Agencja Amazing opowiada o tym, jak marki mogą zoptymalizować swoją strategię reklamową na całej ścieżce zakupowej

19 lipca 2022 r. | Autor: Gabriella Kursman, kierowniczka ds. marketingu

Di Wu, wiceprezeska ds. analizy danych w Jellyfish

Mariví Hernandez-Ros, współzałożycielka agencji Amazing

Agencja Amazing dzięki swojej wiedzy z zakresu reklamowania pomaga markom zwiększać skalę działalności i rozwijać się na rynku globalnym. Certyfikowany i wyspecjalizowany zespół zarządza kampaniami skierowanymi na sprzedaż detaliczną i kampaniami Amazon Ads swoich klientów w sposób ułatwiający klientom osiągnięcie ich celów.

Z Mariví Hernandez-Ros, współzałożycielką agencji Amazing, rozmawiamy o tym, w jaki sposób wykorzystują reklamy sponsorowane i platformę Amazon DSP, aby zoptymalizować strategie reklamowe swoich klientów i pomóc im osiągnąć cele biznesowe.

Od jakich produktów Amazon Ads zaczynasz pracę dla nowego klienta? Kiedy wprowadzasz inne produkty reklamowe?

Przed zdefiniowaniem formatów, które wykorzystamy u nowego klienta, musimy określić stan dojrzałości jego produktów. Musimy wiedzieć, czy jest to produkt nowy, produkt w fazie dojrzałości, czy też produkt o malejącej tendencji wzrostowej. Z drugiej strony musimy również ocenić, czy pracujemy ze znaną marką, czy też z mniejszą marką wschodzącą, która wciąż wymaga zwiększenia jej świadomości.
Zazwyczaj jako punkt wyjścia wykorzystujemy reklamy sponsorowane, co daje nam szansę dotarcia do potencjalnych klientów, którzy wchodzą w interakcję z daną kategorią produktów klienta w sklepie Amazon. Z kolei kampania Sponsored Products jest świetnym punktem wyjścia w sytuacji, gdy marka jest zainteresowana osiągnięciem celów z niższych poziomów lejka, takich jak zwiększenie sprzedaży. Formatów Sponsored Brands i reklam filmowych Sponsored Brands używamy w celu zwiększenia świadomości marki w danej kategorii klienta, chociaż te produkty reklamowe mogą również poprawić wskaźniki sprzedaży. Wreszcie kampanie Sponsored Display dają nam możliwość wyświetlania marek na kartach produktów znajdujących się na stronach szczegółów produktu klienta, a także na innych stronach produktów w danej kategorii.

Gdy osiągniemy nasz cel w określonej kategorii, włączamy kampanie Amazon DSP, aby dotrzeć do potencjalnych klientów w witrynie Amazon i poza nią.

Jak używać jednocześnie formatów Amazon DSP i Sponsored Display, aby wzajemnie się uzupełniały w kampanii?

Na początek kampania Amazon DSP jest konfigurowana w taki sposób, aby angażować potencjalnych klientów, którzy obecnie nie wchodzą w interakcję z kategorią marki, ale mogą być nią zainteresowani. Łączymy te grupy odbiorców ze stronami szczegółów produktów danej marki, aby zwiększyć liczbę wizyt na tych stronach, a także prawdopodobieństwo konwersji. Koncentrując się na dotarciu do kupujących, którzy są zainteresowani naszą kategorią, ale aktywnie nie wchodzą z nią w interakcje, badamy, które grupy odbiorców mogą być najbardziej odpowiednie. W tym celu można na przykład wykorzystać grupy odbiorców Amazon, które uzupełnia się grupami odbiorców innych firm, a następnie optymalizuje na podstawie uzyskanych wyników skuteczności.

Przyglądamy się również możliwościom remarketingu za pomocą kampanii Sponsored Display skierowanych do grup odbiorców, którzy oglądali lub kupili Twoje produkty, a także tych, którzy oglądali lub kupili produkty podobne. To połączenie reklam Amazon DSP i Sponsored Display pozwala nam dotrzeć do nowych, potencjalnych klientów i zwiększyć współczynnik konwersji odsłon kampanii.

Czy używasz Amazon DSP do prowadzenia kampanii, których cele obejmują całą ścieżkę zakupową? Jeśli tak, to jak mierzysz cele marek na każdym z poziomów lejka?

Z naszego doświadczenia w agencji Amazing wynika, że Amazon DSP może pokryć cały lejek sprzedażowy. Platforma Amazon DSP pozwala nam realizować kampanie zwiększające świadomość z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI), których celem jest przyspieszenie rozwoju marki. Te wskaźniki KPI mogą obejmować liczbę odsłon i unikalnych klientów. Możemy się również przesunąć w dół lejka, do poziomu, na którym celem jest rozważanie zakupu lub zamiar zakupu, i pracować z celami dotyczącymi wyświetleń strony szczegółów. Możemy wreszcie przejść na sam dół lejka sprzedażowego do celów związanych ze sprzedażą — tutaj skupilibyśmy się na takim skonfigurowaniu naszych kampanii, aby dotarły do grup odbiorców, którzy są już zainteresowani zakupami, w tym grup odbiorców na rynku lub grup odbiorców remarketingu.

Co doradziłbyś reklamodawcy, który zaczyna korzystać z platformy Amazon DSP?

Najlepszą rekomendacją jest otwartość na różne opcje grup odbiorców, które można dostosowywać w usłudze Amazon Ads i wykorzystywać w kampaniach, aby dotrzeć do nowych i lepiej zoptymalizowanych grup odbiorców. Grupy odbiorców Amazon obejmują segmenty odbiorców tworzone na podstawie własnych sygnałów zakupowych i przesyłania strumieniowego Amazon. Zalecamy reklamodawcom używanie ich w kampaniach tworzonych za pomocą Amazon DSP lub Sponsored Display.