Richtlijnen en acceptatiebeleid voor boekadvertenties

INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht
2. Advertentie-indeling en -functionaliteit
5. Richtlijnen voor targeting

1.0 Overzicht

Dit beleid is van toepassing op campagnes voor boekadvertenties in Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display en Lockscreen Ads voor Kindle e-readers en Fire-tablets. Alle advertentiecontent moet geschikt zijn voor een algemene doelgroep. Als adverteerder is het jouw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op je advertenties en op elke locatie waar de advertenties worden weergegeven. Dit omvat het verkrijgen van vereiste autorisaties of goedkeuringen van lokale regelgevende instanties voor de verkoop, distributie of het adverteren van de boeken die je wilt adverteren bij Amazon of in je advertenties wilt opnemen.

Als adverteerder moet je ons advertentiebeleid naleven voor de advertentiecampagnes die je met Amazon uitvoert. Als je advertenties niet voldoen aan ons advertentiebeleid, worden je campagnes mogelijk afgewezen totdat je de schending van het beleid hebt opgelost. Amazon kan je advertentieaccount(s) opschorten of beëindigen wegens ernstige of herhaalde schendingen van het advertentiebeleid.

Dit beleid voor boekadvertenties is van toepassing in alle landen, tenzij we anders aangeven, en vormt een aanvulling op onze richtlijnen en het acceptatiebeleid van Amazon Ads. Een afzonderlijk advertentiebeleid voor niet-boeken is van toepassing op gesponsorde advertenties, Posts en Stores. Raadpleeg de advertentiespecificaties voor de technische vereisten.

We werken ons beleid regelmatig bij. Bekijk deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat je altijd op de hoogte bent van onze laatste beleidsregels.

2.0 Advertentie-indeling en -functionaliteit

Zorg ervoor dat je advertentie-indeling voldoet aan onze richtlijnen voor gesponsorde advertenties.

3.0 Contentvereisten

De volgende contentvereisten zijn van toepassing op alle elementen van je advertenties.

3.1 Algemene vereisten

Je advertenties moeten:

 • De content van de landingspagina nauwkeurig weergeven.
 • Geschikt zijn voor algemene doelgroepen.
 • In de primaire taal zijn opgesteld van de Amazon-site waarop de advertentie wordt weergegeven.
 • Duidelijk en nauwkeurig zijn, zodat klanten de juiste informatie ontvangen voordat ze betrokken raken bij een advertentie of besluiten een boek te kopen.
 • Alleen boeken promoten waarvan je de eigenaar bent of waarvoor je bevoegd bent om deze door te verkopen of te distribueren.

3.2 Geschiktheid voor advertenties

Sponsored Brands vereist van auteurs en uitgevers dat ze minimaal drie unieke titels adverteren. Als je geen drie unieke titels hebt en verschillende indelingen van dezelfde titel wilt adverteren, kun je overwegen Sponsored Products- of Sponsored Display-advertenties aan te maken.

3.3 Verboden content

Boekcontent

We verbieden wereldwijd het volgende:

 • Amazon-handelsmerken of verwijzingen naar Amazon-producten of -diensten.
 • Content die mogelijk als cultureel ongepast wordt beschouwd op de geografische locatie waar de advertentie wordt weergegeven.
 • Content die het gebruik van illegale en/of recreatieve drugs, misbruik van legale drugs, drugstoebehoren of producten om drugstests te omzeilen verheerlijkt of promoot.
 • Wedstrijden of sweepstakes.
 • Content die lijkt of beweert genderidentiteit of seksuele oriëntatie te diagnosticeren of te behandelen, of die deze in twijfel trekt.
 • Content die vandalisme, asociaal gedrag of het beschadigen van publieke of private eigendommen aanmoedigt of promoot.
 • Content die roken aanmoedigt of verheerlijkt.
 • Content die beweert een ziekte of verslaving te diagnosticeren, te genezen, te beperken, te behandelen of te voorkomen.
 • Content die praktijken promoot die kunnen leiden tot fysiek of psychisch letsel.
 • Content die inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten kan maken, aanmoedigen of faciliteren.
 • Content die praktijken promoot die illegaal of gevaarlijk zijn, of die de ontduiking van wetshandhaving aanmoedigen.
 • Content die zelfmoord of zelfverwonding promoot, verheerlijkt of aanmoedigt, en fictie voor jonge volwassenen waarin zelfmoord of zelfverwonding een centraal thema is.
 • Content die bedreigend, beledigend en/of intimiderend is of die discrimineert of haat toont op basis van afkomst, etniciteit, cultuur, nationale afkomst, religie, beperking, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of -uitingen, leeftijd of ten opzichte van een lid van een beschermde klasse.
 • Content die draait om veelbesproken maatschappelijke onderwerpen.
 • Kinderen in volwassen of gevaarlijke situaties. Advertenties mogen bijvoorbeeld geen kinderen in de buurt van vuurwapens of andere wapens weergeven, of in situaties die in strijd zijn met de vastgestelde beste praktijken voor kinderveiligheid (zoals kinderen in voertuigen zonder hun veiligheidsgordels vastgemaakt of fietsend zonder helmen), of zonder toezicht van volwassenen op plaatsen of in situaties waar ze niet veilig voor zichzelf kunnen zorgen (zoals zwembaden, oversteken van drukke wegen of rond gevaarlijke apparatuur).
 • Wreedheid jegens mensen of dieren.
 • Bedrieglijke, onjuiste of misleidende content.
 • Erotica, pornografie of expliciete seksuele praktijken of voorkeuren.
 • Overmatig (grof) geweld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
  • Brutaliteit, grafische afbeeldingen van bloed, open of gehechte wonden, scènes van marteling, amputatie of verminking van lichamen (met inbegrip van kadavers).
  • Openlijke verwijzingen naar of afbeeldingen die verkrachting en seksuele mishandeling impliceren of weergeven.
 • Uitbuiting van gevoelige gebeurtenissen zoals natuurrampen, door mensen veroorzaakte rampen, gebeurtenissen die hebben geleid tot grote trauma's en/of een groot aantal slachtoffers, of de dood van publieke figuren.
 • Nep-functionaliteit, zoals CTA-knoppen.
 • Vuile, vulgaire of obscene taal of taal die godslastering bevat, met inbegrip van onleesbare tekst of ongepaste dubbele betekenissen.
 • Producten die je snel rijk zouden maken.
 • Taal die klanten onder druk zet om actie te ondernemen of die een gevoel van urgentie creëert zoals 'Laatste kans', 'Wacht niet te lang', 'Mis dit niet', 'Haast je terwijl de voorraad strekt' of emotioneel geladen taal.
 • Spelfouten, overmatige leestekens of onjuiste grammatica of interpunctie.
 • Obsceen, lasterlijk, smadelijk, illegaal en inbreukmakend op de privacy van een ander.
 • Claims voor verzending of bezorging.
 • Speciale tekens (tenzij onderdeel van de boektitel).

Lockscreen Ads en Sponsored Display

In aanvulling op het bovenstaande verbieden we wereldwijd het onderstaande op Lockscreen Ads en Sponsored Display (doelgroepen). Raadpleeg ook sectie 4 (Aanvaardbaarheid van het boek) voor verdere beperkingen op Lockscreen Ads en Sponsored Display.

 • Content gerelateerd aan persoonlijke of gevoelige onderwerpen.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte: De volgende content is verboden:
  • Content met betrekking tot onroerend goed en beleggen in onroerend goed.
  • Content met betrekking tot educatieve diensten.
  • Content gerelateerd aan horoscopen, waarzeggerij, zwarte magie en soortgelijke occulte thema's.
  • Content die afbeeldingen van alcohol of afbeeldingen van alcoholgebruik bevat.
 • Japan: Omslagen met licht volwassen content zijn verboden.
 • Verenigde Arabische Emiraten: De volgende content is verboden:
  • Content met betrekking tot onroerend goed en beleggen in onroerend goed.
  • Content met betrekking tot educatieve diensten.
  • Content gerelateerd aan horoscopen, waarzeggerij, zwarte magie en soortgelijke occulte thema's.
Boektitel, kop, aangepaste tekst (indien beschikbaar) en afbeeldingen

De boektitel, kop, aangepaste tekst of afbeeldingen moeten relevant zijn en het geadverteerde boek nauwkeurig weergeven. Advertenties mogen het volgende niet bevatten:

 • ASCII-art.
 • Amazon-logo's, verwijzingen naar Kindle Unlimited (KU) of gerelateerde claims, zoals 'Gratis op Kindle' of 'Leen nu'.
 • Tekst in ALLEEN HOOFDLETTERS of hoofdlettergebruik zoals CaMel CaSe.
  • Als je een creative-balk van hoge kwaliteit voor je advertenties wilt behouden, raadt Amazon aan om de kop en de aangepaste tekst in zinsweergave te plaatsen.
  • Amazon staat alleen hoofdletters of ander gebruik van hoofdletters toe als de boekomslag, titel, auteur of naam van de uitgever op de gegevenspagina op dezelfde manier is opgemaakt of als het een bekende afkorting is, zoals DHZ (doe-het-zelf) of JV (jongvolwassene).
 • Content met emotionele of deprimerende berichten (bijvoorbeeld een boek over het opvoeden van kinderen met een kind in nood op de afbeelding).
 • Overmatig gebruik van ellipsen.
  • Je mag maximaal drie ellipsen gebruiken in je kop of aangepaste tekst: één aan het begin, één in het midden en één aan het einde. De ellipsen moeten worden opgemaakt als drie opeenvolgende punten zonder spatie voor of na de ellipsen.
 • Volledige of gedeeltelijke e-mail- of webadressen, telefoonnummers, hashtags, sociale-media-adressen of QR-codes.
 • Volledig zichtbare intieme lichaamsdelen, zoals geslachtsdelen, vrouwelijke borsten en billen. Alle intieme lichaamsdelen moeten bedekt zijn met kleding. Zie ook richtlijnen voor seksuele afbeeldingen.
 • Onvolledige zinnen.
 • Spelfouten of onjuiste grammatica en interpunctie.
 • Extreem dwingende taal die een gevoel van urgentie creëert voor klanten (bijv. 'Mis het niet!', 'HAAST JE - KOOP NU').
 • Prijzen of andere prijsberichten in een deel van de advertentie (bijvoorbeeld 'Nu voor slechts € 12,99' of 'Koop nu voor de helft van de prijs').
 • Godslastering, inclusief verdoezelde of gecensureerde godslastering.
 • Zinnen met een ongepaste seksuele ondertoon of aanstootgevende dubbele betekenis.
 • Verwijzingen naar een incestueuze romantische relatie of een romantische relatie met minderjarigen.
 • Verwijzingen of afkortingen gerelateerd aan bepaalde seksuele praktijken (zoals Alpha, BDSM, Dom, Sub of MMF).
 • Elke verwijzing naar Amazon-producten en -services in de kop en aangepaste tekst als deze niet voldoen aan de richtlijnen voor merkgebruik en mag niet worden gepresenteerd op een manier die de advertentie verwart met een Amazon-advertentie.
 • Speciale tekens of symbolen, waaronder intellectuele eigendomssymbolen (bijvoorbeeld ©), tenzij deze deel uitmaken van de boektitel.
 • Zinnen die eindigen met lidwoorden (bijvoorbeeld 'Voorbeeldboek, Het').
 • Zinnen met meerdere of overmatige leestekens (bijvoorbeeld '!!!' of 'Het-voorbeeld-boek').
 • Verzendclaims.

3.4 Profielfoto auteur en uitgeverslogo

Voor sommige boekadvertentie-indelingen is een profielfoto van een auteur of een uitgeverslogo vereist, zodat klanten je als adverteerder kunnen identificeren.

Je auteursprofielfoto of uitgeverslogo moet leesbaar zijn en mag niet het volgende bevatten:

 • Andere tekst dan de naam of initialen van je auteur of uitgever of de titel van de serie.
 • Volledige of gedeeltelijke boekomslagen.
 • Letterbox- of pillarbox-indelingen.
 • Slechte bijsnijding.

Auteursprofielafbeeldingen moeten je auteursafbeelding of -gelijkenis zijn, je auteursnaam of initialen, serietitel of een relevante representatieve afbeelding van de geadverteerde boeken.

Voorbeelden van acceptabele auteursprofielafbeeldingen en uitgeverslogo's:

Foto van auteur die het hele frame vult

Foto auteur

Zelfportret van auteur dat het hele frame vult

Zelfportret van de auteur

Naam van de auteur, uitgever of serie

Naam van de auteur

Initialen van auteur, uitgever of serie

Initialen van de auteur

Personage uit boek dat het merk vertegenwoordigt

Personage uit boek

Boeksymbool dat het merk vertegenwoordigt

Symbool van het boek

Voorbeelden van onaanvaardbare auteursprofielafbeeldingen en uitgeverslogo's:

Andere tekst dan de naam of initialen van je auteur of uitgever of de titel van de serie.

Aanvullende tekst anders dan de naam van de auteur

Afgesneden tekst

Afgesneden tekst

Tekst die te klein is om te lezen

Tekst die te klein is om te lezen

Tekst die te moeilijk te lezen is

Tekst die te moeilijk te lezen is

Volledige boekomslagen

Volledige boekomslagen

Gedeeltelijke boekomslagen

Gedeeltelijke boekomslagen

Afbeeldingen die niet het hele frame vullen

Afbeeldingen die niet het hele frame vullen

Slecht bijgesneden afbeeldingen

Slecht bijgesneden afbeeldingen

3.5 Claims en onderbouwing

Als je iets claimt in je advertentietekst, mag die claim niet worden tegengesproken op de productgegevenspagina.

