Beleid voor Amazon Ads Streaming TV ads

INHOUDSOPGAVE

1.0 Algemene creative-richtlijnen

Alle videoadvertenties moeten in de officiële primaire taal van het getargete land zijn en moeten voldoen aan de technische specificaties van videoadvertentie van Amazon. Alle informatie moet eenvoudig te begrijpen zijn en het geadverteerde product, dienst of entiteit duidelijk moet duidelijk worden vermeld.
Advertenties mogen kijkers niet uitnodigen om erop te klikken en mogen geen nep-oproep tot actie bevatten (CTA) waarmee een klikbare knop of koppeling wordt nagebootst.

1.1 Adverteerdersbranding

Klanten moeten de adverteerder kunnen identificeren aan de hand van de audio en/of video. Videoadvertenties moeten de merknaam of het logo van de adverteerder bevatten. Voor entertainmentadverteerders is de titel van de film, het tv-programma of de videogame, of de naam van de artiest/band voldoende.
Advertenties mogen geen Amazon-logo's, handelsmerken of vermeldingen bevatten van of verwijzen naar Amazon, de Amazon-site, -producten of het Amazon-merk op welke manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Amazon.

1.2 Prijzen en besparingen

Alle informatie over prijzen, besparingen en korting moet juist en volledig zijn, niet misleidend zijn en moet relevant zijn voor de locatie waar wordt geadverteerd. Lage schattingen die klanten kunnen misleiden tot het kopen van diensten, waarna bij het leveren van de diensten hogere tarieven in rekening worden gebracht, worden niet geaccepteerd.

Prijzen en besparingen die in advertenties worden vermeld, moeten op nauwkeurige wijze de aanbieding weergeven die beschikbaar is tot het einde van de campagne. Advertenties moeten altijd vermelden wanneer de prijzen kunnen worden gewijzigd en dat er eventueel voorwaarden of beperkingen van toepassing zijn.

1.3 Speciale aanbiedingen

Als een advertentie een bespaarclaim bevat (zoals 20% bij een lokaal restaurant), moet de aanbieding nauwkeurig worden omschreven en geldig zijn gedurende de hele looptijd van de campagne. Speciale aanbiedingen moeten ook informatie bevatten over mogelijke beperkingen. Dergelijke informatie mag worden toegevoegd in de vorm van tekst of audio.

1.4 Targeting

Alle advertenties moeten altijd geografisch locaties targeten waarin het geadverteerde product of de dienst kan worden geleverd, tenzij het geadverteerde product of de dienst landelijk beschikbaar is.

Videoadvertenties mogen niet rechtstreeks gericht zijn op specifieke gemeenschappen of etniciteiten (bijvoorbeeld latino's).

1.5 Claims en onderbouwing

Claims in advertenties vormen een belangrijk onderdeel van de aankoopbeslissing van de klant. Alle claims moeten juist en waarheidsgetrouw zijn.
Advertenties mogen vergelijkingen met genoemde concurrenten gebruiken als ze de concurrenten niet bekritiseren of aanvallen. Amazon Ads accepteert geen content die een merk, product of service van een derde partij mogelijk verkeerd neerzet, onderuithaalt of als waardeloos bestempelt. Deze vergelijkende claims moeten worden onderbouwd met de naam en datum van een vertrouwd onderzoek.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de soorten claims waarvoor onderbouwing is vereist, zodat klanten de authenticiteit van de aan hen verstrekte informatie kunnen verifiëren.

Advertenties waarin staat dat een product 'nieuw' of 'zojuist uitgebracht' is, of die soortgelijke claims bevatten, mogen alleen worden gebruikt voor een product dat in de afgelopen zes maanden is uitgebracht.

Adverteerders zijn als enige verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen om claims in advertenties te onderbouwen. Wanneer onderbouwing vereist is, moeten de bron en de datum van het bewijs door adverteerders worden benoemd. De bron kan bestaan uit gegevens van de adverteerder of externe gegevens, afhankelijk van het soort claim (zie hieronder). De gegevens mogen niet ouder zijn dan 18 maanden.
Advertenties die disclaimers bevatten die meer dan 20% van de hoogte van de video-eenheid in beslag nemen, worden dagelijks van 23.00 tot 06.00 uur gescheiden.
De volgende informatie moet ofwel worden opgenomen in de sectie Openbaarmaking van de advertentietekst ofwel op de site van de adverteerder:

TypeMoet het volgende bevatten
OnderscheidingenDe naam van de uitgever van de prijs en
De datum van de prijs.
EnquêteresultatenDe bron van de enquête en
De datum van de enquête.
Statistische claimsDe bron van de studie en
De datum van de studie.
Overtreffende claims*Een onafhankelijke bron die de claim ondersteunt en
De datum van de studie.
Vergelijkende claimsEen onafhankelijke bron die de claim ondersteunt en
De datum van de studie.

* Onderbouwing is niet vereist voor overtreffende claims die alleen verwijzen naar de eigen producten van een merk, bijv. 'Onze krachtigste stofzuiger' of 'De meest geavanceerde formule van [merk] tot nu toe', tenzij de adverteerder verplicht is om onderbouwing toe te voegen.

1.6 Klantrecensies en redactionele recensies

Redactionele recensies en klant- en expertbeoordelingen zijn toegestaan (bijvoorbeeld een quote van de NY Times of een CNET Award), op voorwaarde dat de bron van de recensie wordt vermeld in de advertentie.

2.0 Videokwaliteit

2.1 Videospecificaties en resolutie

Voor Streaming TV ads is een beeldverhouding van 16:9 vereist met een aanbevolen bitsnelheid van 8 Mbps. Videoadvertenties kunnen een pillarbox- of letterbox-indeling hebben, maar niet beide.

Voorbeeld van letterbox

Letterbox

Voorbeeld van pillarbox

Pillarbox

Videoadvertenties moeten een hoge resolutie hebben, zodat ze zonder tijdsbeperkingen kunnen worden uitgevoerd. Video's die enigszins korrelig zijn of een bitsnelheid van 4 Mbps tot 8 Mbps hebben, worden beperkt met een dagscheiding waarbij de advertentie tussen 23:00 en 06:00 uur wordt weergegeven.

Slechte videokwaliteit en advertenties met lage resolutie met een bitsnelheid van minder dan 4 Mbps worden niet geaccepteerd.

2.2 Duidelijkheid

Video's met wazige, onduidelijke of onherkenbare beelden worden niet goedgekeurd.

Om consistent te zijn met de omringende videocontent en ervoor te zorgen dat klanten de advertentie kunnen begrijpen, moet alle grafische en tekstuele content duidelijk zijn voor de gemiddelde klant.

Streaming TV Ads mogen geen ondertitels bevatten. Klanten die ondertiteling hebben ingeschakeld, zien dat tekst overlapt met de ondertitels.

2.3 Overgangen en effecten

Videocontent die geen entertainment is en die afleidende elementen bevat die de streamingervaring verstoren, mag niet overdag worden afgespeeld. Advertenties mogen dan alleen van 23.00 tot 6.00 worden weergegeven. Dergelijke videocontent omvat, maar is niet beperkt tot, snelle contrasterende overgangen, knipperende, flitsende of pulserende objecten, afbeeldingen of tekst.

Videocontent die epileptische aanvallen kan veroorzaken door lichtflitsen, wordt niet geaccepteerd.

Videocontent die klanten kan laten denken dat hun apparaat voor het streamen van tv of hun internetverbinding niet meer werkt (bijv. door een glitch, een scène met veel pixels die wordt onderbroken of een krassend geluid) wordt niet geaccepteerd.

3.0 Audiokwaliteit

3.1 Audiospecificaties

Voor Streaming TV ads zijn 2 audiokanalen en een minimale bitsnelheid van 192 Kbps vereist.

Videoadvertenties moeten een hoge resolutie hebben, zodat ze zonder tijdsbeperkingen kunnen worden uitgevoerd. Video's die enigszins korrelig zijn of een bitsnelheid van 4 Mbps tot 8 Mbps hebben, worden beperkt met een dagscheiding waarbij de advertentie tussen 23:00 en 06:00 uur wordt weergegeven.

