowe wskaźniki wydajności marki.

Dzięki wnioskom z tego badania byliśmy w stanie dostrzec wpływ, jaki te formaty wywierają na doświadczenia konsumentów w świecie, w którym granice między markami, treściami i handlem wciąż się zacierają. Oto niektóre z naszych kluczowych wniosków:

Konsumenci postrzegają zaangażowanie marki w treści rozrywkowe jako coś pozytywnego.

Odkryliśmy, że konsumenci odróżniają programów telewizyjnych, które są tworzone przez markę (jak LEGO Masters) od tych, które nie są. To, co sprawia, że oglądają program, to sama treść. Gdy zapytano konsumentów, dlaczego zdecydowali się oglądać program rozrywkowy finansowany przez markę, 59% respondentów stwierdziło, że ten program „fajnie się oglądało”.

Inne główne powody, dla których respondenci wybierali rozrywkę finansowaną przez markę, to „spodobała im się treść” (45%) i „nauczyli się czegoś nowego” (34%).

Odkryliśmy, że niewielu członków tej widowni odstraszył fakt, że program stworzyła marka — co ciekawe, zaangażowanie marki w tworzenie treści podniosło szacunek zarówno dla marki (66%), jak i programu (67%) z perspektywy respondentów.

Zrozumienie zaangażowania marki przez konsumentów

56%

Nigdy o tym nie myślał/Nie wiem

27%

Stworzyli go

17%

Firmują go

Pytanie: „Jak bardzo, jeśli w ogóle, Twoim zdaniem, marka jest zaangażowana w rozrywkę finansowaną przez markę?”

Jak wiedza o zaangażowaniu marki wpływa na postrzeganie:

marki
Lepsze66%; Brak wpływu: 31%

Marka: 66%

Program telewizyjny
Lepsze: 67%; Brak wpływu: 30%

Program telewizyjny: 67%

Pytanie: „Wiedząc, że marka jest zaangażowana w tworzenie programu, jaki ma to wpływ, jeśli w ogóle, na to, co myślisz zarówno o programie, jak i o marce?”

Rozrywka finansowana przez markę napędza transakcje z nowymi klientami

Widzowie zwracają uwagę na programy rozrywkowe finansowane przez markę. Porównując te dwa formaty, stwierdziliśmy, że zaangażowanie widzów mierzone normatywnym wynikiem EEG w dobrowolnym badaniu z możliwością wyrażenia zgody było wyższe w przypadku osób, które oglądały rozrywkę finansowaną przez markę (51,1) w porównaniu z tradycyjnymi reklamami telewizyjnymi (47,0)2.

Chociaż stwierdziliśmy, że tradycyjne reklamy telewizyjne radziły sobie lepiej pod względem zwrócenia uwagi na produkt, rozrywka finansowana przez markę inspirowała motywację (tj. przetwarzanie informacji), co jest kluczowym wskaźnikiem zamiaru zakupu wśród konsumentów. Ten trend był o 7% wyższy wśród widzów oglądających rozrywkę finansowaną przez markę niż wśród tych, którzy oglądali standardowe reklamy telewizyjne.

Ponadto programy rozrywkowe finansowane przez markę doskonale radziły sobie z poprawą postrzegania autentyczności marki przez konsumentów (+5% w porównaniu ze standardowymi reklamami telewizyjnymi). Co więcej, zaobserwowaliśmy wzrost zamiaru zakupu (+9% w porównaniu ze standardowymi reklamami telewizyjnymi) i zamiaru wyszukiwania (+21% w porównaniu ze standardowymi reklamami telewizyjnymi) wśród potencjalnych nowych klientów, którzy oglądali treści rozrywkowe finansowane przez markę.

Rozrywka finansowana przez markę zapewnia silniejsze pozytywne emocje niż reklamy filmowe

Intensywność: 47,0

Reklamy filmowe

Intensywność: 51,1

Rozrywka
finansowana przez markę

Rozrywka finansowana przez markę bezpośrednio napędza transakcje z nowymi klientami

+21%

Zamiar wyszukiwania

+9%

Zamiar zakupu

Rozrywka finansowana przez markę inspiruje momenty sprzedaży

Widzów w naturalny sposób inspiruje do zakupu to, co widzą w telewizji. To pragnienie jest tylko wzmacniane podczas oglądania treści, które wzbudzają zainteresowanie.

Od naszych respondentów dowiedzieliśmy się, że treści telewizyjne inicjują chęć zakupu produktów oglądanych w programach. Podczas oglądania programów telewizyjnych 63% naszych respondentów zgłaszało chęć zakupu produktu, który widzieli za każdym razem lub czasami. To pragnienie było najbardziej odczuwane przez młodsze pokolenia, takie jak dorosłe pokolenie Z i pokolenie Y (milenialsi), z dorosłym pokoleniem Z na czele (+20% w porównaniu ze średnią respondentów).

Często chęć zakupu produktów z treści telewizyjnych prowadzi do rzeczywistych zakupów. Ogółem 54% naszych respondentów stwierdziło, że kupiło produkty, które widzieli w programach telewizyjnych. Jeśli chodzi o pokolenia, stwierdziliśmy, że najbardziej skłonni do zakupów są milenialsi (+9%), a następnie dorosłe pokolenie Z. Chociaż istniejąca ścieżka zakupu z reklam telewizyjnych może być czasami uciążliwa, odkryliśmy, że konsumenci wciąż znajdują sposoby, aby uzyskać czego potrzebują, choć z tarciem.