Claims, onderscheidingen of toekenningen moeten worden onderbouwd op de productgegevenspagina of in de advertentie met de bron en datum van de aanwijzing. Voor een claim als 'Bestseller in de VS' in de kop is bijvoorbeeld 'Bestseller in de VS, NY Times, maart 2020' vereist op de productgegevenspagina of in de advertentie en deze mag niet ouder zijn dan 18 maanden.

 • Voorbeelden van claims, onderscheidingen of toekenningen die onderbouwing behoeven, zijn onder meer bestsellers, bestsellerseries, bestsellerauteurs, bekroonde boeken en bekroonde auteurs.
 • Claims, onderscheidingen of toekenningen mogen niet op een misleidende manier worden gepresenteerd. Advertenties mogen bijvoorbeeld niet 'Beste boek van dit jaar' claimen als de onderscheiding afgelopen jaar werd toegekend.
 • Amazon vereist geen aanvullende onderbouwing voor claims die aanwezig zijn op de omslag van het boek of subjectieve claims die betrekking hebben op een mening of die niet objectief kunnen worden bewezen. Bijvoorbeeld: 'Je zult XXX geweldig vinden' of 'Je voelt je energiek na het lezen van dit boek'.

Als je advertentie verwijst naar een andere titel, kan deze advertentie niet aangeven of impliceren dat je boek beter is dan het andere boek, de auteur of het centrale karakter ervan (we zouden bijvoorbeeld 'spannender dan [Andere boektitel]' niet goedkeuren).

3.6 Aangepaste afbeeldingen

Met aangepaste afbeeldingen kun je overtuigende afbeeldingen opnemen die je boek of merk vertegenwoordigen in context of een lifestyle-setting in je advertentie. Afbeeldingen mogen niet in tegenspraak zijn met de landingspagina en moeten esthetisch en van hoge resolutie en kwaliteit zijn. Afbeeldingen mogen niet:

 • Individuele of meerdere boekomslagen op een effen of transparante achtergrond zijn.
 • Een individuele profielfoto van een auteur of uitgeverslogo of combinatie van logo's zijn.
 • Een van je geselecteerde boekafbeeldingen zijn.
 • Overvolle, buitensporige, slecht bijgesneden of onleesbare elementen bevatten.
 • Extra tekst bevatten anders dan de tekst die al aanwezig is in de afbeelding.
 • Letterbox- of pillarbox-indelingen bevatten.

3.7 Klantrecensies

 • Klantrecensies moeten geschikt zijn voor alle doelgroepen.
 • Meerdere klantrecensies mogen niet worden gecombineerd tot één recensie.
Amazon-klantrecensies en recensies door auteurs

We staan het gebruik van Amazon-klantrecensies en recensies door auteurs toe. Recensies moeten:

 • Verifieerbaar zijn in de boekbeschrijving of in de sectie voor redactionele recensies op de productgegevenspagina.
 • De klant niet bij naam noemen.
 • Niet worden gewijzigd vanuit de oorspronkelijke vorm (verkorting met ellipsen is toegestaan).
 • Geen beoordelingsscore of sterbeoordelingen bevatten.
Recensies van derde partijen
 • Redactionele recensies zijn toegestaan en moeten verwijzen naar de oorspronkelijke bron in de advertentie, zoals 'Wat een goed stuk, NY Times Editorial review'.
 • Klantrecensies zijn niet toegestaan.

3.8 Taal

De taal van de advertentie moet matchen met de taal van de primaire Amazon-site waar de advertentie wordt weergegeven.

Als de titel of de content van het boek in een vreemde taal is, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De titel van het boek in de advertentie en op de productgegevenspagina moet een taaldisclaimer bevatten, zoals 'The Book I Wrote (Franstalige editie)' of 'Un Deux Trois (Franstalige editie)'.
 • Aanpasbare kop of aangepaste tekst, indien van toepassing, moet in de taal worden gegeven van de primaire Amazon-site waar de advertentie wordt weergegeven.
 • Waar mogelijk moet een lokale vertaling van de boektitel in de boektitel, de kop of de aangepaste tekst staan.
Lockscreen Ads

Lockscreen Ads moeten de taal van het boek op de boekomslag of in de aangepaste tekst weergeven.

