Dostarczanie statystyk za pośrednictwem programu Amazon Shopper Panel

Zaktualizowano 16 grudnia 2022 r.

Amazon Shopper Panel to dobrowolny program dostępny tylko dla zaproszonych, dzięki któremu jego uczestnicy mogą zdobywać miesięczne nagrody za swój udział, decydując się na udostępnianie paragonów z zakupów dokonanych w sklepach innych niż Amazon lub wypełniając krótkie ankiety. Udział w programie pomaga markom oferować lepsze produkty i poprawiać trafność reklam. Program pomaga również dostarczać markom wgląd w to, w jaki sposób ich reklamy wspierają osiąganie wyznaczonych celów biznesowych. Marki mogą przykładowo przeprowadzać badania dotyczące wzrostu wyników marki Amazon (wersja beta), aby zmierzyć, w jaki sposób ich kampanie Amazon Ads wpływają na świadomość marki i zamiar zakupu w oparciu o zagregowane oraz zanonimizowane odpowiedzi na ankiety udostępnione w programie. Zapewnia to reklamodawcom szybki, prosty i opłacalny sposób pomiaru ich inwestycji marketingowych.

Od dzisiaj uczestnicy programu uzyskują trzecią opcję uczestnictwa: Weryfikacja reklam. Decydując się na włączenie weryfikacji reklam, uczestnicy programu pozwalają nam potwierdzić, które reklamy z witryny Amazon widzieli na swoim urządzeniu mobilnym. Może to dotyczyć reklam własnych Amazon lub reklamy firm innych firm, które reklamują się za pośrednictwem Amazon Ads. Uczestnicy, którzy zdecydują się włączyć weryfikację reklam, co miesiąc otrzymują nagrody. Jak zawsze w przypadku programu Amazon Shopper Panel, udostępnianie reklam jest w 100% dobrowolne i można je wyłączyć w dowolnym momencie.

Poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności — utrzymanie zaufania, jakie mamy do klientów, jest dla nas niezwykle ważne. Wszystkie udostępniane przez uczestników w ramach programu Amazon Shopper Panel informacje są przetwarzane w ścisłej zgodności z naszymi zasadami ochrony prywatności. Uczestnicy mają w tym zakresie pełną kontrolę, ponieważ otrzymujemy tylko te dane, które sami wyraźnie zdecydują się nam przekazać. Ponadto uczestnicy mogą zawsze skorzystać z opcji usunięcia paragonów lub rezygnacji z udziału w programie. W momencie usunięcia paragonu z poziomu aplikacji wszelkie związane z nim dane są usuwane również z naszego systemu.

Program Amazon Shopper Panel jest dostępny dla ograniczonej liczby klientów Amazon. Program weryfikacji reklam jest obecnie dostępny dla uczestników w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji* i Wielkiej Brytanii.
Dowiedz się więcej na temat programu Amazon Shopper Panel lub weryfikacji reklam.
* Weryfikacja reklam jest dostępna na iOS tylko we Francji.