Slechte videokwaliteit en advertenties met lage resolutie met een bitsnelheid van minder dan 4 Mbps worden niet geaccepteerd.

3.2 Duidelijkheid van audio

Alle informatie moet eenvoudig te begrijpen zijn. Informatie moet duidelijk te onderscheiden zijn met duidelijke articulatie.

Bij het vermelden van een oproep tot actie moet deze eenvoudig en duidelijk benoemen wat er van de klant wordt verwacht.

Advertenties mogen geen vage berichten, lage stemmen, onduidelijke of onherkenbare berichten of geluiden of onhoorbare tekst bevatten.

Advertenties die achtergrondgeluiden bevatten die invloed hebben op de duidelijkheid van het bericht, of berichten die niet duidelijk of volledig hoorbaar zijn voor de gemiddelde klant, worden beperkt met een dagscheiding en worden mogelijk geblokkeerd.

3.3 Afleidende audio

Advertenties kunnen boeiend zijn, maar we raden aan geen storende elementen toe te voegen die de klantervaring kunnen verstoren.

Advertenties mogen niet luider zijn dan de videocontent waarnaast ze worden weergegeven.

Advertenties met ongebruikelijk hoge stemmen, botsende geluiden, muziek en effecten, worden in het dagdeel van 21.00 tot 06.00 uur weergegeven en kunnen worden geblokkeerd.

Audioberichten mogen niet meer dan 5 woorden per seconde bevatten. Advertenties die meer dan 5 woorden per seconde bevatten, worden niet overdag weergegeven.

Amazon hanteert een nachtperiode van 21.00 tot 06.00 uur, maar behoudt zich het recht voor om advertenties te blokkeren die:

 • Schreeuwen tegen klanten
 • Klanten onder druk zetten (bijvoorbeeld: 'Schiet op! Dit is je laatste kans om te winnen')
 • Inspelen op schuldgevoel (bijvoorbeeld: 'Stop met het verspillen van je tijd')
 • Klanten betuttelen (bijvoorbeeld: 'Vandaag is de dag dat je verantwoordelijkheid neemt voor je acties')
 • Inspelen op angst (bijvoorbeeld 'je loopt het risico je activa te verliezen')

4.0 Merkelementen van Amazon

De vereisten in deze sectie zorgen ervoor dat verwijzingen naar Amazon in overeenstemming zijn met ons bredere bedrijfsbeleid en dat het Amazon-merk wordt beschermd.

4.1 Amazon-aanbiedingen

Als een advertentie een bespaarclaim bevat op basis van een Amazon-programma (zoals 'Abonneren en besparen'), moet dit duidelijk worden gemaakt in de advertentie. Als een advertentie bijvoorbeeld de claim 'Bespaar 20%' bevat, waar je gebruik van kunt maken bij het afsluiten van een abonnement op Abonneren en besparen, moet in de advertentie staan: 'Bespaar 20% met Abonneren en besparen'.

4.2 Verwijzingen naar Amazon

Elke verwijzing naar Amazon of haar producten (bijvoorbeeld het gebruik van Amazon-handelsmerken) moet de Richtlijnen voor merkgebruik naleven.

Voor het gebruik van Amazon-handelsmerken (zoals Gold Box, Deal of the Day, Super Saver Shipping, 1-Click, Today's Deals, Abonneren en besparen, Kindle, Amazon Family, Look Inside the Book) is goedkeuring van Amazon vereist. Raadpleeg de Richtlijnen voor merkgebruik voor meer informatie.

We verbieden het gebruik van 'Keuze van Amazon' en 'Amazon-bestseller' door adverteerders. Deze elementen worden regelmatig vernieuwd en blijven mogelijk niet nauwkeurig gedurende de duur van je campagne.

Advertenties van derden mogen de stem van Alexa, Amazon Polly-stemmen of een vergelijkbare stem niet gebruiken, en moeten worden voorzien van een watermerk indien het woord 'Alexa' wordt gebruikt.

4.2.1 Amazon klantenrecensies

Indien toegestaan, moeten klantrecensies:

 • Oprecht zijn en niet beïnvloed of betaald zijn door het merk.
 • Betrekking hebben op het specifieke geadverteerde product. Een klantrecensie voor een 16GB-versie van een smartphone mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt in een advertentie voor de 2GB-versie.
 • Vindbaar zijn vanaf de ASIN-pagina (ofwel omdat ze aanwezig zijn op de productgegevenspagina ofwel door te klikken op 'Alle recensies bekijken').
 • Niet worden gewijzigd, inclusief de correctie van grammaticale fouten (maar vermijd recensies met grove spelfouten of significante grammaticale fouten).
 • Afkortingen mogen de betekenis van de recensie niet wijzigen.
 • Het weglaten van delen van klantrecensies is toegestaan door het gebruik van ellipsen: ('...'), zonder spaties ervoor of erna.
 • Ellipsen mogen in de koppen van klantrecensies alleen aan het begin of aan het einde van de kop worden gebruikt, maar niet in het midden.
 • We staan maximaal drie ellipsen toe: één aan het begin van de recensie, één in het midden (met uitzondering van koppen, zie het opsommingsteken hierboven) en één aan het einde. Dit geldt niet voor koppen.
 • Je mag geen ellipsen gebruiken om de oorspronkelijke betekenis van de recensie te wijzigen, bijvoorbeeld door selectief positieve delen van een recensie met substantiële negatieve content te kiezen.
 • Als alleen de kop van de recensie wordt gebruikt, moet dit een nauwkeurige weergave zijn van de toon van de volledige recensie.
 • Je mag geen klantrecensie gebruiken met een tekst die volledig in hoofdletters is geschreven (behalve een afzonderlijk woord of productnaam).
 • Geen emoji's, verwijzingen naar medische aandoeningen of godslastering bevatten.

4.2.2 Amazon-sterbeoordeling

Als je een sterbeoordeling van een ASIN in een advertentie wilt opnemen, moet de ASIN i) ten minste 15 klantrecensies hebben en ii) een gemiddelde sterbeoordeling van minimaal 3,5 hebben. Voor autocampagnes maken we een uitzondering en zijn sterbeoordelingen toegestaan op basis van i) ten minste 8 klantrecensies en ii) een minimum sterbeoordeling van 4.

Alle sterbeoordelingen moeten een datumstempel hebben en de campagne kan niet langer dan drie maanden worden uitgevoerd om te voorkomen dat oude gegevens door klanten worden gezien.

4.2.3 Gebruik van Amazon-logo

Het Amazon-logo mag niet:

 • Worden gebruikt in een zin, tenzij het wordt gebruikt als onderdeel van toegestane vermelding van leveranciers (bijvoorbeeld 'Beschikbaar bij Amazon')
 • Op welke manier dan ook worden gewijzigd (bijvoorbeeld door de glimlach in het logo te verwijderen)

Als in een advertentie Amazon en een of meerdere andere retailers worden vermeld, kan deze geen gebruikmaken van aangepaste segmenten.

5.0 Verboden content, producten en diensten

Deze sectie bevat content die niet in advertenties mag worden getoond, evenals producten en diensten die op geen enkele plaatsing mogen worden gepromoot.