Oglądanie treści wyzwala zamiar zakupu i jest on odczuwany głównie przez młodszych odbiorców

15%

Za każdym razem, gdy widzę produkt, który mi się podoba

48%

Czasami

7%

Nigdy

30%

Rzadko

Pytanie: „Jak często masz ochotę kupić produkt, który widzisz w programie telewizyjnym?”

Chęć zakupu „za każdym razem" według pokolenia

Dorośli z pokolenia Z: 120 (indeksowane do średniej)

Dorośli z pokolenia Z: Indeks 120

Milenialsi: 108 (indeksowane do średniej)

Milenialsi: Indeks 108

Pokolenie X: 72 (indeksowane do średniej)

Pokolenie X: Indeks 72

Reklamodawcy mogą na nowo wymyślić treści, aby zapewnić klientom doświadczenia handlowe klientom

Grupy odbiorców treści telewizyjnych są zachęcani do zakupu; jednak możliwość dotarcia do punktu zakupu nie jest tak płynna, jak mogłaby być. Przyspieszenie ścieżki zakupu ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do produktów i usług o niskich i średnich kosztach.

Wśród naszych respondentów 34% chciało kupić tanie produkty (żywność, środki czystości itp.) natychmiast. Chęć natychmiastowego zakupu produktów ze średniej półki cenowej (ubrania, gry itp.) była podobna i wyniosła 29%. Stwierdziliśmy, że nawet w przypadku wyższej ceny (samochody, ubezpieczenia, itp.) grupy odbiorców nadal chcą mieć możliwość natychmiastowego zbadania produktu lub usługi (33%).

Frustracja była powszechnym uczuciem wśród naszych respondentów, którzy zgłaszali trudności w znalezieniu produktów widzianych w programach telewizyjnych. Ponad połowa ankietowanych przez nas respondentów zgłosiła, że czuje się sfrustrowana cały czas (19%) albo czasami (33%) podczas próby zakupu tych produktów. To poczucie frustracji było najbardziej odczuwane przez młodsze pokolenia, takie jak dorośli z pokolenia Z (+13%) i milenialsi (+7%).

Frustracja podczas poszukiwania produktów widzianych w programach telewizyjnych

19%

Za każdym razem

33%

Czasami

32%

Rzadko

18%

Nigdy

Pytanie: „Jak często zdarzało Ci się odczuwać frustrację podczas próby znalezienia produktów widzianych w programach telewizyjnych?”

Frustracja związana z poszukiwaniem produktów widzianych w programach telewizyjnych według pokolenia

Dorośli z pokolenia Z: 113 (indeksowane do średniej)

Dorośli z pokolenia Z: Indeks 113

Milenialsi: 107 (indeksowane do średniej)

Milenialsi: Indeks 107

Pokolenie X: 80 (indeksowane do średniej)

Pokolenie X: Indeks 80

Idąc naprzód w zbieżnych światach treści i handlu

Chociaż zainteresowanie zakupem produktów widzianych w programach telewizyjnych jest duże, to obecna trajektoria drogi do zakupu może być obarczona barierami zakupowymi, czyli tarciami. Te tarcia prowadzą do frustracji konsumentów i wycieków z lejka sprzedażowego marek.

Myślące przyszłościowo marki powinny wziąć pod uwagę te problemy i zacząć myśleć o tym, w jaki sposób mogą wprowadzać innowacje w sposób, który rozwiązałby ten problem, co miałoby pozytywne krótko- i długoterminowe skutki zarówno dla marki, jak i dla konsumenta.

Nakładanie się treści i handlu to żyzne pole do eksploracji, a to przyszłościowe krzyżowanie się dróg jest już obecne w całej działalności Amazon. Przykłady obejmują Amazon Freevee Original Play-Doh Squished, dynamiczną serię konkursów rodzinnych inspirowaną popularną marką zabawek, po Amazon Live, możliwość zakupów wideo na żywo, która dociera do klientów zaangażowanych w witrynie Amazon.com.

Marki, które chcą zoptymalizować doświadczenie zakupowe konsumentów, mają szansę na ponowne wyobrażenie sobie, w jaki sposób mogą zsyntetyzować swoje treści i doświadczenia handlowe w sposób, który nie tylko zachwyci konsumentów, ale podważy od dawna panujące przekonanie, że te kategorie muszą być traktowane jako wzajemnie się wykluczające.

Statystyki, o których mowa w tym artykule, pochodzą z publikacji „The Converging Worlds of Content + Commerce” opublikowanej przez MAGNA i Amazon Ads (Stany Zjednoczone, 2022 r.) Aby dowiedzieć się więcej,kliknij tutaj, aby zapoznać się z całym badaniem (tylko w języku angielskim).

eMarketer, Stany Zjednoczone, czerwiec 2022 r.
Testy laboratoryjne przeprowadzono za pomocą EEG i śledzenia wzroku, aby zrozumieć nieświadomą reakcję na promowanie marki. Uczestnicy (n = 90) zostali zrekrutowani do udziału w doświadczeniu medialnym w laboratorium, gdzie zostali wyposażeni w sprzęt neurometryczny do pomiaru ruchu gałek ocznych, motywacji, uwagi wzrokowej i obciążenia poznawczego. Wszyscy uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej grupy, w której oglądali reklamę testową w programie telewizyjnym, program telewizyjny bez reklamy testowej lub rozrywkę finansowaną przez markę. Po doświadczeniach z mediami uczestnicy zdecydowali się wypełnić ankietę, aby ocenić świadomą reakcję na promowanie marki.