Sponsored Brands-video helpt het verkooppercentage en de click-through rate te verhogen

Door: Zee Shah, Senior Media and Analytics Manager, German Schnaidt, Applied Scientist en Ashton Brown, Technical Writer

In dit onderzoek met twee methodes ontdekten we dat zowel het verkooppercentage als de click-through rate toenamen bij het combineren van Sponsored Brands-video met campagnes die al profiteren van een "samen beter"-benadering van Sponsored Products + Sponsored Brands.

Hoogtepunten van het verhaal:

In de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende advertentieproducten. We zijn begonnen met het testen van de individuele effectiviteit van Sponsored Products en Sponsored Brands. Vervolgens zijn we verder gegaan met het testen van de gecombineerde effectiviteit van Sponsored Brands + Sponsored Products. Uit onze analyse bleek dat deze twee programma's samen beter werken. In deze analyse gaan we nog een stap verder in dat onderzoek, door te testen of het verkooppercentage (jaarlijks) en de click-through rate toenemen, afnemen of hetzelfde blijven bij het combineren van deze twee programma's en het toevoegen van een derde programma, Sponsored Brands-video.

Om de oorzakelijke impact van het toevoegen van video aan de eerste twee campagnes te testen, corrigeerden we voor andere campagnekenmerken (bijv. totale verkoop, verkochte eenheden, gemiddelde verkoopprijs en totale advertentie-uitgaven), wat betekent dat we twee categorieën adverteerders hebben gemaakt: adverteerders die de originele combinatie gebruikten en adverteerders die video hebben toegevoegd. Vervolgens gebruiken we die paren om de oorzakelijke impact van het gebruik van video te schatten.

Voor onze analyse hebben we merken in de Verenigde Staten en Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk) gekozen die Sponsored Products + Sponsored Brands gebruikten, maar nog geen Sponsored Brands-video gebruikten. Zodra we merken hadden vastgesteld, gebruikten we machine learning en modellering om twee testanalyses op oorzakelijke verbanden uit te voeren:

  • Korte termijn (tussen december 2019 en november 2020): Onderzocht de oorzakelijke impact van het toevoegen van Sponsored Brands-video aan advertentiecampagnes. Deze analyse op korte termijn onderzocht de maandelijkse impact van merken die Sponsored Brands-video combineerden met Sponsored Products- + Sponsored Brands-campagnes.
  • Lange termijn (tussen januari 2019 en december 2020): Onderzocht de impact jaar-op-jaar op de verkoop van merken die Sponsored Brands-video + Sponsored Products + Sponsored Brands gebruikten versus merken die alleen Sponsored Products + Sponsored Brands gebruikten (terwijl we corrigeerden voor andere variabelen, zoals verkoopprijs, totale advertentie-uitgaven, enz.

Raadpleeg de sectie Methode aan het einde van dit artikel voor meer informatie over hoe we dit onderzoek hebben uitgevoerd.

Op korte termijn zagen merken die voor het eerst Sponsored Brands-video gebruikten de volgende maand een stijging van de verkoop met 21% ten opzichte van merken die dat niet deden

Bij het onderzoeken van een oorzakelijk verband is het belangrijk om vast te stellen of en wanneer resultaten optreden. Om te testen of en wanneer resultaten werden gezien bij het voor het eerst toevoegen van video, hebben we een kortetermijnonderzoek uitgevoerd waarin de impact van het toevoegen van Sponsored Brands-video op de volgende maand werd geanalyseerd. We ontdekten dat er in de volgende maand een stijging van de verkoop van 21% plaatsvond voor merken die Sponsored Brands-video gebruikten en combineerden met bestaande Sponsored Products- + Sponsored Brands-campagnes.

Stijging van het verkooppercentage de volgende maand bij het combineren van Sponsored Brands-video met Sponsored Brands- + Sponsored Products-campagnes

21%

Op de lange termijn verhoogden merken die Sponsored Brands-video toevoegden aan Sponsored Products- en Sponsored Brands-campagnes hun verkoop met 10% en CTR met 25%

Om de impact van Sponsored Brands-video op campagnes te bepalen, hebben we merken gezocht die alle drie de producten gedurende 12 maanden gebruikten, en deze vergeleken met merken die alleen Sponsored Products + Sponsored Brands gebruikten. We ontdekten dat merken die Sponsored Brands-video in hun mix hadden opgenomen, een verkoopstijging jaar-op-jaar van 10% en een toename van de click-through rate jaar-op-jaar van 25% kenden.