5.1 Verboden content

Als onderdeel van onze toewijding om de hoogste kwaliteit klantervaring te bieden, is het ons beleid om geen advertenties af te spelen die specifieke content bevatten of betrekking hebben op bepaalde content. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

Verboden content voor alle advertenties
 • Content die gericht is op kinderen
 • Content die kinderen in volwassen of gevaarlijke situaties laat zien. Advertenties mogen bijvoorbeeld geen kinderen weergeven:
  • Die in de buurt zijn van of werken met vuurwapens of andere wapens
  • In situaties die in strijd zouden kunnen zijn met de vastgestelde beste praktijken voor kinderveiligheid (zoals kinderen zonder veiligheidsgordel in voertuigen of die zonder helm fietsen)
  • Zonder toezicht van volwassenen op plaatsen of in situaties waar ze niet veilig voor zichzelf kunnen zorgen (zoals zwembaden, drukke wegen oversteken of rond gevaarlijke apparatuur)
 • Content die emotioneel uitbuitend of controversieel is, of content die gebruikmaakt van negatieve afbeeldingen van mensen of dieren.
 • Content die obsceen, lasterlijk, smadelijk, illegaal of inbreukmakend op de privacy van een ander is
 • Content waarin overmatig gebruik van drugs of alcohol wordt gestimuleerd, verheerlijkt of getoond
 • Content die bedreigend, beledigend of intimiderend is, of content die een beschermde groep promoot of discrimineert (ongeacht of dit gebaseerd is op afkomst, kleur, nationaliteit, religie, beperking, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of een vergelijkbare categorie of een andere categorie)
 • Content of aanbiedingen die merkelementen van Amazon nabootsen, of het merk Amazon gebruiken zonder voorafgaande toestemming
 • Bedrieglijke, onjuiste of misleidende content
 • Demonstraties van producten die kunnen worden gebruikt voor intieme verzorging
 • Grove, vulgaire of obscene taal, of scatologische verwijzingen
 • Hatelijke taal: aanzetten tot of pleiten voor geweld of raciale intolerantie
 • Naast entertainmenttrailers,* provocerende beelden, zoals modellen in schaamteloos seksuele of wellustige poses, en content die het volgende omvat of laat zien:
  • Mensen in houdingen die zinspelen op seksuele houding of activiteit, gekleed of ongekleed
  • Seksueel suggestieve houdingen, zoals het uit elkaar plaatsen van de benen of het accentueren van de heup enz., samen met amoureuze of seksueel suggestieve gezichtsuitdrukkingen
  • Scènes die op een seksuele manier onnodige aandacht vestigen op lichaamsdelen, zoals borsten of billen. Bijvoorbeeld blootstelling aan borsten of overmatige focus op het decolleté
  • Houdingen zoals handen op de heupen, vastgrijpen van haar in combinatie met een seksueel suggestieve gezichtsuitdrukking
  • Gezichtsuitdrukkingen of lichamelijke expressie die duiden op een orgasme
  • Afbeeldingen van suggestief uitkleden, zoals het naar beneden trekken van een bh-bandje of ondergoed
  • Modellen in seksuele lingerie tonen, zoals kousen en jarretelles, of parafernalia, zoals zwepen en kettingen

5.2 Onaanvaardbare producten, diensten en aanbiedingen:

Als onderdeel van onze toewijding om de hoogste kwaliteit klantervaring te bieden, is het ons beleid om geen videoadvertenties af te spelen die de verkoop of het gebruik van bepaalde producten of diensten promoten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

Onaanvaardbare producten, diensten en aanbiedingen
 • Alcoholmerken/-fabrikanten/-dranken (VS)
 • Datingservices voor volwassenen/seksuele datingservices of 'scharrel'-sites
 • Partner- en beloningsprogramma's
 • Initial coin offerings (ICO's)
 • Drugsparafernalia, of producten om drugstests te omzeilen
 • Illegale en gelegaliseerde drugs zoals cannabis (waaronder coffeeshops)
 • Postorderbruiden
 • Verzoeken voor medisch onderzoek
 • Online casino's
 • Politieke partijgerelateerde en/of probleemgerelateerde berichten
 • Pornografie, escortservices, producten die beweren seks te verbeteren, en volwassen/seksuele content
 • Premium-diensten waarbij je betaalt per oproep, zoals 900-nummers
 • Producten, diensten en technologie die inbreuk maken op intellectueel eigendom of de persoonlijke rechten van anderen, of producten, diensten en technologieën die dit aanmoedigen of mogelijk maken
 • Producten, diensten of technologie die illegale of gevaarlijke activiteiten promoten, waaronder hacken of ontwijken van wetshandhaving
 • Helderzienden en gerelateerde aanbiedingen
 • Redband-trailers en videocontent met NC17- of AO-beoordeling
 • Religieuze of spirituele diensten
 • Producten voor seksueel welzijn
 • Kortlopende leningen met hoge rente (bijv. personen die het loon voorschieten)
 • Tabak- of tabaksgerelateerde producten, waaronder e-sigaretten en nicotinezakjes
 • Wapens, vuurwapens, munitie en gerelateerde onderdelen of accessoires

6.0 Beperkte content, producten en diensten

Bij het opstellen van het Amazon Ads-beleid hebben we beste praktijken van de industrie, lokale wet- en regelgeving, productkenmerken en zakelijke doelstellingen bekeken die specifiek zijn voor Amazon. Goedkeuringen worden per geval beoordeeld.

6.1 Alcohol

Dit beleid geldt niet voor alcoholgerelateerde content in advertenties die niet over alcohol gaan (bijvoorbeeld een filmtrailer met acteurs die alcohol consumeren). Het is van toepassing op advertenties voor de verkoop van alcoholische dranken (bier, wijn en sterke drank) en brandingcampagnes voor alcoholbedrijven (dit zijn campagnes van alcoholbedrijven die merchandise of sponsoring promoten in plaats van de verkoop van alcoholische dranken). Volgens het beleid over verboden content mag advertentiecontent overmatig alcoholgebruik niet aanmoedigen, verheerlijken of weergeven.

Alcoholadvertenties kunnen alleen in de volgende landen worden weergegeven: Australië, België, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In alle andere landen, waar alcoholadvertenties verboden zijn, staan we alleen advertenties toe voor de verkoop van alcoholgerelateerde producten waarbij de adverteerder geen alcoholmerk is. We zouden bijvoorbeeld een advertentie toestaan voor een bierdispenser van een niet-alcoholmerk.

Algemene vereisten

In de landen waar alcoholadvertenties zijn toegestaan, zijn de volgende algemene regels van toepassing naast de plaatsing en de hieronder vermelde landspecifieke vereisten.

Alcoholadvertenties moeten de verantwoorde consumptie van alcoholische dranken promoten.

Alcoholadvertenties mogen niet:

 • Gericht zijn op of content bevatten die is ontworpen om minderjarigen aan te spreken.
 • Drinken koppelen aan motorvoertuigen of rijden.
 • Onthouding van alcoholische dranken bespotten.
 • Mensen op een onverantwoorde manier stimuleren om te drinken.
 • Overmatige consumptie promoten.
 • Therapeutische of andere voordelen van drinken suggereren (bijvoorbeeld dat alcohol de prestaties verbetert, bijdraagt aan persoonlijk succes of problemen oplost).
 • Focussen op het alcoholgehalte van de drank.
 • Gericht zijn op Amazon Family of Prime Students.
 • Om de familiedoelgroepen te beschermen, blokkeren we bovendien advertenties met content die is beoordeeld als TV-Y, G en TV-Y7. Content die is beoordeeld als PG/TV-PG wordt gescheiden om alleen alcoholadvertenties toe te staan van 21.00 uur tot 06.00 uur. Content die is beoordeeld als hoger dan PG/TV-PG, moet worden gescheiden van 17.00 tot 06.00 uur.
Vereisten specifiek voor de landinstelling

Alcoholadvertenties zijn alleen toegestaan in de onderstaande landen, afhankelijk van de overeenkomstige beleidsvereisten.

Advertenties voor de verkoop van alcohol in Australië, Canada, Mexico en Europa moeten een link-in naar Amazon bevatten.

Australië

 • Alcoholadvertenties moeten een bericht over verantwoord alcoholgebruik bevatten.

België

 • Advertenties voor bier moeten de volgende waarschuwingen bevatten: 'Bier drink je met verstand' (in het Nederlands) of 'Une bière se déguse aves sagesse' (in het Frans).
 • Advertenties voor alle andere alcoholische dranken moeten de volgende waarschuwingen bevatten: 'Ons vakmanschap drink je met verstand' (in het Nederlands) of 'Notre savoir faire se déguse avec sagesse' (in het Frans).

