W jaki sposób narzędzie BidX pomaga skalować kampanie reklamowe na wiele krajów

30 lipca 2021 r.

W 2015 roku Max Hofmann był studentem uniwersytetu i sprzedawcą Amazon. Zarządzał reklamą dla swojej firmy Easy Principles, działającej w branży produktów zabezpieczających dla dzieci. Pomogło to firmie w osiągnięciu siedmiocyfrowych przychodów. Odkrył jednak, że spędza zbyt wiele czasu, ręcznie optymalizując oferty w swoich kampaniach reklam sponsorowanych. Hofmann zaczął szukać oprogramowania, które mogłoby zautomatyzować te czynności. Ostatecznie zdecydował się sam stworzyć takie rozwiązanie. Z pomocą trzech kolegów Hofmann opracował narzędzie BidX.

Początkowo technologia BidX była oparta wyłącznie na regułach. W połowie 2018 roku narzędzie stało się automatycznie uczącym się systemem, który rozpoznawał, jakie korekty należy wprowadzić, aby zwiększyć sukces kampanii reklam sponsorowanych Amazon Advertising. Obecnie narzędzie BidX wyznacza standardy optymalizacji, oferuje ciągłe udoskonalanie swoich algorytmów i automatyzuje zarządzanie reklamami sponsorowanymi, umożliwiając realizację celów sprzedawców i dostawców podczas prowadzenia kampanii w różnych krajach.

„Naszym celem jest ułatwienie sprzedawcom, dostawcom i markom zarządzania kampaniami Amazon Advertising we wszystkich krajach, w których prowadzą sprzedaż produktów” — mówi Hofmann. „Umożliwia nam to nasza integracja z interfejsem API Amazon Advertising”.

BidX z siedzibą w Darmstadt w Niemczech zatrudnia obecnie ponad 30 osób i zarządza tysiącami kampanii dla marek w 42 krajach. Max Hofmann, dyrektor zarządzający i współzałożyciel BidX, opowiada o tym, jak jego firma pomaga reklamodawcom zarządzać kampaniami Amazon Advertising w wielu regionach.

Fotografia Maxa Hofmanna, dyrektora zarządzającego i współzałożyciela BidX

Max Hofmann, dyrektor zarządzający i współzałożyciel BidX

Proszę opowiedzieć nam o tym, jak BidX pomaga klientom w reklamowaniu się w wielu krajach i jak Pana firma wykorzystuje integracje interfejsu API do tworzenia tego typu kampanii.

Integracje, takie jak funkcja lokalizacji interfejsu API Amazon Advertising, pomagają naszym klientom tworzyć kampanie reklamowe w różnych krajach. Funkcja lokalizacji interfejsu API Amazon Advertising umożliwia reklamodawcom przeniesienie kampanii z jednego kraju do innego za pomocą kilku kliknięć. Tłumaczy ona słowa kluczowe, dostosowuje ustawienia ofert, znajduje równoważne produkty i przelicza waluty, oszczędzając czas i wysiłek reklamodawców.

Jaka jest Pana rekomendacja dla reklamodawcy, który rozpoczyna prowadzenie kampanii reklamowych w wielu krajach?

Zalecamy, aby marki, które sprzedają produkty w wielu regionach, zaczynały od tworzenia kampanii reklamowych w kraju, który jest najbardziej odpowiedni do tego celu. Gdy kampanie zostaną skonfigurowane w jednym kraju, można przenieść je do innych krajów za pomocą konfiguracji jednym kliknięciem i funkcji lokalizacji. Ponieważ zazwyczaj radzimy reklamodawcom skonfigurować możliwie najbardziej szczegółowe kampanie i utworzyć osobne kampanie dla różnych typów dopasowania, funkcja lokalizacji pozwoli im zaoszczędzić dużo czasu. BidX przeniesie wyszukiwane hasła jako słowa kluczowe w kampaniach z różnymi typami dopasowania, co pozwala osobno kontrolować każdą z nich dzięki ustawieniu odrębnych ofert i pomaga zwiększyć ich opłacalność.

Czy istnieją ogólne reguły, których przestrzega Pan podczas konfigurowania kampanii dla swoich klientów?

Zalecamy utworzenie osobnej kampanii dla każdej grupy reklam i ASIN-a. Oznacza to, że dla każdego produktu utworzylibyśmy cztery kampanie — jedną automatycznie i trzy ręcznie (z kierowaniem na produkt oraz z kierowaniem na przybliżone i dokładne słowa kluczowe). Wykorzystanie każdego typu dopasowania w osobnej kampanii pozwala zoptymalizować budżet. Na przykład jeśli skuteczność przybliżonych słów kluczowych jest mniejsza od oczekiwanej, nie będą one wykorzystywać budżetu wszystkich innych typów dopasowania, które mają wyższą skuteczność w krótkim okresie.

