Wskazówki dotyczące reklamowania podczas Prime Day

Amazon Prime Day oferuje wiele możliwości rozwoju dla firm, a jedną z nich jest przedstawienie swojej marki nowym klientom. Reklamowanie może być przydatnym narzędziem umożliwiającym dotarcie do odpowiednich grup odbiorców podczas tegorocznego Prime Day. Reklamowanie podczas Prime Day może pomóc Twojej marce rozwijać się przed, po i w trakcie Prime Day — dowiedz się, w jaki sposób.

Zaangażuj więcej kupujących przed Prime Day

Nie jest za wcześnie, aby rozpocząć reklamowanie przed Prime Day. Z ankiety przeprowadzonej niedawno przez firmę Kantar wynika, że wśród 75% kupujących prawdopodobieństwo kupienia w trakcie Prime Day produktu odkrytego w okresie poprzedzającym Prime Day było wysokie lub bardzo wysokie.1 Marki mają szansę dotrzeć do kupujących, którzy są na różnych etapach swojej ścieżki zakupowej, a te statystyki mogą pomóc Ci określić, które taktyki będą odpowiednie dla Ciebie w zależności od ustalonych celów biznesowych.

Statystyki dotyczące kupujących2

Chcesz pokazać swoje produkty potencjalnym klientom?
14% ankietowanych kupujących nie ma pojęcia, co planuje kupić.

Chcesz pokazać swoje produkty aktualnym klientom?
63% ankietowanych kupujących ma pomysł, co kupić, ale potrzebuje więcej inspiracji.

Chcesz zwiększyć świadomość marki?
U 82% ankietowanych kupujących prawdopodobieństwo poznania nowych marek w okresie poprzedzającym Prime Day jest wysokie lub bardzo wysokie.

Zaprezentuj swoją markę i oferowane okazje

Zarówno okres bezpośrednio poprzedzający Prime Day, jak i samo wydarzenie to czas na pokazanie swojej marki nowym klientom i przypomnienie aktualnym klientom o okazjach przygotowanych specjalnie z myślą o Prime Day. Wśród marek, które zdecydowały się na reklamowanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym Prime Day oraz w trakcie Prime Day, zaobserwowano 216-procentowy wzrost świadomości oraz 214-procentowy wzrost rozważań zakupu w porównaniu do poprzedniego tygodnia.3 Prime Day to też możliwość zwiększenia lojalności wobec marki: wśród 69% ankietowanych prawdopodobieństwo kupienia innych produktów tej samej marki było wysokie lub bardzo wysokie.4

Świadomość

216-procentowy wzrost

Rozważanie zakupu

214-procentowy wzrost

Zacznij korzystać z produktów Amazon Ads, aby zwiększyć wielkość sprzedaży

Celem reklamowania podczas Prime Day jest nie tylko podnoszenie świadomości — może ono również pozytywnie wpłynąć na wielkość sprzedaży. Spośród ankietowanych kupujących 68% stwierdziło, że prawdopodobieństwo dokonania przez nich zakupu dzięki reklamie w witrynie Amazon w trakcie Prime Day było wysokie lub bardzo wysokie.5 Co więcej, reklamodawcy korzystający z kampanii „razem lepiej” Amazon Ads, czyli połączenia reklam sponsorowanych z reklamami displayowymi (kampanie Amazon DSP lub Sponsored Display) oraz reklamami w telewizji strumieniowej, w trakcie Prime Day zaobserwowali 19,4-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu do poprzedniego tygodnia.6

Co to są samoobsługowe produkty Amazon Ads?

Niekończące się korzyści

Korzyści wynikające z reklamowania podczas Prime day można zaobserwować nie tylko w przypadku reklamowanego produktu. W przypadku marek, które prowadziły działania promocyjne za pomocą jednego z rozwiązań Amazon Ads, zanotowano 19-procentowy wzrost średniej sprzedaży w trakcie Prime Day nawet w przypadku niepromowanych produktów.7

A to wszystko nie kończy się wraz z Prime Day: klienci nie tylko byli bardziej skłonni dokonać zakupu ponownie po Prime Day, ale w dodatku prawdopodobieństwo polegania przez nich na reklamach pozostało wysokie lub bardzo wysokie.8

Statystyki dotyczące kupujących9

U 31% ankietowanych kupujących prawdopodobieństwo kupienia ponownie tego samego produktu po Prime Day było wysokie lub bardzo wysokie, nawet jeśli produkt nie był oferowany w ramach okazji.

U 53% ankietowanych kupujących prawdopodobieństwo kupienia ponownie tego samego produktu po Prime Day było wysokie lub bardzo wysokie.

U 52% ankietowanych kupujących prawdopodobieństwo polegania na reklamach w celu przypomnienia im o kupnie produktów po Prime Day było wysokie lub bardzo wysokie.

quoteUpRozwiązanie Sponsored Products zmieniło sposób, w jaki wprowadzamy nowe produkty, oraz pomaga uzyskać dynamikę potrzebną do zwiększenia sprzedaży w witrynie Amazon.quoteDown
— Matt Sternberg, właściciel firmy Green Gobbler

Rozpocznij korzystanie z rozwiązania Sponsored Products

Dzięki rozwiązaniu Sponsored Products Twoje reklamy mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania zakupów i na stronach produktów, co może pomóc dotrzeć do większej grupy klientów i zwiększyć sprzedaż.

1–2Kantar Quickfire Survey, 2022 r. Badanie objęło 3008 respondentów (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii i Australii), którzy dokonali zakupów w tygodniu Prime Day w 2020 lub 2021 roku i planują powtórzyć to w roku 2022.
3Dane wewnętrzne Amazon, 2021 r. (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, Australia)
4–5Kantar Quickfire Survey, 2022 r. Badanie objęło 3008 respondentów (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii i Australii), którzy dokonali zakupów w tygodniu Prime Day w 2020 lub 2021 roku i planują powtórzyć to w roku 2022.
6–7 Dane wewnętrzne Amazon, 2021 r.
8–9Kantar Quickfire Survey, 2022 r. Badanie objęło 3008 respondentów (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii i Australii), którzy dokonali zakupów w tygodniu Prime Day w 2020 lub 2021 roku i planują powtórzyć to w roku 2022.