Brazilië

 • Modellen in alcoholadvertenties mogen niet jonger dan 25 jaar zijn of er jonger uitzien.
 • Alcoholadvertenties mogen alcohol niet koppelen aan sportactiviteiten.
 • Alcoholadvertenties moeten aan het einde van de video een van de volgende waarschuwingen bevatten in hoofdletters:
  • BEBA COM MODERAÇÃO ('Drink met mate')
  • A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES ('De verkoop en consumptie van alcoholische dranken zijn verboden voor minderjarigen')
  • ESTE PRODUCTOO É DESTINADO A ADULTOS ('Dit product is bedoeld voor volwassenen')
  • EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL ('Vermijd overmatig alcoholgebruik')
  • NÃO EXAGERE NO CONSUMO ('Vermijd overmatige consumptie')
  • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS ('Wie minder drinkt, heeft meer plezier')
  • SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA ('Drink niet als je rijdt')
  • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME ('Het serveren van alcoholische dranken aan minderjarigen onder de 18 jaar is een misdaad')
 • Advertenties voor bier moeten een van de bovenstaande of onderstaande waarschuwingen bevatten:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES ('Bier is een alcoholische drank. De verkoop en consumptie ervan is verboden voor minderjarigen')
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME ('Het serveren van bier aan minderjarigen onder de 18 jaar is een misdaad')
 • Advertenties voor alcoholvrij bier hoeven geen waarschuwing te bevatten, mits ze niet verwijzen naar het merk, de slogan of de slagzin van de alcoholische drank.
 • Advertenties voor bier moeten een van de bovenstaande of onderstaande waarschuwingen bevatten:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES ('Bier is een alcoholische drank. De verkoop en consumptie ervan is verboden voor minderjarigen')
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME ('Het serveren van bier aan minderjarigen onder de 18 jaar is een misdaad')
 • Videoadvertenties voor alcohol moeten een van de bovenstaande disclaimers bevatten. Deze moeten mondeling en schriftelijk aan het einde van elke advertentie worden gecommuniceerd.
 • Advertenties voor alcoholvrij bier hoeven geen waarschuwing te bevatten, mits ze niet verwijzen naar het merk, de slogan of de slagzin van de alcoholische drank.

Canada

 • Frequentielimiet: We hebben een frequentielimiet ingesteld van 3 keer per 24 uur (3x24).

Frankrijk

 • Disclaimer: Videoadvertenties moeten een van de volgende berichten bevatten: 'l’abus d’alcool est dangereux pour la santé' of 'à consommer avec moderation'.
 • Advertenties mogen alleen de volgende informatie over de alcoholische drank bevatten: alcohol per volumepercentage, oorsprong, benaming, samenstelling, naam en adres van de fabrikant, agenten en bewaarders, productiewijze, verkoopmethoden, wijze van consumptie van het product, verwijzingen naar de productieregio, verwijzingen naar door de drank verkregen prijzen, verwijzingen naar de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding. De verpakking voor de drank mag alleen worden gereproduceerd als deze voldoet aan de voorgaande regels voor advertentiecontent.
 • Advertenties voor alcoholvrije producten mogen geen alcoholmerken of alcoholconsumptie bevatten of promoten of ernaar verwijzen. Afbeeldingen van generieke alcoholische dranken kunnen worden toegestaan zolang deze niet het hoofdthema van de advertentie zijn.
 • Advertenties mogen niet aan sport worden gekoppeld. Advertenties mogen niet worden geplaatst op een website die wordt gepubliceerd door sportverenigingen, sportbedrijven, federaties of professionele competities.

Duitsland

 • Alcoholadvertenties met verwijzingen naar sport, zoals het tonen van professionele voetballers of mensen die een professionele sportwedstrijd bekijken, moeten vooraf zijn goedgekeurd door Amazon Ads. Daarnaast zijn de volgende zaken niet toegestaan:
  • Mensen tonen die alcoholische producten drinken tijdens het sporten.
  • Impliceren dat alcohol je beter laat presteren in sport.
  • Alcohol gepresenteerd als essentieel om te kunnen genieten van sport.

Japan

 • Advertenties moeten een waarschuwing bevatten in overeenstemming met de industrieregelgeving en -richtlijnen voor alcoholgebruik, bijvoorbeeld: 'Stop met drinken als je minderjarig bent of als je rijdt. Geniet met mate van alcohol. Drink niet als je zwanger bent of wanneer je borstvoeding geeft. Recycle je blikje na het drinken.'
 • Het adverteren van sterke drank op de startpagina is beperkt tot uitsluitend bier, cocktails, shochu, sake, pruimenwijn, wijn, cognac en whisky. Advertenties mogen het volgende niet weergegeven:
  • Een persoon die cognac/whisky in grote slokken opdrinkt.
  • Grote flessen of andere drankverpakkingen.

Italië

 • Advertenties moeten het bericht 'Bevi responsabilmente' bevatten.
 • Alcoholadvertenties met verwijzingen naar sport, zoals het tonen van professionele voetballers of mensen die een professionele sportwedstrijd bekijken, moeten vooraf zijn goedgekeurd door Amazon Ads. Daarnaast zijn de volgende zaken niet toegestaan:
  • Mensen tonen die alcoholische producten drinken tijdens het sporten.
  • Impliceren dat alcohol je beter laat presteren in sport.
  • Alcohol gepresenteerd als essentieel om te kunnen genieten van sport.

Nederland

 • Alcoholadvertenties moeten de Nederlandse Reclamecode voor alcoholhoudende dranken naleven.
 • De waarschuwing 'Geen 18, geen alcohol' moet worden opgenomen in alle advertenties voor alcoholische dranken, behalve in banneradvertenties van 120 pixels breed en 60 pixels hoog of kleiner.

Mexico

 • Disclaimer: Advertenties moeten een van de volgende berichten bevatten: 'Evite el exceso', 'Conocer es no excederse', of 'Todo con medida'.

Spanje

 • Disclaimer: Advertenties moeten het bericht 'Disfruta de un consumo responsable' bevatten.
 • Alcoholadvertenties met verwijzingen naar sport, zoals het tonen van professionele voetballers of mensen die een professionele sportwedstrijd bekijken, moeten vooraf zijn goedgekeurd door Amazon Ads. Daarnaast zijn de volgende zaken niet toegestaan:
  • Mensen tonen die alcoholische producten drinken tijdens het sporten.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
  • Alcohol gepresenteerd als essentieel om te kunnen genieten van sport.

VK

 • Disclaimer: Advertenties moeten het volgende bevatten 'For the facts about alcohol visit www.drinkaware.co.uk' of 'Drinkaware.co.uk for the facts'.
 • Alcoholadvertenties met verwijzingen naar sport, zoals het tonen van professionele voetballers of mensen die een professionele sportwedstrijd bekijken, moeten vooraf zijn goedgekeurd door Amazon Ads. Daarnaast zijn de volgende zaken niet toegestaan:
  • Mensen tonen die alcoholische producten drinken tijdens het sporten.
  • Impliceren dat alcohol je beter laat presteren in sport.
  • Alcohol gepresenteerd als essentieel om te kunnen genieten van sport.

6.2 Astrologie en horoscopen

Advertenties mogen geen extra telefoonkosten in rekening brengen.

Advertenties mogen geen paranormale diensten promoten of bepleiten en mogen geen dienst promoten die om gevoelige of persoonlijke informatie vraagt.

Advertenties mogen de dienst niet presenteren als een oplossing voor onzekerheid (bijvoorbeeld klanten uitnodigen om erachter te komen of ze zullen genezen van een ziekte of dat een partner ontrouw is).

Advertenties mogen de dienst niet koppelen aan succes op sociaal, financieel of seksueel gebied.

Advertenties mogen content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 of G niet targeten. Content met de beoordeling PG/TV-PG moeten worden beperkt met een dagscheiding van 17.00 tot 06.00 uur.