Ponadto wskazane jest przetestowanie kampanii najpierw w jednym kraju i zastosowanie wyciągniętych wniosków w nowych lokalizacjach. Należy pamiętać, że skuteczność słów kluczowych może się różnić w zależności od kraju. Słowo kluczowe, które generuje wiele konwersji w jednym kraju, może nie działać dobrze w innym, mimo że zostało poprawnie przetłumaczone. Dlatego warto regularnie analizować swoje kampanie we wszystkich krajach lub używać do tego celu narzędzia BidX.

Ponadto w przypadku pierwszej kampanii w nowym kraju lub z nowym produktem zalecamy zintensyfikowanie wyświetlania reklam na początku, co pomaga wygenerować świadomość i zwiększyć liczbę kliknięć.

Jakie trzy wskazówki dotyczące prowadzenia kampanii Amazon Advertising czytelnik powinien zapamiętać?

  1. Określ cele
  2. Zanim zaczniesz się reklamować, pomyśl o celach, które chcesz osiągnąć, a następnie zacznij od odpowiednich formatów reklam i wskaźników umożliwiających ocenę sukcesu kampanii. Jeżeli na przykład chcesz osiągnąć wysoki zasięg z nowym produktem, wówczas udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) lub zwrot z wydatków na reklamę (ROAS), który służy do pomiaru rentowności, nie jest tak ważny jak wyświetlenia i liczba kliknięć. Należy również określić punkt, w którym reklama zaczyna być opłacalna, aby wiedzieć, przy jakich wartościach generujesz zysk lub stratę.

  3. Twórz kampanie zgodne z celami
  4. Twórz kampanie zgodnie z Twoją strategią i celami. Jeśli zgrupujesz najważniejsze, najbardziej skuteczne słowa kluczowe w jednej kampanii, możesz lepiej je zoptymalizować pod kątem wartości docelowej, niż gdyby były one zastosowane we wspólnej kampanii z kilkoma ogólnymi słowami kluczowymi. Zalecamy na przykład utworzenie osobnej kampanii dla słów kluczowych zawierających odniesienia do marki, aby zapewnić ochronę marki. Te słowa kluczowe zwykle mają niski wskaźnik ACOS i wysoki współczynnik konwersji. Jeśli zostaną one pomieszane z innymi słowami kluczowymi we wspólnej kampanii, może to spowodować zmniejszenie ogólnej skuteczności kampanii.

  5. Regularnie sprawdzaj skuteczność słów kluczowych
  6. Szczegółowa konfiguracja kampanii i użycie jednego typu dopasowania dla jednej grupy reklam lub kampanii ma swoje zalety — poza planowaniem budżetu możesz łatwiej sprawdzić skuteczność kampanii. Sprawdzaj je regularnie i przenoś skuteczne słowa kluczowe z kampanii automatycznych i kampanii z dopasowaniem przybliżonym jako niewykluczające słowa kluczowe do odpowiednich kampanii ręcznych, a mniej skuteczne — jako wykluczające słowa kluczowe do odpowiednich kampanii ręcznych, aby zyskać możliwość kontrolowania ich za pomocą osobnych ofert i wyświetlać reklamy w sposób bardziej opłacalny. Zaletą narzędzia BidX jest automatyzacja tego procesu.

    Zalecamy testowanie reklam we wszystkich krajach, w których prowadzisz sprzedaż produktów. Obecnie za pomocą narzędzia BidX i funkcji lokalizacji można przenieść jedną istniejącą kampanię do nowego kraju, ale w najbliższych miesiącach umożliwimy przenoszenie wielu kampanii jednocześnie za pomocą funkcji „Multi Select”. Oznacza to, że reklamodawcy mogą przenieść wiele kampanii do różnych krajów kilkoma kliknięciami, co ułatwia reklamowanie w kraju prowadzenia sprzedaży.

Interfejsy API lokalizacji, które obsługują funkcję lokalizacji BidX, mogą być zintegrowane przez każdego partnera integracji Amazon Advertising.

Funkcja tworzenia kampanii na wielu rynkach jest również dostępna w
konsoli Amazon Advertising. Ta funkcja umożliwia uruchamianie kampanii w wielu krajach przy takim samym nakładzie pracy, jaki potrzebny jest w przypadku uruchamiania kampanii w jednym kraju. Tutaj możesz dowiedzieć się, jak korzystać z tej funkcji.