Inzicht in de passie (en angst) van de consument voor nieuwe technologie

29 oktober 2021

Denk aan alle manieren waarop technologie je wereldbeeld heeft verbreed en je in contact heeft gebracht met bloeiende community's. Of het nu gaat om het ontdekken van de nieuwste K-pophits, het streamen van een nieuwe Braziliaanse serie of chatten met Twitch-makers van over de hele wereld. Technologie doet barrières als afstanden en grenzen verdwijnen en zorgt voor een meer verbonden wereld.

Maar hoewel het bestaan van wereldwijde community's die via technologie verbonden zijn veel voordelen biedt, zijn er ook consumenten die moe worden van het leven via een beeldscherm. Ze zijn bang dat de digitale wereld betekenisvolle, menselijke interacties in de echte wereld verdringt.

Onlangs heeft Amazon Ads samen met Environics Research een wereldwijd onderzoek opgezet om meer te weten te komen over de sociale waarden die bepalend zijn voor het wereldbeeld en de aankoopbeslissingen van consumenten. Dit is wat we hebben geleerd als het gaat om technologie en hoe merken en consumenten verbinding kunnen maken met shoppers, of ze nu een voorliefde hebben voor technologie of juist niet.

Techliefhebbers: toekomstige mogelijkheden omarmen

Aan de ene kant van het spectrum zijn er consumenten die gefascineerd zijn door de mogelijkheden die technologische vooruitgang biedt. Ze zijn enthousiast over hoe toegang tot technologie barrières heeft weggenomen, waardoor ze de kans krijgen een bedrijf te starten, passies na te jagen of contact te zoeken met gelijkgestemden over de hele wereld. Zeven op de tien consumenten in de VS en Europa denken dat technologie heeft gezorgd voor de totstandkoming van een gelijk speelveld, waar iedereen invloed kan hebben en een geloofwaardige 'expert' kan zijn met een eigen standpunt.1

De sociale waarden van consumenten die digitale verbondenheid omarmen

Het is niet verwonderlijk dat consumenten die veel digitale contacten onderhouden enthousiast zijn over nieuwe technologie. Ze zoeken informatie over de nieuwste producten en innovaties, en ze zijn enthousiast over de manier waarop technologie hun leven kan verbeteren. Voor deze consumenten is consumptie en de aanschaf van consumentengoederen iets waar ze plezier aan beleven, iets wat hun een goed gevoel geeft. Deze groep consumenten hecht waarschijnlijk veel waarde aan status (behoefte aan bewondering en respect van anderen). Ze hebben vaak een ecologische lifestyle. Ook zien ze reclame als aanmoediging. Ze beleven plezier aan reclame via diverse kanalen, van tijdschriften tot tv en buitenshuis.

Leerpunten voor adverteerders

Techliefhebbers staan open voor advertenties. Ze willen graag horen over nieuwe producten en diensten: 60% van de Amerikaanse en 65% van de Europese consumenten zegt altijd op de hoogte te blijven van de laatste technologische ontwikkelingen.2 Deze consumenten willen graag op hun wenken worden bediend: zes op de tien consumenten in zowel de VS als Europa geloven: "we bevinden ons in een tijdperk waarin we iedereen kunnen bereiken en alles binnen handbereik is, on demand - [en dat is] geweldig."3 Adverteerders die deze groep willen bereiken, kunnen een innovatieboodschap verspreiden die illustreert hoe jouw product barrières wegneemt en mensen in staat stelt hun passies na te jagen, of het nu gaat om een bedrijf of een hobby.

Tech-angstige mensen verlangen naar meer menselijke connecties

Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook consumenten die aangeven dat ze een beetje huiverig zijn voor alles wat met technologie te maken heeft. Vier op de tien consumenten geloven dat nieuwe technologieën meer problemen veroorzaken dan oplossen (41% VS, 39% Europa).4 Nu digitale technologie een steeds grotere rol in onze wereld krijgt, maken deze consumenten zich zorgen dat unieke menselijke vaardigheden het afleggen tegen technologische vervangers. Deze consumenten maken zich vooral zorgen over het verloren gaan van menselijke connecties die in het echte leven ontstaan.

De sociale waarden van consumenten die de voorkeur geven aan menselijke connecties boven technologie

Techliefhebbers staan open voor advertenties. Ze willen graag horen over nieuwe producten en diensten: 60% van de Amerikaanse en 65% van de Europese consumenten zegt altijd op de hoogte te blijven van de laatste technologische ontwikkelingen.2 Deze consumenten willen graag op hun wenken worden bediend: zes op de tien consumenten in zowel de VS als Europa geloven: "we bevinden ons in een tijdperk waarin we iedereen kunnen bereiken en alles binnen handbereik is, on demand - [en dat is] geweldig."3 Adverteerders die deze groep willen bereiken, kunnen een innovatieboodschap verspreiden die illustreert hoe jouw product barrières wegneemt en mensen in staat stelt hun passies na te jagen, of het nu gaat om een bedrijf of een hobby.

Leerpunten voor adverteerders

Tech-angstige consumenten hebben behoefte aan authentieke menselijke connecties. Ze verlangen naar ervaringen in het echte leven, een lager tempo en authentieke menselijke relaties, in plaats van de meer digitale lifestyle die nieuwe technologieën met zich meebrengen (80% VS, 82% Europa).5 Deze consumenten geven aan dat ze steeds ongeduldiger worden, en hun bereidheid om op iets te wachten is drastisch afgenomen (39% VS, 40% Europa). 6 Adverteerders moeten rekening houden met deze groep consumenten en begrip tonen voor hun behoefte aan digitaal ontstressen. Deze groep consumenten staat echter wel open voor reclame; ze zien het als een betrouwbare bron van informatie. Om deze consumenten te bereiken, kunnen merken de waarde van authentieke menselijke connecties benadrukken in hun boodschap en duidelijk maken hoe zij kunnen helpen deze tot stand te brengen. Merken kunnen ook overwegen om te kijken hoe ze deze shoppers kunnen bereiken op manieren die nuttige, betekenisvolle en persoonlijke ervaringen bieden.

De nadruk leggen op menselijke connecties

Of ze nu techliefhebbers zijn of tech-angstig zijn, beide groepen waarderen community's en menselijke interactie. Techliefhebbers zijn enthousiast over de mogelijkheden van een meer verbonden, mondiale wereld, waar mensen beter toegang hebben tot bronnen en informatie. De tech-angstige mensen zoeken ook verbinding met anderen, maar bij voorkeur in de fysieke wereld. Wanneer merken boodschappen verspreiden onder een brede doelgroep die mogelijk beide consumentengroepen omvat, is het wellicht slim om te benadrukken hoe hun producten en diensten integreren in de bestaande gewoonten van de consument en consumenten mogelijk kunnen helpen om meer betekenisvolle connecties met anderen tot stand te brengen, zowel op het scherm als daarbuiten.

Bronnen

1-6 Environics Research, "Amazon Advertising | Social Values Global Consumer Themes", VS, VK, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, 2021.