6.3 Automobiel

Alle aanbiedingen moeten nauwkeurige informatie bevatten en relevant zijn, en moeten aangeven of er voorwaarden of beperkingen van toepassing zijn als het volgende in de advertentie wordt gepromoot:

 • Aftersales, zoals servicebeurten, het plaatsen van fittingen, reparaties en onderhoud
 • Merk- of dealerinformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, voorraad, locatie, kantooruren
 • B2B-aanbiedingen
 • Verkoopaanbiedingen inclusief leasing- of financieringsoffertes, -tarieven en -startprijzen

Advertentiecampagnes voor lokale bedrijven en dealers moeten geografisch getarget zijn op de locatie waarin die bedrijven actief zijn.

Vergelijkende en overtreffende claims in automobieladvertenties vereisen geen onderbouwing als de site van de fabrikant of dealer dezelfde claim vertoont. Deze claims kunnen betrekking hebben op de voertuigprestaties, de voertuigspecificaties, de garantie of een financiële dienst.

6.4 Goede doelen

Onze vereisten voor goede doelen en andere non-profitorganisaties zijn bedoeld om een positieve en fijne streamingervaring te behouden. Dit wordt bereikt door advertenties die pleiten voor politieke of polariserende onderwerpen te beperken. Alle goede doelen moeten zijn geverifieerd volgens lokale regelgeving en voorschriften, bijvoorbeeld een 501 (c)(3)-organisatie in de Verenigde Staten.

Om ervoor te zorgen dat de klantervaring positief blijft, moeten videoadvertenties zich richten op het positieve resultaat van doneren, zonder in te spelen op het schuldgevoel van de klant om een donatie uit te lokken.

Alle advertenties mogen maximaal drie keer per 24 uur (3x24) worden getoond en content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 of G mag niet worden getarget.

Advertentiecontent die door Amazon Ads wordt gemarkeerd als emotioneel geladen, deprimerend of op donaties van klanten lijkt aan te dringen, wordt beperkt met een dagscheiding van 23.00 tot 06.00 uur.

6.5 Wedstrijden, competities en prijstrekkingen

Videoadvertenties voor wedstrijden, competities en prijstrekkingen moeten aan het volgende voldoen:

 • Geef aan dat officiële regels van toepassing zijn door een openbaarmaking op te nemen waarin 'Algemene voorwaarden van toepassing' staat of iets dergelijks.
 • Communiceer informatie over hoe klanten toegang hebben tot de volledige regels.
 • Vermeld de juiste openbaarmakingen die vereist zijn door alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Bevestig minimaal dat er GEEN AANKOOP NODIG is en verwijs in sommige gevallen ook naar de alternatieve deelnamemethode.
 • Geef de kansen om te winnen niet verkeerd weer (de video mag bijvoorbeeld niet aangeven of impliceren dat iedereen wint). In dit geval moet in de advertentie staan 'Doe mee en maak kans om een vakantie te winnen', wat correct aangeeft dat klanten kans maken om te winnen, en niet dat ze zeker zullen winnen.

6.6 Dating

Advertenties moeten zich richten op:

 • Gemeenschappelijke interesses, overeenkomende en/of aanvullende kenmerken
 • Toewijding
 • Koppels
 • Vriendschap
 • Liefde
 • Relaties

Advertenties mogen niet:

 • Tekst bevatten die zich richt op het ontmoeten van mensen voor seks of een fysieke relatie
 • Verleidelijke of seksuele lichaamshoudingen of gezichtsuitdrukkingen bevatten
 • Seksuele insinuaties bevatten (tekst en/of afbeelding)

Advertenties waarin mensen worden afgebeeld die elkaar ontmoeten voor een date, moeten worden afgebeeld in een veilige, informele, openbare omgeving, zoals een restaurant, concert, of café. Dergelijke advertenties mogen geen koppels in intieme situaties laten zien.

De sfeer en omgeving moeten een informele omgeving tonen die gepast is voor in het openbaar.

Om doelgroepen bestaande uit gezinnen te beschermen, blokkeren we daarnaast advertenties van content met de beoordeling TV-Y, G en TV-Y7. Content met de beoordeling PG/TV-PG wordt beperkt met dagscheiding, waardoor datingadvertenties alleen zijn toegestaan tussen 18:00 en 06:00 uur.

6.7 Entertainment

We volgen de lokale brancheregelgeving en industriestandaarden bij de plaatsing van entertainmentadvertenties. Ons beleid voor entertainmenttrailers varieert op basis van beoordelingen en plaatsing (zie de onderstaande tabellen voor meer informatie).

Advertenties voor NC17-films zijn verboden, zelfs als de advertentie is voorzien van een trailer met groene strook.

Als de trailer niet afzonderlijk van de titel is beoordeeld, wat betekent dat de video geen beoordelingskaart heeft met de tekst 'De volgende preview is goedgekeurd voor alle doelgroepen', of als deze de vermelding 'De volgende preview is goedgekeurd voor gebruik bij deze functie' voordat de trailer begint, zijn de beperkingen uit de onderstaande tabellen van toepassing, afhankelijk van de beoordeling van de film zelf.

Als de trailer is goedgekeurd voor alle doelgroepen, zijn de beperkingen uit de onderstaande tabellen van toepassing op basis van PG-trailers, maar de advertentie moet de leeftijdsclassificatie van de film zelf bevatten als de film voor kinderen van 12 jaar en ouder is.

Als de film nog niet is beoordeeld, moet het eerste beeld de tekst 'Deze film is nog niet beoordeeld' in een vak, in plaats van het volledige blok dat er normaal staat. De aanduiding 'Niet beoordeeld' moet leesbaar zijn en minimaal vier (4) seconden in beeld blijven.

Alle advertenties voor films of videogames die zijn beoordeeld voor een publiek van 12/13 jaar of ouder, moeten de beoordelingsinformatie bevatten.

Film:

Tijdsrestricties voor contentGebruik targeting voor PG13, TV-14, TV-MA, R en NC-17; Gebruik dagscheiding voor PG en TV-PG van 18.00 tot 06.00 uur; Alle overige content mag niet worden getargetTarget TV-MA, R en NC-17; Gebruik dagscheiding voor PG13 en TV-14 van 18.00 tot 06.00 uur; Alle overige content mag niet worden getargetGeblokkeerd
Beoordeling in de VS (MPAA)G
PG
PG-13RNC-17
Canada (CMRS)G
PG
14A (of 13+ in Quebec)18A en R (of 16+ in Quebec)A (of 18+ in Quebec)
Australië (ACB)G
PG
M
MA-15+
R-18+
X18+
Duitsland (FSK)0
6
1216
18
VK (BBFC)U
PG
12A/1215
18
Frankrijk (MC&C)U
10
1216
18
Spanje (ICAA)APTA
7
1216
18
India (CBFB)UU/AA
Italië (MIBAC)TVM-14VM-18
Japan (ERIN)GPG-12R-15+
R-18+
Mexico (DGRTC)AB12B15
C18

Televisie:

Tijdsrestricties voor contentGebruik targeting voor PG13, TV-14, TV-MA, R en NC-17; Gebruik dagscheiding voor PG en TV-PG van 18.00 tot 06.00 uur; Alle overige content mag niet worden getargetTarget TV-MA, R en NC-17; Gebruik dagscheiding voor PG13 en TV-14 van 18.00 tot 06.00 uur; Alle overige content mag niet worden getarget
Beoordeling in de VS (MPAA)TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14TV-MA
Canada (CBSC)C
C8
G
PG
14+18+
Australië (ACB)P
C
G
PG
MMA-15+
Duitsland (FSF)6:00-22:00
Per kanaal
22:00 - 6:00 uur23:00 - 6:00 uur
VK (OFCOM)Vóór de tijdsrestricties (5:30 - 21:00 uur)Na de tijdsrestricties (21:00 - 5:30 uur)
Frankrijk (CSA)Alle
10
12
1618
Spanje (MEC)6:00 - 20:00 uur20:00 - 6:00 uur
Italië (AGCOM)7:00 - 22:30 uur22:30 - 7:00 uurNiet toegestaan
Japan (ERIN)G
PG-12
R-15+R-18+
Mexico (DGRTC)A
B12
B15C18

Videogames:

Tijdsrestricties voor contentGebruik targeting voor PG13, TV-14, TV-MA, R en NC-17; Gebruik dagscheiding voor PG en TV-PG van 18.00 tot 06.00 uur; Alle overige content mag niet worden getargetTarget TV-MA, R en NC-17; Gebruik dagscheiding voor PG13 en TV-14 van 18.00 tot 06.00 uur; Alle overige content mag niet worden getargetGeblokkeerd
Beoordeling in de VS (ESRB)EC
E
E-10+
TMAO
Canada (ESRB)Elektronica
E
E10
TMAO
Australië (ACB)G
PG
MMA-15+
R-18+
Duitsland (USK)0
6
1216
18
VK (PEGI)U | 3
7
1216
18
Frankrijk (PEGI)3
7
1216
18
Spanje (PEGI)3
7
1216
18
Italië (PEGI)3
7
1216
18
JapanAB (12)C (15), D (17)
Z (18)
Mexico (ESRB)EC
E
E-10+
TMA0

6.8 Financiële producten en diensten

Adverteerders moeten zich alleen richten op de geografische locaties waar ze een licentie hebben gekregen en moeten ook voldoen aan alle toepasselijke licentievereisten op elk van de locaties. Indien vereist door lokale wet- en regelgeving moeten advertenties klanten adequaat informeren over eventuele risico's of kosten die aan het product verbonden zijn. Het volgende is niet toegestaan:

 • Initial coin offerings (ICO)
 • Opties met een hoog risico van derivaten (inclusief, maar niet beperkt tot, binaire opties en spread betting (gespreid gokken))
 • Producten die je snel rijk zouden maken en piramidespelen
 • Advertenties voor kortlopende leningen met hoge rente (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, flitskredieten), met een aflossingsperiode van minder dan 12 maanden en een APR van meer dan 50%, of andere leningen die zijn verboden volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

6.8.1 Bankieren en investeringen

Advertenties voor kredietdiensten mogen klanten niet aanmoedigen om een lening te nemen om online te winkelen.

6.8.2 Creditcards

Campagnes voor de aanschaf van creditcards moeten klanten duidelijk informeren over de toepasselijke algemene voorwaarden en hoe ze meer te weten kunnen komen over dergelijke algemene voorwaarden.

Als een advertentie het kredietpercentage, de aflossingsvoorwaarden of andere informatie over de kosten van het krediet bevat, moet de advertentie het representatieve jaarlijkse percentage (APR) bevatten.

6.8.3 Verzekeringsproducten

Verzekeringsproducten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: autoverzekering, hypotheekverzekering, levensverzekering, ziektekostenverzekering, reisverzekering en persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Om ervoor te zorgen dat advertenties niet beperkt blijven tot een uitzendschema van 17:00 tot 06:00 uur, moeten videoadvertenties zich richten op de positieve uitkomst van verzekeringsproducten (bv. 'Je kunt erop vertrouwen dat je huis beschermd is') in plaats van negatieve emoties zoals angst of onrust (bv. 'Bij een huisbrand zou je alles kunnen verliezen.').

6.8.4 Leningen

Leningen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, eigen vermogen, voorschotten op creditcardbetalingen en onderwijs. Deze advertenties mogen maximaal drie keer per 24 uur worden vertoond.

De volgende videoadvertenties mogen niet worden uitgevoerd: advertenties voor kortlopende leningen met hoge rente (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, flitskredieten), met een aflossingsperiode van minder dan 12 maanden en een APR van meer dan 50%, of andere leningen die zijn verboden volgens de van toepassing zijnde wetgeving.

6.9 Jacht-, schiet- en outdoor-uitrusting

Expliciete of impliciete verwijzingen naar jagen zijn niet toegestaan. Advertenties voor jachtwapens en wapenaccessoires worden geblokkeerd. Jachtartikelen die geen wapens zijn met een alternatief gebruik die ook kunnen worden geassocieerd met jagen of schieten, mogen worden geadverteerd. Dergelijke advertenties moeten echter directe verwijzingen naar jagen of geweld vermijden.

6.9.1 Wapens

De volgende jacht- of wapengerelateerde producten en content zijn verboden:

 • Directe of indirecte verwijzingen naar de jacht
 • Holsters
 • Schietschijven in de vorm van een mens of met een afbeelding van een persoon of dier
 • Wapens en wapenaccessoires
 • Tekst waarmee een product wordt geadverteerd als zijnde van militaire of politieklasse (of vergelijkbare taal)
 • Afbeeldingen van wapens of munitie
 • Gewelddadige of bedreigende content

6.9.2 Jachtuitrusting (geen wapens)

Jachtuitrusting (geen wapens) die niet rechtstreeks verband houdt met pistolen of andere jachtwapens (zoals een jachtvest, camouflagehut of verrekijker) mag worden geadverteerd, met de volgende beperkingen:

 • Content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 en G moet worden geblokkeerd.
 • Van 17.00 tot 6.00 uur geldt een beperking voor content met de beoordeling PG en TV-PG.
 • Ervoor zorgen dat advertentietekst en creative niet verwijzen naar geweld of jagen, direct of indirect, en geen afbeeldingen van wapens of dieren bevatten.

Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op wapenonderdelen of -accessoires, zoals wapenkijkers, die niet zijn goedgekeurd om te worden geadverteerd, bij welke plaatsing dan ook.

6.9.3 Sportschietuitrusting (geen wapens)

Sportschietuitrusting (geen wapens), zoals doelen, veiligheidsbrillen en draagtassen, zijn goedgekeurd om te worden geadverteerd, maar de advertenties mogen niet:

 • Worden weergegeven naast content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 of G.
 • Tussen 06:00 en 17:00 uur worden weergegeven naast content met de beoordeling PG of TV-PG.
 • Afbeeldingen van wapens of munitie bevatten.
 • Het product in gebruik of onlangs in gebruik laten zien (bijvoorbeeld kogelgaten in een doelwit tonen).
 • Advertentietekst bevatten die verwijst naar geweld.

Algemene, multifunctionele kampeermessen worden niet als wapens beschouwd en zijn goedgekeurd, mits content met de beoordelingen TV-Y, TV-Y7 en G worden geblokkeerd en ze van 17.00 tot 06.00 uur niet worden weergegeven bij content met de beoordelingen PG en TV-PG.

Dit geldt niet voor messen die bedoeld zijn om te worden gebruikt als wapen, voor de jacht of voor het ontleden van dieren. Deze advertenties mogen niet:

 • Gewelddadige tekst of afbeeldingen bevatten, of content die gewelddadig gebruik van het product impliceert.
 • Het wapen tonen waarbij het op een gewelddadige manier wordt gebruikt, zoals het wapen gericht op een persoon of dier, of gericht naar de camera.

6.10 Zuigelingen- en babyvoeding (Australië, Brazilië en Europa)

Amazon Ads verbiedt advertenties voor flesvoeding voor baby's jonger dan zes maanden in Europa, behalve in Luxemburg, waar alle advertenties voor zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zijn verboden.

Advertenties voor opvolgzuigelingenvoeding voor kinderen van zes maanden en ouder mogen niet:

 • Opvolgvoeding verwarren met zuigelingenvoeding (bijvoorbeeld door naar het product te verwijzen als 'voeding' zonder enige leeftijdskwalificatie).
 • Opvolgvoeding vergelijken met moedermelk, of verklaren of suggereren dat deze gelijk of beter is dan moedermelk. We verbieden het gebruik van uitdrukkingen als 'geïnspireerd door moedermelk', 'van moeders' en dergelijke.
 • Content bevatten met betrekking tot het voeden of verzorgen van zuigelingen jonger dan zes maanden.
 • Borstvoeding ontmoedigen of flesvoeding stimuleren als vervanging van borstvoeding.
 • Gericht zijn op moeders die borstvoeding geven via pre- of postnatale targetingsegmenten die verband houden met het voeden van zuigelingen, van welke leeftijd dan ook.

Advertenties voor flesvoeding voor baby's van 12 maanden en jonger zijn verboden in Australië en Brazilië.

