Inzichten in de categorie: Hoe pc-winkelen op Amazon in 2020 is veranderd

Door: Rima Nakhala, Senior Analytics and Media Manager, en Ashton Brown, Technical Writer

Elk jaar analyseren Amazon-onderzoekers de winkeltrends van klanten op categorieniveau om bruikbare inzichten te ontdekken die adverteerders kunnen gebruiken om goed geïnformeerd marketingstrategieën te ontwikkelen.

Hoogtepunten van het verhaal:

We hebben het winkelgedrag van klanten tussen september 2020 en augustus 2021 geanalyseerd binnen de Personal Computers-vertical op Amazon.ae (Verenigde Arabische Emiraten of VAE). Met de categorie Laptops als basis hebben we gekeken naar het groeitempo op jaarbasis binnen de categorie en hoe Laptops zich verhoudt tot vergelijkbare categorieën in het algemeen. We sluiten af met een paar aanbevelingen voor adverteerders om meer klanten te bereiken.

1. De vraag naar laptops blijft aanzienlijk en de vraag van klanten naar accessoires neemt toe

Op het moment van onze analyse verkopen laptops nog steeds het beste binnen de categorie Personal Computers op Amazon.ae. Hoewel de verkoop van laptops hoog blijft, staan ze slechts zesde in het groeiklassement binnen de categorie. Ze blijven daarmee achter bij vergelijkbare categorieën zoals: Computermonitoren, pc-onderdelen en computeropslag.

Prestaties van de categorie Laptops in de VAE van september 2020 tot en met augustus 2021

Nummer 1

Verkooprang in de Personal Computers-categorieën

Nummer 6

Verkoopgroei in de Personal Computers-categorieën

40-50%

Tragere verkoopgroei dan andere categorieën binnen de vertical Personal Computers

2. Een toegenomen interesse in pc's had invloed op het winkelen op Amazon

In de bestudeerde periode ontdekten we dat klanten nog steeds op zoek waren naar laptops, aangezien het trefwoord "laptops" het populairste trefwoord bleef dat in 2020 op Amazon.ae in de categorie Personal Computers werd opgevraagd. Dat gezegd hebbende, zoeken klanten nu met name jaar op jaar meer naar producten die te maken hebben met gamen op de pc en pc-prestaties. Een bewijs van deze verschuiving is te zien in het toegenomen aantal zoekopdrachten naar niet-merkgerelateerde, prestatiegerelateerde trefwoorden zoals: Graphics Processing Unit of "GPU", Random Access Memory of "RAM" en "16gb RAM".

Conclusie en aanbevelingen

Zoals je kunt zien in onze analyse heeft COVID-19 zowel invloed gehad op de manier waarop we leven als de manier waarop we werken. Dit heeft geleid tot veranderingen in de manier waarop klanten winkelen naar producten binnen de vertical Personal Computers. Ten eerste: doordat meer werknemers op afstand werken dan ooit tevoren, kopen meer klanten producten die thuiswerken gemakkelijker maken. Ten tweede toont onze analyse aan dat klanten nu winkelen (zoeken) naar meer producten die te maken hebben met pc-prestaties.

Wat betekent dit voor adverteerders? Op korte termijn betekent dit dat er mogelijkheden zijn voor adverteerders om campagnes uit te voeren in zowel de categorie Laptops als in groeiende vergelijkbare categorieën zoals computermonitoren en pc-onderdelen op Amazon.ae. Daarnaast moeten adverteerders er ook voor zorgen dat hun gesponsorde advertenties betrekking hebben op veelgebruikte, niet-merkgerelateerde trefwoorden zoals "laptop/gaminglaptop" en de sterkst groeiende Amazon-trefwoorden zoals "GPU" en "RAM". Het gebruik van gesponsorde advertenties in veelgebruikte en groeiende niet-merkgerelateerde trefwoorden vergroot het bereik van advertenties onder relevante consumentengroepen.

Op de lange termijn zullen we de vertical Personal Computers blijven analyseren om de groeisnelheid van de categorie Computermonitoren en pc-onderdelen in de gaten te houden.