3.9 Seizoensgebonden gebeurtenissen

Als je kop of aangepaste tekst een promotie bevat voor een specifieke feestdag, zoals Halloween of Valentijnsdag (zoals 'Een geweldig boek voor je Valentijn?'), dan moeten de data voor die campagnes binnen 8 weken voor de gebeurtenis beginnen en binnen 24 uur na de datum van de gebeurtenis eindigen, of een redelijke tijd daarna, afhankelijk van de gebeurtenis.

Voor meerdaagse seizoensgebonden gebeurtenissen, zoals Kerstmis, moet je ervoor zorgen dat de campagne eindigt binnen een redelijke termijn na de gebeurtenis, zoals 7 dagen.

Als je de campagne verlengt nadat de seizoensgebonden gebeurtenis is beëindigd, moet je je kop of aangepaste tekst wijzigen door de berichten te verwijderen die niet langer van toepassing zijn.

4.0 Aanvaardbaarheid van boeken

Alle geadverteerde boeken moeten geschikt zijn voor een algemene doelgroep, voldoen aan de richtlijnen en het acceptatiebeleid van Amazon Ads en aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de adverteerder, de advertentiecontent en elke locatie waar de advertenties kunnen verschijnen.

Amazon staat advertenties toe voor boeken in de meeste categorieën op voorwaarde dat deze de contentbeperkingen naleven die in dit beleid zijn beschreven. Om te helpen alle klanten een welkome ervaring te bieden, leggen we extra beperkingen op voor de categorieën die in deze sectie worden vermeld.

4.1 Boeken over drugs

Het beleid in deze sectie heeft betrekking op boeken waarvan de content gerelateerd is aan drugs, drugsmisbruik en drugsgerelateerde activiteiten.

Advertenties mogen niet:

 • Afbeeldingen van illegale of recreatieve drugs of afbeeldingen van drugsgebruik bevatten.
 • Claims maken om drugsverslavingen te genezen.
 • De consumptie of het gebruik van illegale en/of recreatieve drugs en daarmee samenhangende parafernalia promoten of verheerlijken.
 • Het misbruik van legale of voorgeschreven medicijnen bevorderen of verheerlijken.
 • De drugshandel promoten.
 • Advies geven over de bereiding en/of het gebruik van illegale of recreatieve drugs en daarmee samenhangende parafernalia.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten: Boekcontent met betrekking tot illegale drugs, inclusief afbeeldingen, is verboden.

4.2 Boeken over gokken

Het beleid in deze sectie heeft betrekking op non-fictie boeken over gokken, zoals tutorials of tips en trucs over hoe te gokken.

Sponsored Brands en Sponsored Products

Advertenties voor boeken over gokken kunnen worden geplaatst in Sponsored Brands en Sponsored Products op voorwaarde dat deze niet:

 • Verbeelden of verwijzen naar gedrag dat is geassocieerd met gokproblemen.
 • Ontkennen dat gokken risicovrij is of leidt tot verslaving.
 • Gokken aanmoedigen of verheerlijken.
 • Impliceren dat het spel eenvoudig is om te spelen en te winnen.
 • Gokken koppelen aan sociaal, financieel of seksueel succes.
 • Gokken promoten of aanmoedigen om financiële problemen op te lossen.
Lockscreen Ads en Sponsored Display

De volgende boeken zijn verboden op Lockscreen Ads en Sponsored Display (doelgroepen):

 • Non-fictie boeken over gokken.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten: Boeken met betrekking tot gokken zijn verboden.

4.3 Politieke boeken

Het beleid in deze sectie heeft betrekking op boeken over verkiezingen, politici of boeken die politiek als hoofdthema hebben.

Toegestane boeken
 • Fictie met politieke thema's.
 • Non-fictie boeken over politiek in het algemeen of politieke wetenschappen (bijvoorbeeld een historisch boek over een voormalige Amerikaanse president of een boek over de evolutie van een politieke partij in de afgelopen 100 jaar).
Verboden boeken
 • Boeken die een persoonlijke aanval op een bepaalde politieke kandidaat of gekozen ambtenaar bevatten.
 • Tijdens een verkiezingscyclus: Boeken over een specifieke politieke partij, kwestie of kandidaat.
Lockscreen Ads en Sponsored Display

De volgende boeken zijn verboden op Lockscreen Ads en Sponsored Display (doelgroepen):

 • Boeken over een specifieke politieke partij, kwestie of kandidaat (inclusief autobiografieën en memoires).
Vereisten specifiek voor de landinstelling

Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten: De volgende content is verboden:

 • Boeken over een specifieke politieke partij, kwestie of kandidaat.
 • Content die de traditionele Arabische cultuur, haar politiek of haar leiders kan ondermijnen of bekritiseren.
 • Content die politieke onrust of verstoring van de openbare orde kan aanmoedigen.
 • Content gerelateerd aan politieke geschillen of gewapende conflicten.