Er zijn aanvullende beperkingen in Brazilië:

 • Advertenties voor babyflesjes, flesspenen en fopspenen zijn verboden
 • Advertenties voor opvolgvoeding voor zuigelingen, overgangsvoeding voor zuigelingen en peuters en alle melk moeten de volgende waarschuwing bevatten: 'O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais' ('Borstvoeding voorkomt infecties en allergieën en wordt aanbevolen tot twee jaar of ouder').

Alle adverteerders moeten voldoen aan de lokale wetgeving voor elk gebied waar de videoadvertentie wordt weergegeven.

Advertenties voor juridische diensten mogen niet verwijzen naar, communiceren over, pleiten voor of reclame maken voor services en claims tegen specifieke bedrijven, organisaties of individuen.

Videoadvertenties mogen niet gericht zijn aan klanten die het slachtoffer zijn geworden van specifieke producten, services of entiteiten.

Videoadvertenties die adverteren voor juridische diensten die verband houden met negatieve gebeurtenissen of situaties (faillissement, echtscheidingen, ongevallen en meer) worden per dag gescheiden van 18.00 tot 06.00 uur.

Alle videoadvertenties voor juridische diensten moeten zich meer richten op de professionele dienst dan op de behoefte aan de dienst. Advertenties mogen bijvoorbeeld niet inspelen op angst terwijl ze klanten rechtstreeks over hun situatie toespreken (bijvoorbeeld financiële nood, wettelijke overtredingen, enz.).

Videoadvertenties voor juridische diensten mogen niet impliceren dat een zaak wordt opgelost of dat een succesvolle uitspraak wordt gegarandeerd.

Videoadvertenties voor juridische diensten mogen klanten niet laten geloven dat de verbetering van hun levensomstandigheden of financiële situatie gegarandeerd is.

6.12 Nieuws en journalistiek

Advertenties voor nieuwssites, blogs, apps of kanalen vereisen een APE en moeten onpartijdig en onbevooroordeeld zijn.

De volgende advertenties worden niet geadverteerd:

 • Advertenties die een politieke partij, kandidaat, programma, ideologie of organisatie bepleiten of vernederen.
 • Advertenties die misbruik van angst of tragische of belangrijke gebeurtenissen
 • Advertenties die ten onrechte impliceren onderdeel te zijn van een officiële overheid
 • Advertenties mogen content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 of G niet targeten. Content met de beoordeling PG of TV-PG moeten worden beperkt met een dagscheiding van 17.00 tot 06.00 uur

6.13 Farmaceutisch, medisch en gezondheidszorg (Rx en OTC)

Adverteerders mogen alleen de geneesmiddelen promoten die zijn goedgekeurd door de lokale regelgevende instanties, voor de aandoening die wordt behandeld in elk van de landen waar de advertenties worden weergegeven (bijvoorbeeld, een medicijn op recept dat is goedgekeurd voor Canada mag niet in de VS worden geadverteerd, tenzij het ook is goedgekeurd door de FDA voor de VS). Gedragstargeting is mogelijk verboden.

Om doelgroepen bestaande uit gezinnen te beschermen, blokkeren we daarnaast advertenties van content met de beoordeling TV-Y, G en TV-Y7. Content met de beoordeling PG/TV-PG en content zonder beoordeling wordt beperkt met dagscheiding, waardoor advertenties uitsluitend worden getoond tussen 17:00 en 06:00 uur.

We verbieden advertenties die reclame maken voor vetverbranders en vetblokkers, evenals verzoeken voor medische proeven en onderzoek.

6.13.1 Online apotheken

Online apotheken moeten geregistreerd zijn in de NABP-lijst en mogen advertenties met content met een beoordeling van TV-Y, TV-Y7 of G niet targeten.

6.13.2 Instellingen en verzekeringen

Advertenties voor ziekenhuizen, onderwijsinstellingen of ziektekostenverzekeringen zijn toegestaan en mogen niet worden gebruikt bij content met de markering TV-Y, TV-Y7 en G. Voor bepaalde instellingen zijn aanvullende beperkingen van toepassing.

6.13.3 Zorgverleners

Advertenties voor zorgverleners (zoals artsen en acupuncturisten) mogen content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 of G niet targeten. Content met de beoordeling PG of TV-PG moet worden beperkt met een dagscheiding van 17.00 tot 06.00 uur. Het niet gebruiken van content met de beoordeling PG-13/TV-14, R/TV-MA is niet vereist wanneer advertenties zich richten op de positieve uitkomst van de service in plaats van op de noodzaak van de service. Dit beleid is ook van toepassing op advertenties voor medische procedures, waaronder cosmetische ingrepen, zoals het gebruik van botox, cool sculpt en plastische chirurgie.

Advertenties die inspelen op angst, maar wel voldoen aan alle andere advertentiebeleidsregels, worden alleen van 23.00 tot 06.00 uur weergegeven.

6.13.4 Dameshygiëneproducten

Dameshygiëneproducten verwijzen naar menstruatieproducten zoals tampons en maandverband. Dit beleid is niet van toepassing op incontinentieproducten voor volwassenen, damesdoekjes, douches, anticonceptie, glijmiddel en soortgelijke producten.

Advertenties voor dameshygiëneproducten zijn beperkt tot demografische targeting en geografische targeting en mogen content met een beoordeling van TV-Y, TV-Y7 of G niet targeten.

Advertenties voor intieme producten voor persoonlijke verzorging (zoals douches, vaginale vochtinbrengende crèmes, intieme deodorant, reinigingsproducten voor testikels/penis, enz.) mogen geen gebruikmaken van segmenten voor gedragstargeting, mogen content met een beoordeling van TV-Y, TV-Y7 en G niet targeten, en moeten content met een beoordeling van PG/TV-PG beperken met een dagscheiding van 21:00 tot 06:00 uur.

6.13.5 Haargroei

Advertenties voor haargroei mogen klanten niet expliciet rechtstreeks aanspreken of verwijzen naar mogelijke aandoeningen met haaruitval als gevolg.

Advertenties mogen geen overdreven claims bevatten en klanten misleiden over de effectiviteit van het product.

Advertenties voor haargroei mogen geen segmenten voor gedragsgerichte targeting gebruiken en mogen maximaal drie keer per 24 uur worden getoond, zonder Amazon-branding.

Advertenties voor haargroei mogen content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 of G niet targeten. Content met de beoordeling PG/TV-PG moeten worden beperkt met een dagscheiding van 17.00 tot 06.00 uur.

Advertenties die afbeeldingen tonen van hoofdhuid, dun haar, afbeeldingen van donker haar met een hoog contrast, of poeder om huid te maskeren en advertenties die afbeeldingen van de behandeling of procedure laten zien, worden beperkt met een dagscheiding van 23.00 tot 06.00 uur.

6.13.6 Gewichtsverlies

Adverteren voor vetverbranders en vetblokkers is verboden.

Advertenties voor producten of programma's voor gewichtsverlies mogen niet worden getarget op content met de beoordeling TV-Y, TV-Y7 en G, en mogen niet gebruikmaken van segmenten voor gedragstargeting.

Advertenties voor producten en programma's voor gewichtsverlies mogen ongezond eten of een negatief lichaamsbeeld of zelfbeeld niet aanmoedigen.

