Meten en analyseren

Amazon Brand Lift

Amazon Brand Lift-onderzoeken zijn bedoeld als een inzichtelijke, eenvoudige, snelle en privacyveilige manier voor adverteerders om de impact van hun campagnes voor bovenin en in het midden van de trechter te meten.

Waarom zou ik Amazon Brand Lift gebruiken?

Je merk kan Amazon Brand Lift gebruiken om het bewustzijn, de houding, de voorkeur, de aantrekkelijkheid, de intentie en de advertentieherkenning van klanten te meten. De deelname van de omvangrijke, representatieve en betrokken Amazon Shopper Panel-community helpt Amazon Brand Lift om objectieve en concrete meetresultaten te verschaffen.

Gedetailleerde inzichten voor je zakelijke doelen

Dankzij Amazon Brand Lift kun je de algehele impact op merkstatistieken van je advertenties zien, alsook de samengevoegde enquêteresultaten analyseren op basis van doelgroepsegmenten, waaronder leeftijdsbereik, huishoudelijk inkomen, genderidentiteit, advertentiefrequentie, advertentietype en apparaat.

Eenvoudige en intuïtieve rapporten

Kies welke campagne je wilt meten, stel de enquêtevragen op met behulp van vooraf ingevulde templates en bekijk de onderzoeksresultaten op aanvraag. Je kunt de resultaten ook rechtstreeks ontvangen via de Amazon Ads-API.

Snelle doorlooptijd

Je kunt een onderzoek aanvragen terwijl de campagnes aanstaande of in uitvoering zijn en de resultaten zijn al binnen 10 werkdagen na inzending beschikbaar, zodat je snel inzicht hebt in de lopende prestaties.

Privacy verwerkt in het ontwerp

Het Amazon Shopper Panel is een opt-in-programma dat panelleden duidelijke uitleg geeft over de manier waarop Amazon hun rapportages gaat gebruiken. Alle rapportages worden geanonimiseerd en samengevoegd.

Hoe maak ik een Amazon Brand Lift-campagne?

1

Ga naar Onderzoeken in de Amazon DSP-console en selecteer 'Onderzoek maken'

2

Selecteer 'Doorgaan' onder 'Merkimpact' op de pagina 'Onderzoek maken'

3

Kies bestellingen om te onderzoeken

4

Geef je onderzoek, producten of merken een naam en selecteer benchmarkcategorieën

5

Kies vragen en doelstellingen

6

Dien je onderzoek ter beoordeling in

7

Interpreteer je onderzoekssamenvatting

Welke advertentiecampagnes komen in aanmerking voor Amazon Brand Lift?

Alle advertentiecampagnes die worden uitgevoerd via Amazon DSP komen in aanmerking voor Amazon Brand Lift. De haalbaarheid van het onderzoek varieert per type campagne (bijvoorbeeld audio, display, streaming tv). Overleg met je accountmanager of bezoek het Amazon DSP-helpcentrum voor beste praktijken.

gebruikersinterface van amazon brand lift

Wie kan gebruikmaken van Amazon Brand Lift?

Amazon Brand Lift is beschikbaar voor alle adverteerders die Amazon DSP-campagnes uitvoeren (beheerde service en selfservice) in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het is ook beschikbaar via Amazon Ads-API.

Educatieve bronnen

Cursus

Deze cursus biedt een introductie tot de meetoplossingen die beschikbaar zijn op Amazon DSP en op welke manier deze de groei van je merk kunnen ondersteunen.

Cursuspictogram

Veelgestelde vragen

Wat is Amazon Brand Lift?

Amazon Brand Lift is de merkimpactoplossing uit eerste hand van Amazon, die beschikbaar is in de Amazon DSP-console. Amazon Brand Lift meet de impact van advertentiecampagnes voor bovenin en in het midden van de trechter op belangrijke merkdoelstellingen zoals bewustzijn, intentie en advertentieherkenning.

Hoeveel kost het om Amazon Brand Lift te gebruiken?

Amazon Brand Lift is gratis zolang campagnes voldoen aan het minimum voor uitgaven en impressies. De minimumbedragen verschillen per marketplace. Bezoek Amazon DSP of neem contact op met je accountmanager voor meer informatie.

Welke rapporten kan ik verwachten van Amazon Brand Lift?

Amazon Brand Lift berekent de resultaten en genereert een rapport dat de absolute impact laat zien, hetgeen het verschil is tussen het reactiepercentage van de aan advertenties blootgestelde groep en de controlegroep op de kwalificerende antwoorden voor een bepaalde vraag. De resultaten tonen een samenvatting van de impact van elke vraag, evenals een uitgebreider inzicht in individuele vragen, waaronder demografische en doelgroepuitsplitsingen.

Wat is een onderzoek naar merkimpact?

Onderzoeken naar merkimpact helpen adverteerders om de impact van hun advertentiecampagnes op de perceptie van hun merk door kopers te meten. Deze evalueren of klanten die een advertentie hebben gezien eerder geneigd zijn om positief te reageren als ze naar een merk worden gevraagd, in vergelijking met een vergelijkbare groep klanten die geen advertentie heeft gezien. Dit helpt merken om inzicht te krijgen in de manier waarop merkbewustzijn, -perceptie en -loyaliteit in de loop der tijd veranderen.

Hoe werkt een onderzoek naar merkimpact?

Onderzoeken naar merkimpact maken gebruik van enquêtes, die zowel aan een aan advertenties blootgestelde doelgroep als aan een niet-blootgestelde controlegroep worden voorgelegd, om de impact van advertenties op de perceptie van je merk door klanten te meten.

Welke producten komen in aanmerking voor Amazon Brand Lift?

Alle advertentiecampagnes die worden uitgevoerd via Amazon DSP komen in aanmerking voor Amazon Brand Lift. De haalbaarheid van het onderzoek varieert per type campagne (bijvoorbeeld audio, display, streaming tv). Overleg met je accountmanager of bezoek het Amazon DSP-helpcentrum voor beste praktijken.