4.4 Religieuze boeken

Het beleid in deze sectie heeft betrekking op boeken met religieuze content.

Toegestane boeken
 • Non-fictie boeken over religie in het algemeen.
 • Fictieboeken met religieuze thema's.
 • Non-fictie boeken met een centraal thema dat draait om een specifieke religie.
  • De trefwoorden moeten specifiek zijn voor die religie.
  • Producttargeting moet rechtstreeks gerelateerd zijn aan die religie.
Sponsored Brands, Sponsored Products en Sponsored Display

Producttargeting moet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het gepromote product.

Lockscreen Ads en Sponsored Display

De volgende boeken zijn verboden op Lockscreen Ads en Sponsored Display (doelgroepen):

 • Non-fictie boeken met religiespecifieke content (zoals heilige teksten of commentaar op heilige teksten).
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte: Religieuze boekproducten, waaronder boeken met symbolen die verband houden met religies, zijn verboden.
 • Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen Singapore en Zweden: Content gerelateerd aan Scientology is verboden.
 • Singapore: Beperkingen zijn van toepassing op religieuze content, zoals vereist volgens de Singaporese wetgeving.
 • Verenigde Arabische Emiraten: Religieuze teksten en content gerelateerd aan atheïsme, heidendom en polytheïsme zijn verboden.

4.5 Romantische boeken

Advertenties voor romantische boeken mogen slechts minimale provocerende content bevatten. Advertenties mogen geen naaktheid, openlijke seksualiteit, duidelijk wellustige content of gevoelige woorden en titels bevatten.

 • Raadpleeg sectie 6.5 Seksueel suggestieve content hieronder voor richtlijnen voor afbeeldingen.
Lockscreen Ads en Sponsored Display

Het volgende is verboden op Lockscreen Ads en Sponsored Display (doelgroepen):

 • Gedeeltelijke naaktheid (zoals een mannelijk model met blote borst) die het overgrote deel van de advertentie in beslag neemt.
 • Gedeeltelijke naaktheid met een duidelijk zichtbare taille, onder de normale hoogte.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte: Gedeeltelijke naaktheid, afbeeldingen van intiem contact en seksueel provocerende afbeeldingen zijn verboden.
 • Japan en de Verenigde Arabische Emiraten: Gedeeltelijke naaktheid en provocerende content is verboden.

4.6 Zelfhulpboeken

Het beleid in deze sectie heeft betrekking op boeken waarvan de content gevoelig of persoonlijk van aard is. De volgende boekcategorieën zijn verboden op Lockscreen Ads en Sponsored Display (doelgroepen).

Dieet en gewichtsverlies

Boeken die verwijzen naar of op de markt worden gebracht op een manier die gericht is op gewichtsbeheersing, gewichtsverlies of andere gewichtsgerelateerde kwesties.

Financiële tegenslag

Boeken over financieel falen (of succes als het op de markt wordt gebracht op basis van het feit dat het financiële problemen zal oplossen), faillissement en carrièreveranderingen.

Gezondheidsproblemen

Boeken over persoonlijke gezondheidskwesties, zoals seksuele stoornissen, chronische ziekten, psychische of lichamelijke ziekten, verslavingen en herstel of andere gevoelige aandoeningen, zoals incontinentie en angst.

Persoonlijke levensgebeurtenissen

Boeken over relatie- en ouderschapskwesties, zwangerschap, succes of falen bij daten, huwelijk, echtscheiding en andere persoonlijke of ongelukkige levensgebeurtenissen, zoals omgaan met rouw en verdriet.

Sponsored Brands, Sponsored Products en Sponsored Display

Producttargeting moet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het gepromote product.

4.7 Boeken over gewichtsverlies

Advertenties mogen klanten niet rechtstreeks aanspreken, zoals 'Heb je overgewicht?', noch onrealistische of buitensporige claims maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Dat klanten kunnen afvallen door alleen maar het boek te lezen en zonder een calorie-gecontroleerd dieet of lichaamsbewegingsprogramma te volgen.
 • Dat resultaten effectief zijn voor iedereen of dat ze permanent zijn.
 • Gewichtsverlies van een bepaald aantal kilo's over een bepaalde periode.
 • Aanzienlijk gewichtsverlies, ongeacht wat of hoeveel de klant eet.
Sponsored Brands, Sponsored Products en Sponsored Display

Producttargeting moet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het gepromote product.