Advertenties voor producten en programma's voor gewichtsverlies mogen geen van de volgende claims maken:

 • De klant kan afvallen door alleen het product te gebruiken of zonder een caloriearm dieet en trainingsprogramma te volgen
 • Dat de resultaten voor iedereen effectief zijn
 • Dat de resultaten permanent zijn
 • Gewichtsverlies van 0,9 kilo of meer per week
 • Aanzienlijk gewichtsverlies, ongeacht wat of hoeveel de klant eet
 • Permanent gewichtsverlies, zelfs nadat de consument stopt met het gebruik van het product
 • Aanzienlijk gewichtsverlies voor alle klanten
 • Aanzienlijk gewichtsverlies door een product op het lichaam te dragen of in de huid te wrijven

6.13.7 Beperkingen op categorieniveaus

CategorieContent die moet worden geblokkeerdContent die per dag wordt gescheiden van 17.00 tot 06.00 uurContent die per dag wordt gescheiden van 21.00 tot 06.00 uur
ADHDTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
AllergieënTV-Y en TV-Y7GeenGeen
AlzheimerTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
AngststoornisTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
ArtritisTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
AstmaTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
Bipolaire stoornisTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
BloeddrukTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
BronchitisTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
KankerTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
CirroseTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
ConstipatieTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
COPDNR, TV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
Coronaire hartziekteTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
Ziekte van CrohnTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
Uitdroging (Rx)TV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
DepressieTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
DiabetesTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
SpijsverteringTV-Y en TV-Y7GeenGeen
EpilepsieTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
ErectiestoornissenTV-Y, TV-Y7 en GPG-13/TV-14PG/TV-PG
FibromyalgieTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
GlaucoomTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
JichtTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
HaaruitvalTV-Y en TV-Y7GeenGeen
HoofdluizenTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
HoofdpijnTV-Y en TV-Y7GeenGeen
AambeiTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
Hepatitis CTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
HIV/AIDSTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
CategorieContent die moet worden geblokkeerdContent die per dag wordt gescheiden van 17.00 tot 06.00 uurContent die per dag wordt gescheiden van 21.00 tot 06.00 uur
IncontinentieTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
Inflammatoire darmziekteTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
SlapeloosheidTV-Y en TV-Y7GeenGeen
Prikkelbare darmsyndroomTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
MeningitisTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
MenopauzeTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
Geestelijke gezondheidTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
Metabole botziekteTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
MigraineTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
Producten bij bewegingsstoornissenTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
SpierspasmenTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
Opioïde-geïnduceerde obstipatieTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
OsteoporoseTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
Overactieve blaasTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
ParkinsonTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
OogontstekingTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
LongontstekingTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
Zwangerschap en anticonceptieTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
PsoriasisTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
ScleroseTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
Seksueel welzijn (condooms en glijmiddel)Allen.v.t.n.v.t.
SlaapstoornisTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
Stoppen met rokenTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen
TuberculoseTV-Y, TV-Y7 en GPG/TV-PGGeen
GewichtsverliesTV-Y, TV-Y7 en GGeenGeen

6.14 Algemene mededelingen (PSA's)

Een PSA is een boodschap van algemeen belang met als doel bewustzijn te stimuleren en/of de houding en het gedrag van het publiek ten opzichte van een sociaal of medisch probleem te beïnvloeden.

Amazon Ads keurt PSA's goed voor niet-controversiële onderwerpen, zoals recycling of terugroepacties van producten. Als de kwestie niet controversieel is of niet in de eerste plaats een maatschappelijk onderwerp is (bijv. het geven van cursussen aan leraren in Amerika), wordt de campagne vooraf goedgekeurd voor geselecteerde advertentieplaatsingen en wordt de definitieve goedkeuring verkregen van een APE. Deze advertenties mogen content met de beoordeling TY-Y, TV-Y7 of G niet targeten. Content met de beoordeling PG/TV-PG moeten worden beperkt met een dagscheiding van 17.00 tot 06.00 uur.

Amazon Ads behoudt zich het recht om PSA-advertenties niet goed te keuren als het probleem wordt aangemerkt als maatschappelijk of gevoelig of gerelateerd is aan politieke zaken.

6.15 QR-codes

QR-codes op STV moeten de STV-studiotemplate gebruiken.

6.16 Werving en vacatures

Advertenties voor uitzendbureaus worden goedgekeurd als ze:

 • niet aangeven of impliceren dat klanten een betere carrière nodig hebben, hun baan moeten opzeggen, ontslagen zijn of onder-/overgekwalificeerd zijn voor wat ze momenteel doen
 • alleen geografische segmenten gebruiken
 • maximaal drie keer per 24 uur (3x24) worden weergegeven
 • niet worden gebruikt bij content met de markering TV-Y, TV-Y7 en G

6.17 Reizen

6.17.1 Boekingen

Prijzen in advertenties voor reisdiensten, inclusief vervoer (bijv. vluchten, treinen, enz.) en horeca (bijvoorbeeld hotels, B&B's, enz.) moeten altijd worden vermeld als 'vanaf € X' vanwege de waarschijnlijkheid van prijsschommelingen. Bijvoorbeeld: 'Vlieg naar Miami vanaf € 229' in plaats van 'Vlieg naar Miami voor € 229'.

Advertenties moeten vermelden wanneer er beperkingen gelden en klanten informeren over hoe ze meer te weten kunnen komen over de algemene voorwaarden en beperkingen.

Tot nader order moeten alle reisadvertenties een disclaimer (audio of tekst) bevatten waarin wordt gevraagd om COVID-19-veiligheidsmaatregelen te volgen, volgens de CDC-vereisten.

6.17.2 Gokken en casino's

Amazon Ads accepteert geen videoadvertenties voor online gokken (dat wil zeggen, elk online product of elke dienst waarbij geld of andere items van waarde worden ingezet in ruil voor de mogelijkheid om prijzen te winnen met een echte waarde op basis van de uitkomst van het spel).
Advertenties voor staatsloterijen worden in de VS mogelijk goedgekeurd. Voor deze advertenties mag content die is beoordeeld als PG/TV-PG of lager niet worden getarget en content met de beoordeling PG/TV-PG moet worden beperkt met dagscheiding tussen 21:00 en 06:00 uur.

Advertenties voor fysieke bedrijven die gokken niet promoten, vallen niet onder dit beleid. Bijvoorbeeld: een reisadvertentie voor een verblijf in een casinoresort dat gokken niet vermeldt.
Advertenties voor fysieke casino's die gokken promoten, worden mogelijk geaccepteerd. Deze moeten voor content met de beoordeling PG/TV-PG worden beperkt met een dagindeling tussen 21:00 en 06:00 uur en advertenties met content met een beoordeling lager dan PG/TV-PG mogen niet worden getarget.

Aanvullende vereisten voor advertenties die gokken en loterijen promoten:

 • Alle videoadvertenties zijn vooraf goedgekeurd door Amazon Ads en het advertentiebeleidsteam
 • Videoadvertenties mogen geen verkeerde voorstelling geven van de winkans of de risico's van gokken. Advertenties mogen bijvoorbeeld niet beweren dat gokken 'risicovrij' is, tenzij de verloren inzet van de klant volledig wordt terugbetaald (in geld en niet als gratis goktokens of -krediet).
 • Videoadvertenties spreken niet rechtstreeks tot, en zijn waarschijnlijk niet interessant voor, minderjarige personen. Modellen en acteurs in gokadvertenties moeten 25 jaar en ouder zijn en lijken te zijn
 • Videoadvertenties weergeven niet en verwijzen niet naar alcohol of de consumptie van alcohol
 • Videoadvertenties tonen geen gedrag dat wordt gekoppeld aan gokproblemen en er wordt ook niet naar verwezen
 • Videoadvertenties moedigen geen gedrag aan dat zou kunnen worden beschouwd als buitensporig of pathologisch gokken
 • Videoadvertenties ontkennen niet dat gokken potentiële risico's met zich meebrengt of tot verslaving kan leiden
 • Videoadvertenties moedigen mensen niet aan om boven hun budget te spelen en verwijzen niet naar kredietdiensten voor consumenten
 • Videoadvertenties koppelen sociaal, financieel en seksueel succes niet aan gokken
 • Videoadvertenties zetten gokken niet neer als een middel om financiële problemen op te lossen of als een alternatief voor werken
 • Videoadvertenties claimen en impliceren niet dat de ervaring, competentie of vaardigheid van een speler de winkans vergroot of garandeert of een continue winst mogelijk maakt
 • Videoadvertenties impliceren niet dat een spel dat gemakkelijk te spelen is, ook gemakkelijk is om te winnen
 • Videoadvertenties verwijzen niet naar negatieve gebeurtenissen in de wereld en presenteren gokken niet als middel om met eenzaamheid of isolement in de context van dergelijke gebeurtenissen om te gaan
 • Videoadvertenties mogen maximaal drie keer per 24 uur aan elke klant worden weergegeven.