Dowiedz się, jak dotrzeć do nowych grup odbiorców dzięki wielokanałowej strategii marketingowej bankowości

13 września 2022 r. | Autor: Henok Zeratzion, Sr. Menedżer ds. marketingu

Konto oszczędnościowe

Między bankami fizycznymi, tworzeniem społeczności i bankami wyłącznie cyfrowymi istnieje więcej opcji bankowych niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto klienci stają w obliczu rosnącej złożoności procesu podejmowania decyzji, ponieważ wszystkie te banki wprowadzają nowe oferty produktów i technologii, aby wyróżnić się na tle innych.1 Jak klienci decydują o tym, których z nich używać?

Aby lepiej zrozumieć typowe postawy i zachowania przy wyborze produktów i usług finansowych, Amazon Ads we współpracy z firmą Kantar przeprowadzili wśród kupujących ankiety na temat ich motywacji, wpływów i korzystania z produktów finansowych. W badaniu z kwietnia 2022 roku wzięło udział 1000 respondentów w wieku od 18 do 56 lat z Wielkiej Brytanii. Oto kilka wniosków wypływających z ankiety.

Konsumenci korzystają z pakietów produktów od banków lokalnych i cyfrowych

Według badania posiadacze kont bankowych i oszczędnościowych mogą być otwarci na odkrywanie nowych marek. Połowa respondentów stwierdziła, że przynajmniej raz zmieniła bank, a jedna czwarta dwukrotnie zmieniła bank.2 Prawie co piąty dokonał zmiany w ciągu ostatnich dwóch lat. 3 Reklamodawcy mogliby rozważyć osoby potencjalnie zmieniające marki jako grupę odbiorców, którzy mogli by być otwarci na rozważenie nowych marek.

Badanie wykazało również, że u osób często kupujących w witrynie Amazon prawdopodobieństwo wybrania jako banku głównego banku tylko cyfrowego jest 1,3 raza wyższe, a banku lokalnego lub regionalnego pięciokrotnie wyższe, co stanowi obszar możliwości dla reklamodawców bankowych.4

Powody dla których konsumenci mogą rozważyć zmianę banków

Według badania zdarzenia z życia są powodem zmiany banków, ponieważ osoby, które niedawno je zmieniły, częściej doświadczyły ostatnio zmiany w życiu, takiej jak przeprowadzka do nowego domu.

Według ankiety klienci, którzy dokonali zmiany w ciągu ostatnich dwóch lat, stwierdzili, że trzy najważniejsze powody dokonania zmiany to otrzymywanie zachęt do zmiany kont (24%), lepsze usługi online (23%) i lepsza obsługa klienta (23%). 5 Klienci, którzy dokonali zmiany ponad dwa lata temu, podali podobne powody, gdzie zarówno zachęty, jak i lepsza obsługa klienta były na poziomie 21%. Unikatowe dla tej grupy były jednak bardziej konkurencyjne stopy procentowe (19%).6 Uwzględnienie tych motywacji może ułatwić tworzenie reklam i wiadomości znajdujących oddźwięk u tych grup odbiorców.

Wyniki ankiety wykazały, że kupujący w witrynie Amazon są często otwarci na zmianę swoich kont bankowych, przy czym 3 na 10 otworzyło nowe konto w ciągu ostatnich dwóch lat, a ponad 4 na 10 respondentów stwierdziło gotowość otwarcia nowego konta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.7

Jak dotrzeć do grup odbiorców bardziej skłonnych do zmiany banków

Według badania osoby wielokrotnie kupujące w witrynie Amazon częściej dowiadywały się o swoim koncie bankowym za pośrednictwem internetowych kanałów medialnych.8

Z ankiety wynika, że w kwestii kanałów medialnych grupy odbiorców kont bankowych wykazują o 25% wyższe prawdopodobieństwo rozpoznawania reklam online niż reklam offline. Respondenci biorący udział w ankiecie dowiadują się o bankach przede wszystkim poprzez cyfrowe treści reklamowe, takie jak reklamy banerowe i reklamy na stronach internetowych (62%). Dodatkowymi źródłami świadomości były wyszukiwanie innych firm (tj. poprzez wyszukiwarki) (41%) oraz recenzje online, takie jak rekomendacje ekspertów i konsumentów (34%).9

Według badania wygoda jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem (67%) dla posiadaczy kont podczas wybierania banku, po którym plasuje się istniejąca relacja z bankiem (40%), a następnie opłaty lub stawki (36%).10 Podczas gdy wygoda jest ważna zarówno dla częstych, jak i okazjonalnych kupujących, ważne jest również rozważanie relacji, ofert i dostępu online.

Amazon Ads może pomóc marketingowcom usług finansowych i bankowych w kontaktowaniu się z grupami odbiorców, które chcą eksplorować i odkrywać nowe dostępne dla nich produkty i usługi finansowe. Amazon Ads może pomóc Twojej marce w kontaktach ze wszystkimi typami grup odbiorców, zarówno w serwisach Amazon, Twitch jak i IMDb.

1 EY — Jak banki mogą przekształcić się dla nowego pokolenia klientów, 2021
2–10 Kantar i Amazon Ads — badanie grup odbiorców bankowości i płatności w Wielkiej Brytanii, kwiecień 2022 r.