Przyspieszenie realizacji strategii dotyczącej e-handlu detalicznego

2 czerwca 2021 r.

Ze sklepów internetowych korzysta obecnie rekordowa liczba klientów. Szacuje się, że w 2020 r. sprzedaż online wzrosła o ponad 32%, co jest wartością dwukrotnie wyższą od odnotowanej w roku 20191 — oznacza to, że zakupy online na stałe wpisały się w krajobraz nowej rzeczywistości. W rezultacie instytucje i ich klienci oczekują wsparcia w rozwoju kompetencji w dziedzinie e-handlu detalicznego, aby zyskać możliwość zaspokojenia swoich potrzeb w ramach sieci Amazon oraz u innych sprzedawców detalicznych.

„Biorąc pod uwagę błyskawiczny rozwój branży e-commerce, Amazon stał się obecnie miejscem, w którym klienci odkrywają nowe marki, korzystając z takich serwisów jak IMDB, Twitch czy Amazon Music. Oferowane usługi i model Prime nie tylko ułatwiają konsumentom nabywanie wybranych towarów, zaspokajając w ten sposób ich podstawowe potrzeby, lecz także zapewniają im rozmaite formy rozrywki oferowane przez witryny należące do firmy Amazon”

— Amy Lanzi, wiceprezeska, szefowa na Amerykę Północną, Publicis Commerce

Wykorzystanie mediów oraz podejścia opartego na kompleksowym lejku sprzedaży (z uwzględnieniem e-commerce)

Amazon Ads rozumie wyzwania, przed którymi stoją nasi reklamodawcy, próbujący swoich sił w świecie mediów cyfrowych i e-handlu detalicznego oraz poszukujący strategii, które ułatwią odpowiednie przekształcenie prowadzonej działalności.

Na początku 2020 roku w ramach Amazon Ads uruchomiono program EAP (E-commerce Acceleration Program), którego celem jest wspieranie agencji oraz reklamodawców. EAP to wieloaspektowy program opracowany z myślą o wsparciu szybszego rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się e-handlem detalicznym, dostosowaniu sprawdzonych metod i promowaniu kompleksowego lejka sprzedażowego z uwzględnieniem e-commerce. Dzięki praktycznym warsztatom program EAP pozwala na uzupełnienie wiedzy i zdobycie brakujących umiejętności niezbędnych w e-handlu detalicznym, umożliwiając zarazem integrację z technologiami reklamowymi Amazon, które usprawniają i automatyzują analizę statystyk cennych dla agencji i ich reklamodawców.

„Dzięki programowi EAP agencje Publicis dostrzegły możliwości, jakie oferują rozwiązania Amazon (w dziedzinie mediów i poza nią), pozwalające na identyfikowanie nowych szans dla naszych klientów i rozszerzenie oferty świadczonych usług. Zapewniając dostęp do różnych rozwiązań oraz szkoleń (z uwzględnieniem handlu detalicznego oraz treści), a także odkrywając bogate możliwości analizy dodatkowych wskaźników (nie tylko wskaźnika zwrotu z wydatków na reklamę), firma Amazon zaprezentowała potencjał, jaki drzemie w odpowiedniej analizie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, co pozwoliło nam na bardziej inteligentne zarządzanie wydatkami w witrynach Amazon”

— Margaux Logan, wiceprezes ds. rynków, Publicis Commerce

Grupa Publicis była pierwszą z czterech amerykańskich agencji, które wzięły udział w pilotażowej fazie programu EAP i to ona wskazała firmę Spark Foundry ze względu na zróżnicowany portfel jej klientów. W ciągu dwóch miesięcy w ramach programu EAP firma Spark Foundry zdobyła cenną wiedzę w takich dziedzinach jak analizy i statystyki, tworzenie i optymalizacja zawartości, marketing i merchandising w handlu detalicznym, optymalizacja katalogów i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Dzięki udziałowi w programie EAP, w którym nacisk położono na powiązania handlu detalicznego z wykorzystaniem reklam, firma zyskała dostęp do dostosowanych do jej potrzeb treści i warsztatów oraz możliwość współpracy z wewnętrznymi ekspertami. Umiejętności zdobyte w programie, a także przywództwo grupy Publicis znacząco wpłynęły na sposób działania zespołu Spark Foundry. Uczestnicy programu otrzymali zadanie zastosowania wiedzy uzyskanej w ramach programu EAP (w odniesieniu do już istniejących i nowych klientów) i przeniesienie metod integracji statystyk sprzedaży detalicznej i mediów na wyższy poziom.

Po zakończeniu programu zapytaliśmy Brada Keelinga, który w firmie Spark Foundry pełni funkcję wiceprezesa ds. handlu, o najważniejsze korzyści oraz wnioski, jakie wyciągnął jego zespół.

„Udział w programie EAP był ogromnym krokiem zmieniającym w sposób zasadniczy podejście naszego zespołu, który zaczął postrzegać witrynę Amazon nie tylko jako doskonałe medium zwiększające skuteczność sprzedaży, lecz także narzędzie, które wspiera szybszy rozwój działalności naszych klientów. Wraz z nieustannym rozwojem możliwości Spark Foundry w dziedzinie handlu, postrzegamy firmę Amazon nie tylko jako partnera w zakresie mediów, lecz także doradcę, który może pomóc nam w znalezieniu nowych sposobów na rozszerzenie oferty kierowanej do naszych odbiorców dzięki takim usługom jak wsparcie rozwoju treści i merchandisingu, a także operacjom związanym z zarządzaniem dostawcami”

— Brad Keeling, wiceprezes ds. handlu, Spark Foundry

Przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania

Właściciele marek nie mogą już sobie pozwolić na komfort planowania rewolucji w świecie zakupów online — ona już wybuchła i błyskawicznie się rozszerza. Agencje zainteresowane rozwojem kompetencji związanych ze sprzedażą detaliczną w witrynie Amazon zachęcamy do kontaktu z menedżerami ds. partnerów e-commerce (EPM) lub menedżerem ds. rozwoju agencji (ADM), którzy udzielą dodatkowych informacji o programie EAP. Możemy pomóc Ci w poruszaniu się w ramach nowej struktury handlu detalicznego i rozwinięciu kompetencji w opisanych poniżej czterech głównych obszarach — z myślą o wzbogaceniu i rozszerzeniu Twojej strategii w zakresie e-handlu detalicznego:

  1. Opanowanie wiedzy dotyczącej kluczowych aspektów handlu detalicznego (1) Zarządzanie handlem detalicznym, (2) Zarządzanie treścią, (3) Merchandising, (4) Budowanie marki i (5) Analizy.
  2. Zrozumienie wzajemnych powiązań e-handlu detalicznego i mediów w celu rozwoju marki i wsparcia działań na rzecz poprawy wyników sprzedaży.
  3. Uzyskanie wglądu w strategię i działalność (własną lub prowadzoną przez klienta) w witrynie Amazon.
  4. Wykorzystanie podejścia opartego na kompleksowym lejku sprzedaży (z uwzględnieniem e-commerce).

Źródła

1 Według firmy eMarketer sprzedaż w ramach e-commerce wzrosła o ponad 32%, co jest wartością dwukrotnie wyższą od tej odnotowanej w 2019 roku. Łączna sprzedaż detaliczna spadła o -3,5% w II kwartale 2020 r., by wzrosnąć o 7% w III kwartale 2020 r.