Edytowanie materiałów reklamowych dostępnych w kampanii Sponsored Brands

16 KWIETNIA 2020 R.

Autor: Albert Hong
Starszy kierownik ds. produktu

Wprowadziliśmy nową funkcję, która umożliwia edycję materiałów reklamowych używanych w kampaniach Sponsored Brands. Dzięki niej możesz zmieniać produkty, nagłówek i logo w materiałach reklamowych na żywo. Możesz wstrzymać kampanię lub utrzymać ją jako aktywną dzięki aktualizacji materiałów reklamowych zatwierdzonych przez moderatora.

Jak to działa

Po zakończeniu edycji prześlij zaktualizowaną wersję do recenzji moderatora. Nowa wersja będzie miała status „Oczekuje na zatwierdzenie”. Każda kampania może w danej chwili mieć tylko jedną wersję stanu „Oczekuje na zatwierdzenie”.

Zalecamy również skorzystanie z tej możliwości w celu wykorzystania wyższej jednostki reklamowej opisanej tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej o edycji materiałów reklamowych używanych w kampanii Sponsored Brands, zapoznaj się z sekcją Pomoc lub skontaktuj się z przedstawicielem klienta Amazon Ads.