Lockscreen Ads en Sponsored Display

Boeken met het primaire doel om gewichtsverlies te promoten, zijn verboden op Lockscreen Ads en Sponsored Display (doelgroepen).

5.0 Richtlijnen voor targeting

Advertenties mogen niet gericht zijn op kinderen of kinderen aanspreken via berichten, afbeeldingen of andere targeting.

De trefwoorden of producten waarop je advertenties zich richten, moeten relevant zijn voor het product dat wordt gepromoot. Advertenties mogen niet gericht zijn op trefwoorden of producten die kunnen resulteren in een beledigende, ongevoelige of ongewenste ervaring voor shoppers

Bijvoorbeeld:

 • Boeken waarvan de content gevoelig of persoonlijk van aard is, bijvoorbeeld over gewichtsverlies, medische zaken, religie en zelfhulp, mogen alleen trefwoord- of producttargeting gebruiken die rechtstreeks verband houdt met het gepromote boek.

6.0 Richtlijnen voor afbeeldingen en video's

Naast de bovenstaande vereisten zijn de volgende contentrichtlijnen van toepassing op de afbeeldingen en video‘s in je advertenties.

6.1 Afbeeldingskwaliteit

 • Als de afbeelding een rand bevat, moet deze gelijkmatig worden verdeeld.
 • Afbeeldingen moeten van hoge kwaliteit, professioneel en visueel aantrekkelijk zijn.
 • Afbeeldingen op vergrendelingsschermen moeten een breedte:hoogte-verhouding hebben tussen 0,6 en 1.
 • De afbeelding moet een tweedimensionale weergave van het gepromote boek zijn.
 • Er mag slechts minimale tekst in de afbeelding zijn opgenomen.

6.2 Videorichtlijnen

Vereisten voor videomateriaal
Zorg ervoor dat je video voldoet aan de volgende richtlijnen:

 • Letterbox- of pillarbox-indelingen: Video's mogen aan geen enkele kant van de videocontent balken hebben.
 • We staan geen lege of zwarte frames toe aan het begin of einde van video's.

Contentrichtlijnen
Video's moeten geschikt zijn voor algemene doelgroepen en de naam of een afbeelding van je auteur, het uitgeverslogo of het boek bevatten dat duidelijk de auteur, uitgever of het gepromote boek vertegenwoordigt. Video's moeten voldoen aan ons beleid.

Sponsored Brands-videoadvertenties worden automatisch afgespeeld en starten op dempen, met audio die door de klant kan worden geactiveerd. Daarom raden we video's aan die gemakkelijk kunnen worden begrepen en zonder geluid nog steeds boeiend zijn.

Video's zonder geluidsspoor zijn acceptabel, maar:

 • Het moet duidelijk zijn voor de klant dat de video geen audio heeft (de advertentie heeft bijvoorbeeld een disclaimer met de tekst 'geen audio' of er zijn geen personages die lijken te spreken).
 • Klanten moeten de video zonder audio kunnen begrijpen.

Bijschriften of ondertitels worden sterk aanbevolen.

Audio en alle tekst in de video's moeten in de primaire taal van het land zijn waarin ze worden weergegeven.

Video-indeling en -kwaliteit
Om een goede klantervaring te garanderen, mogen de video's in je advertentie het volgende niet bevatten:

 • Onscherp, onduidelijk of onherkenbaar beeldmateriaal.
 • Creative-elementen die de leesbaarheid van advertentietemplates verstoren, bijvoorbeeld de tag Gesponsord of de knop Dempen. Bekijk onze templates voor veilige zones in video's voor meer informatie.
 • Klantrecensies (inclusief sterbeoordelingen), zelfs als deze recensies op Amazon staan.
 • Aanbiedingen, kortingen of andere besparingsacties.
 • Afleidende afbeeldingen (bijvoorbeeld flitsende, draaiende, knipperende, pulserende objecten of tekst, of overgangen met hoog contrast).
 • Afleidende, schelle, onverwachte of gewelddadige en schokkende geluiden. Dit geldt eveneens voor plotselinge veranderingen in volume, ongewoon hoge stemmen of onverwachte of contextueel irrelevante geluiden.
 • Onleesbare tekst.
 • Slechte geluidskwaliteit, zoals statische, krakende, vage berichten of stemmen met een lage toon, snelle, onhoorbare, onduidelijke of onherkenbare geluiden.
 • Slechte videokwaliteit en lage resolutie.
 • Aandringende, strijdlustige of dringende taal die bedoeld is om de klant te overtuigen om te klikken of te kopen.

