Pierwsze kroki z interfejsem API Amazon Ads

17 grudnia 2021 r. | Autor: Rebecca Fontana, starszy menedżer ds. redakcji

Przyswajanie wiedzy z zakresu interfejsów programowania aplikacji (API) może wydawać się zniechęcające, ale nie musi takie być. Interfejsy API witryny lub aplikacji to reguły łączące i przesyłające informacje między systemem wewnętrznym a wyświetlaczem użytkownika. Z interfejsów API korzystasz na przykład podczas sprawdzania prognozy pogody lub słuchania utworów w ulubionej aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki. Za ich pomocą można tworzyć konsole do wyświetlania statystyk i wspomagania procesu zarządzania kampaniami.

„Najczęściej używane metody w interfejsie API pozwalają na wypychanie i ściąganie informacji do innych systemów. Noszą one nazwę metody GET i metody POST” — powiedział Dave Katz, główny propagator interfejsu API Amazon Ads. Użycie metody POST spowoduje utworzenie nowych zawartości, a użycie metody GET spowoduje pobranie informacji. Dwie inne metody interfejsu API to PUT, która umożliwia aktualizowanie zawartości, i DELETE, która umożliwia usuwanie zawartości.

Interfejs API Amazon Ads zapewnia moduły konstrukcyjne potrzebne do tworzenia aplikacji, które usprawniają zarządzanie kampaniami Amazon Ads, dzięki czemu jest ono łatwiejsze i bardziej skalowalne oraz zapewnia poprawę skuteczności” — powiedziała Katz. Te moduły to m.in. usprawnienie procesu dzięki automatyzacji tworzenia nowych kampanii i strategii budżetowych. Interfejs API Amazon Ads może być również używany do tworzenia pulpitów nawigacyjnych, ujednolicania raportów i automatyzacji testów.

Upraszczanie pomiarów za pomocą interfejsu API Amazon Ads

Jeśli korzystasz już z rozwiązań Sponsored Products, Sponsored Brands i Sponsored Display, masz możliwość przeglądania raportów w celu zmierzenia skuteczności reklam. Jeśli robienie tego ręcznie staje się kłopotliwe, korzystanie z interfejsu API Amazon Ads może pomóc uprościć ten proces. Interfejs API Amazon Ads można również zintegrować z platformą Amazon DSP i narzędziem Amazon Attribution.

Gdy już wiesz, do jakich informacji chcesz uzyskać dostęp i z których chcesz korzystać, możesz użyć przydatnych rozwiązań interfejsu API Amazon Ads dostępnych za pośrednictwem partnera Amazon Ads lub uzyskać bezpośredni dostęp do interfejsu API Amazon Ads w celu integracji. „Elastyczność i korzyści płynące z używania interfejsu API można dostrzec, gdy ma się dostęp do własnych złożonych systemów i bazy danych" — powiedział Katz. Korzystanie z interfejsów API może pomóc w konsolidacji wielu raportów i różnorodnych kampanii w łatwo przyswajalne obrazy.

W jaki sposób firmy wykorzystują interfejsy API

W jednym z przykładów Katz opisał, w jaki sposób firma reklamowa może wykorzystać interfejsy API do integracji danych sprzedaży detalicznej w swoich raportach. Uwzględnienie w jednym raporcie wyników dotyczących reklam i wyników sprzedaży detalicznej zapewnia bardziej całościowy obraz firmy. Może to również prowadzić do bardziej szczegółowych wniosków: „Dodanie tych danych wejściowych może również pomóc w ustaleniu wskaźnika zwrotu z wydatków na reklamę, który pokazuje, ile przychodów uzyskujesz z każdego dolara wydanego na reklamę” — stwierdził Katz.

Konfigurowanie osi czasu

Pełna konfiguracja interfejsu API Amazon Ads trwa zwykle od dwóch do czterech miesięcy, ale może się to różnić w zależności od wcześniejszej wiedzy technicznej marki. Dostępna jest również integracja z interfejsem API partnera handlowego, ewolucją interfejsów API Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS), która umożliwia raportowanie danych detalicznych i zarządzanie nimi. Niezależnie od poziomu znajomości interfejsów API, możesz zacząć optymalizować swoją markę dzięki przydatnym raportom i statystykom.