Gids

Wat zijn OKR's (doelstellingen en belangrijke resultaten)?

Definitie, belang en voorbeelden

Doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's) is een methode voor het stellen van doelen die wordt gebruikt om meetbare doelen te definiëren en de resultaten ervan bij te houden. In dit kader verwijzen doelstellingen naar einddoelen en de belangrijkste resultaten naar de manier waarop die doelen kunnen worden bereikt.

Gebruik Amazon Ads om je producten weer te geven en campagnes te maken.

Als je weinig ervaring hierin hebt, neem dan contact met ons op om diensten aan te vragen die worden beheerd door Amazon Ads. Een minimumbudget is hierbij van toepassing.

Meet en optimaliseer elke impressie met behulp van onze uitgebreide reeks inzichten op het gebied van winkelen, streamen en browsen.

Gebruik Amazon Attribution om de campagneprestaties op je andere marketingkanalen te meten.

Of je nu een directeur van een multinational bent, een team van creatievelingen dat werkt aan een uitdagend project of een ondernemend individu dat een merk lanceert, je wilt altijd enkele duidelijke zakelijke doelen hebben die je tracht te verwezenlijken. Eén manier om die doelen te bepalen en de voortgang daarvan te meten is door doelstellingen en belangrijke resultaten, ofwel OKR's vast te stellen. Hier doorlopen we de basisprincipes van OKR's, leggen we uit waarom ze belangrijk zijn en laten we zien op welke manier je OKR's kunt instellen om je te helpen bij het behalen van resultaten voor je bedrijf.

Wat zijn OKR's (doelstellingen en belangrijke resultaten)?

Er wordt vaak gezegd dat zakenman en ingenieur Andy Grove het concept van doelstellingen en belangrijke resultaten, ofwel OKR's, in de jaren zeventig populair heeft gemaakt tijdens zijn tijd bij Intel. OKR wordt gedefinieerd als een systeem dat individuen, teams en organisaties gebruiken om hun doelen te helpen bepalen en hun resultaten bij te houden. Zoals Grove het heeft uitgelegd, volgens het boek van John Doerr uit 2018, Measure What Matters: "Het belangrijkste resultaat moet meetbaar zijn. Maar aan het einde kun je kijken, en zonder argumenten: Heb ik dat gedaan of niet? Ja? Nee? Simpel. Zonder oordelen."1 Deze OKR's moeten aantoonbaar en meetbaar zijn met een numerieke waarde of op een schaal van 0% tot 100%. In dit kader is een doelstelling het einddoel en een belangrijk resultaat is de manier waarop je dat doel gaat bereiken.

Waarom zijn OKR's belangrijk?

OKR's stellen duidelijke doelen vast waar organisaties gezamenlijk naartoe kunnen werken. OKR's zijn als de trofee aan het einde van een lang toernooi dat het team wil winnen. Ze bieden een meetbaar doel voor een organisatie, team of individu om te bereiken. Voor kleinere start-ups, schrijft Doerr: "Zijn OKR's een hulpmiddel om te overleven. Gestructureerde doelen bieden geldschieters een maatstaf voor succes." Bij middelgrote bedrijven die snel opschalen, zijn OKR's "gedeelde taal voor de uitvoering". OKR's verduidelijken de verwachtingen. Dankzij OKR's blijven werknemers op één lijn, zowel verticaal als horizontaal." En bij grotere ondernemingen "Zijn OKR's verkeersborden met neonlicht. Ze breken geïsoleerde structuren af en onderhouden contacten tussen mensen van over de hele wereld die bijdragen leveren."

Volgens een populair onderzoek van de onderzoekers Chris Mason en Joe Kutter "heeft zelfs een minimaal gebruik van OKR's geleid tot hogere prestatieniveaus, waaronder een toename in uurlijkse verkoop van 8,5% bij een callcenter. Consistent gebruik van OKR's heeft geresulteerd in een toename van 11,5% in de kans om over te stappen naar een hogere prestatieklasse bij het personeel van het bedrijf.'2

Wat is een OKR in vergelijking met een KPI?

Je bedrijf is wellicht ook bekend met Key Performance Indicators, ofwel KPI's, als een andere manier om succes te meten. Hoewel ze vaak samenwerken, verschillen KPI's van OKR's in de manier waarop ze worden gebruikt om de bredere reikwijdte van een bedrijf te sturen. Een KPI is een op zichzelf staande prestatiestatistiek die kan worden toegepast op een programma, project of ander zakelijk initiatief. Een OKR daarentegen meet niet alleen de prestaties, maar biedt ook context voor een groter organisatiedoel. Een KPI kan bijvoorbeeld een toename in verkoop van X% zijn. Een OKR daarentegen kan als doelstelling hebben om de merkloyaliteit te vergroten, met als belangrijkste resultaten een toename in het aantal terugkerende klanten van 30% en een toename in het percentage voor klantbetrokkenheid van 20%.

Wat zijn de voordelen van OKR's?

Zoals Doerr in een interview met Harvard Business Review heeft verteld, kun je de voordelen van OKR's onthouden met de afkorting FACTS, wat staat voor focus, alignment, commitment, tracking en stretching.3 Organisaties kunnen enkele doelstellingen vinden om zich op te richten en enkele belangrijke resultaten om de vooruitgang ten aanzien van elke doelstelling te meten; dit biedt teams een duidelijk, vastgesteld doel. Van daaruit kunnen de teams afstemmen op welke manier ze deze grotere visie gaan verwezenlijken. Commitment is het proces waarmee teams of individuen de stappen uiteenzetten die ze zullen nemen om verantwoordelijk te blijven en naar deze doelen toe te werken. Tracking is het middel waarmee OKR-statistieken in de loop van de tijd worden gemeten. En stretching helpt individuen of organisaties om naar nog grotere, ambitieuzere doelen te streven.