6.3 Alcohol, tabak en drugs

Op boekomslagen, afbeeldingen en video's mag niet het gebruik van alcohol, tabak, drugs of drugsparafernalia worden weergeven.

Advertenties mogen het gebruik van alcohol, tabak en drugs niet aanmoedigen of verheerlijken.

Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten:
  • Afbeeldingen van alcohol zijn verboden.
  • Afbeeldingen van drugs en gerelateerde producten zijn verboden.

6.4 Wapens

Wapens omvatten vuurwapens, zwaarden, kruisbogen en andere inherent gewelddadige voorwerpen.

Advertenties kunnen afbeeldingen bevatten van militair materieel en voertuigen (tanks, gevechtsvliegtuigen, helikopters, enz.).

Wapens (met inbegrip van realistische en niet-realistische vuurwapens, zwaarden, bogen en pijlen, enz.) mogen niet worden getoond op de volgende manieren:

 • Gericht naar de klant.
 • Worden gebruikt door of geassocieerd met een minderjarige.
 • Op een gruwelijke manier (bijvoorbeeld bedekt met bloed).
 • Op een gewelddadige, bedreigende manier, bijvoorbeeld tijdens het verwonden van een ander personage.
 • Op een persoon gericht zijn.
Afbeelding van het boek
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten:
  Lockscreen Ads: Naast de bovenstaande beperkingen verbieden we afbeeldingen van wapens met lemmeten, waaronder messen en zwaarden.

6.5 Seksueel suggestieve content

Het beleid in deze sectie heeft betrekking op zowel menselijke als cartoonafbeeldingen.

Het volgende is verboden in alle advertenties:

 • Advertenties die onnodige aandacht vestigen op lichaamsdelen, zoals borsten of billen.
 • Afbeeldingen van minderjarigen in seksuele situaties.
 • Volledig zichtbare intieme lichaamsdelen, zoals geslachtsdelen, vrouwelijke borsten en billen.
  • Advertenties mogen situaties met semi-onthullende kleding bevatten (modellen die blote huid tonen zonder intieme delen te onthullen of contouren of simulatie van gevoelige gebieden te tonen), indien het bescheiden en relevant is voor het gepromote product of de dienst. Een afbeelding van een vrouw in een bikini mag bijvoorbeeld worden gebruikt om bikini's te promoten, maar hetzelfde beeld mag niet worden gebruikt om een auto te promoten, omdat een vrouw in een bikini niet relevant is voor een voertuig.
 • Afbeeldingen van suggestief uitkleden, zoals het naar beneden trekken van een bh-bandje of ondergoed.
 • Modellen in seksuele lingerie tonen, zoals kousen en jarretelles, of parafernalia, zoals zwepen en kettingen.
 • Provocerende omarmingen of omarmingen in een provocerende setting zoals in een douche of op een bed.
 • Seksueel suggestieve houdingen die een seksuele positie nabootsen of zinspelen op seksuele activiteit (gekleed of ongekleed), zoals het spreiden van de benen of het accentueren van de heup, samen met amoureuze of seksueel gepassioneerde gezichtsuitdrukkingen.
 • Seksuele insinuaties in tekst, afbeelding of video.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Egypte: Afbeeldingen moeten bescheiden zijn en mogen geen seksueel provocerende content of gedeeltelijke naaktheid bevatten.
 • Verenigde Arabische Emiraten:
  • Blote huid: Afbeeldingen moeten bescheiden zijn en mogen geen seksueel provocerende content bevatten.

Voorbeelden van aanvaardbare en onaanvaardbare boekomslagen

Voorbeelden van aanvaardbare en onaanvaardbare boekomslagen
Lockscreen Ads en Sponsored Display

Vanwege het gedeelde karakter van Kindle e-readers of Fire-tablets die kunnen worden gebruikt door alle leden van het huishouden, inclusief minderjarigen, past Amazon voor advertentiecontent op deze apparaten een hogere drempel toe.

Naast het bovenstaande mogen advertenties op Lockscreen Ads of Sponsored Display (doelgroepen) het volgende niet weergegeven:

 • Gedeeltelijke naaktheid (zoals een mannelijk model met blote borst) die het overgrote deel van de advertentie in beslag neemt.
 • Gedeeltelijke naaktheid met een duidelijk zichtbare taille, onder de normale hoogte.
 • Visueel imposante afbeeldingen of tekst (alleen Lockscreen Ads).