Impact op lange termijn van het toevoegen van Sponsored Brands-video aan campagnes

10%

Stijging van het verkooppercentage op lange termijn bij het toevoegen van Sponsored Brands-video aan campagnes die al gebruikmaken van Sponsored Products + Sponsored Brands

25%

Toename van de click-through rate op lange termijn bij het toevoegen van Sponsored Brands-video aan campagnes die al gebruikmaken van Sponsored Products + Sponsored Brands

Conclusie

Met een aanpak met twee methodes hebben we getest of de 'samen beter'-resultaten (met betrekking tot verkooppercentage en click-through rate) van Sponsored Products + Sponsored Brands zouden toenemen, afnemen of hetzelfde zouden blijven als ze werden gecombineerd met Sponsored Brands-video. Uit onze analyse bleek dat merken die de Sponsored Brands-video gingen gebruiken, een positieve oorzakelijke impact zagen op zowel de korte als de lange termijn.

Methode

Voor dit onderzoek hebben we een benadering met twee methodes gebruikt, bestaande uit een oorzakelijke analyse op korte termijn, gericht op het bepalen of merken die Sponsored Brands-video combineerden met Sponsored Products + Sponsored Brands hun verkoop of CTR (de volgende maand) zouden verhogen, en een oorzakelijke analyse op langere termijn, gericht op de groei jaar-op-jaar van de verkoop en CTR.

Beide methoden worden hieronder beschreven.

Oorzakelijke methode op korte termijn

Om de oorzakelijke impact te meten van adverteerders die voor het eerst Sponsored Brands-video gebruikten, hebben we gebruikgemaakt van een causale-interferentiemethode voor machine learning, geïnspireerd door technieken [1], [2], [3] om het effect te bepalen van het ondernemen van een actie op de prestaties van adverteerders op een kortere termijn van één maand. Onze huidige methodologie volgt een methode genaamd tweetraps GP (tweetraps Gaussian Process), waaruit verbeterde prestaties blijken in verschillende causale prestatiestatistieken in vergelijking met bestaande methodologieën zoals Double Machine Learning [1] en Causal Forests [2] wanneer toegepast in de context van adverteren

Voor dit onderzoek hebben we meer dan 78.000 adverteerders in de marketplace van de VS geselecteerd en 25.000 daarvan vergeleken met behulp van deze methode. 78.000 adverteerders stonden in de invoergegevensset voor de evaluatie en er zijn 25.000 monsters (behandeld en onbehandeld) gebruikt voor de propensiteitsscore.

Oorzakelijke methode op lange termijn

Om de impact op verkoop en click-through rate (CTR) op de langere termijn te meten, gebruikten we oorzakelijke analysetechnieken om de impact te bepalen van het ondernemen van een actie op de prestaties van adverteerders binnen een langere termijn van 12 maanden. Eerst hebben we twee groepen gemaakt. In groep één gebruikten alle adverteerders Sponsored Products + Sponsored Brands. In groep twee combineerden adverteerders Sponsored Brands-video met Sponsored Products + Sponsored Brands. Om te corrigeren voor andere campagnekenmerken hebben we erop toegezien dat merken vergelijkbaar waren qua campagnekenmerken zoals: totale verkoop, verkochte eenheden, gemiddelde verkoopprijs en totale advertentie-uitgaven.

Dit stelde ons in staat om vergelijkingen uit te voeren tussen groepensets met een vergelijkbare waarschijnlijkheid om Sponsored Brands-video te gaan gebruiken. Hiertoe gebruikten we machine learning om de propensiteitsscores voor elk merk te meten op basis van advertentie-uitgaven, totale verkoop, totaal aantal verkochte eenheden, totale impressies, totaal aantal klikken en gemiddelde verkoopprijs.

Kenmerken die zijn gebruikt bij de berekening van de propensiteitsscore: Natuurlijk logaritme van de totale verkoop in 2020, totaal aantal verkochte eenheden in 2019, gemiddelde verkoopprijs in 2020, totale impressies in 2019, totaal aantal klikken in 2019, totale advertentie-uitgaven in 2019, totale advertentie-uitgaven in 2020 en totale verkoop in 2020.

Responsvariabele: Natuurlijk logaritme van CTR, natuurlijk logaritme van het totale verkoopgroeipercentage in 2020.

Bronnen

  • Alaa, A.M. en van der Schaar, M. "Bayesian nonparametric causal inference: Information rates and learning algorithms." IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 12(5):1031–1046, 2018.
  • Hill, J.L. "Bayesian nonparametric modeling for causal inference." Journal of Computational and Graphical Statistics, 20(1):217–240, 2011.
  • Pauwels, K., M. Caddeo en G. Schnaidt. 2022. Causale impact van digitale display-advertenties op de prestaties van adverteerders. In: Proceedings of the European Marketing Academy, 51st (108183): EMAC. http://proceedings.emac-online.org/pdfs/A2022-108183.pdf
  • Van der Schaar, M. en Alaa, A. ''Bayesian inference of individualized treatment effects using multi-task gaussian processes.'' NIPS, 2017.