Hoe schrijf ik OKR's?

1. Bepaal je doelen

Het proces voor het schrijven van goede OKR's moet beginnen met het bepalen van doelen. Als team of organisatie moet je beginnen met het afstemmen op de grotere visie voor de toekomst van je bedrijf. Van daaruit kun je enkele hoofddoelstellingen ontwikkelen die leiden tot het algemene doel voor het bedrijf. Deze doelstellingen moeten duidelijk, inspirerend, uitvoerbaar, concreet en meetbaar zijn. Een voorbeeld van een doelstelling is het verbeteren van de klanttevredenheid en -loyaliteit in het volgende kwartaal. Deze doelstelling sluit aan op de visie van een bedrijf om klantgericht te zijn.

2. Maak een successtrategie

Zodra je je doelstellingen hebt vastgesteld, moet je nagaan op welke manier je die doelstelling gaat bereiken. Belangrijke resultaten zijn de meetbare mijlpalen die gekoppeld zijn aan inzicht in de manier waarop je deze doelstelling bereikt. Voor het bovenstaande voorbeeld van de verbetering van klanttevredenheid kunnen de belangrijkste resultaten een toename in het aantal terugkerende klanten zijn van X%, een toename in klantbeoordelingen van X% en een toename in positieve enquêtes over de klantenservice van X%.

3. Zorg dat je organisatie op orde is en ga aan het werk

Nadat de OKR's zijn vastgesteld, is het tijd om de strategie in praktijk te brengen. Om dit te doen moet het team of de organisatie het eens worden over het juiste proces om deze OKR's te helpen bereiken. Terugkomend op het voorbeeld van klantentevredenheid, is het een optie om het percentage positieve enquêtes over de klantenservice te verhogen door een betere training te ontwikkelen voor werknemers die met klanten omgaan of door de gebruikerservaring van een klantgerichte website te verbeteren.

4. Houd de vooruitgang bij

Veel organisaties houden hun OKR's bij in spreadsheets of met behulp van andere mechanismen om de vooruitgang bij het bereiken van zakelijke doelen duidelijk te visualiseren en bij te werken. Zorg ervoor dat je voortdurend je vooruitgang naar je belangrijkste resultaten bijhoudt om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de manier waarop je je strategie moet aanpassen om je doelstellingen te bereiken. Dit biedt jou, je team of je organisatie een duidelijk pad naar succes.

Wat zijn enkele voorbeelden van OKR?

Casestudy

In 2021 had Mountain House, een merk dat gespecialiseerd is in gevriesdroogd voedsel voor avonturiers, de doelstellingen om de overweging te vergroten, kopers te engageren en een betere positie in de categorie kamperen en backpacken te vinden. Om deze doelen bij te houden, heeft Mountain House gekeken naar aan advertenties toegeschreven impressies, verkoop, NTB-klanten (new-to-brand) en merkzoekopdrachten.

Met behulp van zowel de Onboarding Service (SDOS) van Sponsored Display als Amazon DSP heeft Mountain House tijdens de SDOS-campagne van juni tot augustus een toename in aan advertenties toegeschreven impressies gerealiseerd van 32%, klikken van 43%, bestellingen van 27% en verkoop van 36%. Ongeveer 50% van deze bestellingen was afkomstig van NTB-klanten, hetgeen inhoudt dat deze kopers in de voorafgaande 12 maanden niets bij Mountain House hadden gekocht. Mountain House heeft tijdens de campagneperiode ook een toename in merkzoekopdrachten gerealiseerd van gemiddeld 54%.

Mountain House

Casestudy

Tijdens de FIFA World Cup in Qatar in 2022 had Unilever de doelstelling om nieuwe doelgroepen te bereiken in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Om de vooruitgang van dit doel bij te houden, heeft Unilever gekeken naar bezoeken aan hun merk-store, impressies en NTB-klanten. Tijdens de campagne hebben meer dan 1,1 miljoen mensen in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië de merk-store van Unilever bezocht. De campagne, inclusief een overname van de startpagina en de bijbehorende Amazon DSP-activiteit, heeft meer dan 32 miljoen impressies gegenereerd. Van degenen die bij de merkstore van Unilever hebben gewinkeld, was 64% NTB-klant, waaruit blijkt dat de campagne ook succesvol is geweest op het gebied van merkontwikkeling.

Unilever-store

Casestudy

In 2022 wilde PepsiCo in contact komen met NTB-millenniumklanten tijdens de lancering van een nieuw product, Cheetos Mac 'n Cheese. Om de prestaties van deze doelstelling bij te houden, hebben Cheetos en Amazon Ads gekeken naar een toename in advertentiebewustzijn en een toename in koopintentie en merkvoorkeur. De resultaten van de Cheetos Mac 'n Cheese-campagne hebben een toename in de volledige funnel laten zien voor hun KPI's, met name wat betreft advertentiebewustzijn, met een toename van 8,7% volgens een Kantar Brand Lift Insights-rapport. Dit wijst erop dat het Cheetos Mac 'n Cheese-merk goed aansloeg bij de millenniumdoelgroep die Amazon Ads voor Cheetos wilde helpen bereiken. Dankzij de display-media die Cheetos in zijn campagne heeft gebruikt, heeft het merk ook een aanzienlijke toename in koopintentie (5,3%) en merkvoorkeur (6,3%) gerealiseerd, evenals advertentiebewustzijn.

Cheetos Mac 'n Cheese

1 John Doerr, Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs, 2018
2 Ben Lamorte, "Sears Holding Company-onderzoek toont aan dat OKR's een impact hebben op het eindresultaat", 2015
3 Harvard Business Review, 'Hoe VC John Doerr doelen bepaalt (en bereikt)', 2018