5.0 Verboden content

Deze sectie bevat content die niet in advertenties mag worden getoond, evenals producten en diensten die wereldwijd op geen enkele plaatsing mogen worden gepromoot.

Verboden content voor alle advertenties

 • Kinderen in volwassen of gevaarlijke situaties. Advertenties mogen bijvoorbeeld geen kinderen in de buurt van vuurwapens of andere wapens weergeven, of in situaties die in strijd zijn met de vastgestelde beste praktijken voor kinderveiligheid (zoals kinderen in voertuigen zonder hun veiligheidsgordels vastgemaakt of fietsend zonder helmen), of zonder toezicht van volwassenen op plaatsen of in situaties waar ze niet veilig voor zichzelf kunnen zorgen (zoals zwembaden, oversteken van drukke wegen of rond gevaarlijke apparatuur).
 • Bedrieglijke, onjuiste of misleidende content.
 • Rechtstreeks gericht op kinderen of die kinderen aanspreken vanwege de gebruikte berichten, afbeeldingen of targeting.
 • Emotioneel zwaar of belastend, waaronder content die misbruikte mensen of dieren portretteert.
 • Content die praktijken promoot die kunnen leiden tot fysieke of mentale schade bij klanten.
 • Waarin overmatig gebruik van drugs of alcohol wordt gestimuleerd, verheerlijkt of getoond.
 • Overmatig geweld of geronnen bloed. Bijvoorbeeld zichtbare ingewanden of ontleding.
 • Uitbuiting van gevoelige gebeurtenissen zoals natuurrampen, door mensen veroorzaakte rampen, gebeurtenissen die hebben geleid tot grote trauma's en/of een groot aantal slachtoffers, of de dood van publieke figuren.
 • Volledige naaktheid, die door Amazon wordt gedefinieerd als volledig zichtbare intieme lichaamsdelen: geslachtsdelen, vrouwelijke borsten (uitgezonderd borstvoeding) en billen.
 • Obsceen, controversieel, lasterlijk, smadelijk, illegaal of inbreukmakend op de privacy van een ander.
 • Politieke content, zoals campagnes voor of tegen een politicus of een politieke partij, of gerelateerd aan een verkiezing, of content gerelateerd aan politieke kwesties in algemene discussies.
 • Content die draait om veelbesproken maatschappelijke onderwerpen.
 • Pornografie of expliciete seksuele content.
 • Grove, vulgaire of obscene taal of taal die scheldwoorden bevat, met inbegrip van gecensureerde scheldwoorden (zoals s@#t of WTF), grafische of suggestieve taal of dubbele betekenissen, of scatologische verwijzingen.
 • Religieuze belangenbehartiging, of er nu een religie wordt gepromoot of afgewezen.
 • Bedreigend, beledigend of intimiderend, of content die een beschermde groep promoot of discrimineert (ongeacht of dit gebaseerd is op afkomst, kleur, nationaliteit, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of een vergelijkbare categorie of een andere categorie).
 • Content die onze redactionele richtlijnen overtreedt.
 • AT: Vergelijkende advertenties met betrekking tot milieueffecten van een product of dienst.
 • NZ: Culturele toe-eigening of ongepast gebruik van Māori-afbeeldingen, woorden en andere taonga. Het gebruik van Māori-goden in advertenties is bijvoorbeeld niet toegestaan.